Instellingsplan 2019-2024

HKU verandert en ontwikkelt zich op allerlei vlakken. Met onze netwerken en moderne onderwijsfaciliteiten bereiden we studenten optimaal voor op de beroepspraktijken van toekomst. Het instellingsplan 2019-2024 legt deze missie en de bijbehorende ambities vast. Lees hier meer over het plan.

HKU op weg naar 2024

HKU-onderwijs wordt goed gewaardeerd in de huidige maatschappij. We houden ons bezig met thema’s die belangrijk en relevant zijn in een samenleving die steeds verandert. Onze studenten zijn daarom erg gewild in allerlei uiteenlopende beroepspraktijken. We bereiden hen optimaal voor op de toekomst, door het beste onderwijs aan te bieden.

De studenten, HKU-medewerkers en het werkveld hebben behoefte aan nieuwe onderwijsvormen om kennis te verbreden. HKU geeft hen een rijke leeromgeving. Een omgeving waar technologische ontwikkelingen een belangrijk en onmisbaar onderdeel van zijn, en waarin leren en werken samenkomen. Zo’n omgeving vraagt wel om een actieve deelname van studenten. Zij durven te experimenten en leren van tegenvallers en successen. Zo ontwikkelen ze zich tot uitstekende kunstenaars en creatieve professionals.

Bekijk het HKU instellingsplan 2019-2024

Kwaliteitsafspraken

De invoering van het leenstelsel zorgt voor besparingen. Deze besparingen worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. HKU heeft hiervoor samen met studenten en docenten kwaliteitsafspraken vastgelegd. In deze afspraken staat waaraan het extra geld tot en met 2024 wordt besteed, en wat we hiermee willen bereiken. De kwaliteitsafspraken zijn onderdeel van het instellingsplan.

Bekijk de kwaliteitsafspraken

Thema’s instellingsplan

Onze ambities voor de periode 2019-2024 werken we uit met zes thema’s.
  • HKU leidt creatieve professionals op. Zij kunnen zich soepel bewegen in verschillende rollen en beroepen waar onze dynamische samenleving om vraagt.
  • Wie aan HKU studeert of er werkt, staat midden in de veranderende samenleving en richt de blik steeds weer naar buiten. We verbinden ons aan externe partners en aan gezamenlijke agenda’s.
  • De arbeidsmarkt en beroepspraktijken ontwikkelen zich snel. Dit vraagt om nieuwe onderwijsvormen waarin leren en werken dichter bij elkaar komen. HKU ontwikkelt onderwijs waarin studenten en professionals samen leren.
  • Technologie speelt een belangrijke rol in onze creatieve maakprocessen. Daarom integreren we de technologische ontwikkelingen in ons onderwijs en onderzoek.
  • Studenten en medewerkers van HKU zijn actieve deelnemers in ons onderwijs en het werk. Zij zijn verantwoordelijk voor zichzelf én voor de HKU-community.
  • Alle HKU’ers hebben een lerende en responsieve houding. Doordat we altijd samen leren en samen werken, ontwikkelt HKU zich in een versnelling.