Resultaten Muziekontwerpprocessen

Hier kunt u alle publicaties sinds 2000 binnen het thema Muziekontwerpprocessen lezen.

Wat doen we?

Films, animaties, muziek en games komen allen tot stand via unieke creatieve processen waarin ontwerpers en vormgevers uit verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Deze ontwerpprocessen verschillen per vakgebied en domein. Het ontwerpproces van muziektechnologen is ook geen standaardproces maar verschilt per situatie: het ontwerpen van filmmuziek is een ander proces dan het ontwerpen van muziek voor een game, alleen al vanwege de verschillende samenwerkingsvormen die hier meespelen. De ontwerpprocessen van muziektechnologie hebben doorgaans een aantal specifieke eigenschappen, voortkomend uit de manier waarop men tot een muzikaal artefact komt.

Binnen dit thema staat het geheel van deze unieke methoden, strategie├źn, processen, samenwerkingsvormen en gebruik van technologie in zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire verbanden centraal. Kennis over het ontwerpproces is waardevol om als ontwerper de dialoog aan te kunnen gaan met andere vakgebieden zowel binnen als buiten het creatieve werkveld; een ontwerper moet tenslotte aan anderen kunnen expliciteren hoe hij te werk gaat. Daarbij kunnen bepaalde ontwerpprocessen of denkbeelden vertaald worden naar andere contexten, waardoor op alternatieve manieren gewerkt kan worden.

Samenwerkingen

Omdat het vakgebied van muziektechnologie voortdurend in ontwikkeling is, worden regelmatig nieuwe contexten verkend en met behulp van kennis over de bijbehorende ontwerpprocessen kunnen muziekontwerpers worden opgeleid om binnen deze contexten te opereren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan inclusie, gezondheidszorg en nieuwe toepassingen van entertainment.

Het expliciteren van deze ontwerpprocessen en samenwerkingsvormen geeft dus niet alleen meer kennis en inzicht, maar dient ook de uitwisseling van denkbeelden met, en innovatie in andere vakgebieden.