Keep an Eye AIR Pastoe

De Keep an Eye Foundation ondersteunt jong, veelbelovend talent op het gebied van kunst en vormgeving. Met AIR (Artist in Residence) Pastoe geeft Keep an Eye Fine Art studenten de mogelijkheid om met professionele kunstenaars over hun werk te spreken, en ze aan het werk te zien in hun atelier.
Studenten Fine Art bereiden zich voor op een leven als kunstenaar. Maar hoe ziet die beroepspraktijk na HKU eruit? Om daar een beter beeld van te krijgen startte er in schooljaar 2021-2022 een bijzonder project: Een artist in residence op de opleiding.

Binnen het curriculum van HKU wil de opleiding benadrukken dat het ‘denken’ richting moet krijgen vanuit het avontuur van het ‘maken’. Vanuit deze gedachte is de wens ontstaan om een inspirerende professional, een kunstenaar op de vloer aan het werk te zien. Iemand die je deelgenoot laat zijn van zijn/haar proces, waar je vragen aan kan stellen en van wie je op velerlei wijze kan leren maar die anders dan een vaste docent niet verantwoordelijk is voor beoordeling of examinering.

Een residency op de opleiding

Vanaf 2021 wordt elk jaar een kunstenaar uitgenodigd om gedurende drie dagen per week gebruik te maken van een atelier op de HKU Pastoe Fabriek. Binnen dit atelier werkt de kunstenaar aan de ontwikkeling van het eigen beeldende werk.

Keep an Eye AIR Pastoe geeft de Fine Art studenten niet alleen de mogelijkheid om met professionele kunstenaars over hun werk te spreken, maar ze ook daadwerkelijk actief aan het werk te zien in het atelier of in de werkplaats. Het project wordt afgesloten met een expositie en een publicatie.

Multimediakunstenaar Ana Navas is de Artist in Residence in collegejaar 2023-2024. Voor Navas spelen concepten als transformatie, assimilatie en toe-eigening een belangrijke rol. Haar presentaties bestaan vaak uit installaties waarin schilderijen, objecten, assemblages en videowerk functioneren als ‘domeinen’ waar processen van transformatie en assimilatie plaatsvinden. Op vrijdag 17 mei opent in AG de tentoonstelling waarmee Ana residency afsluit. In deze tentoonstelling combineert ze haar eigen werk met werk van derde- en vierdejaars studenten.

HKU-alumnus Ricardo van Eyk was in collegejaar 2022-2023 aanwezig met zijn residency in de Pastoe fabriek. Hij volgde hiermee het duo Sander Breure & Witte van Hulzen op (collegejaar 2021-2022).