Ludodidactiek

Onderwijs en leergedrag ontwerpen op basis van gameprincipes, dat is Ludodidactiek. Lees op deze pagina meer.

Wat is Ludodidactiek?

Onderwijs en leergedrag ontwerpen op basis van gameprincipes, dat is Ludodidactiek. Internet en apps zorgen voor nieuwe vormen van spelen, communiceren en leren. De principes achter Ludodidactiek richten zich niet op de techniek, maar juist op de mens. Traditioneel onderwijs gaat vaak uit van de content, de stof. Ludodidactiek gaat juist uit van leergedrag en de leerervaring: de mens. Daarom sluit het goed aan bij het denken in leeruitkomsten. Het ontwikkelprogramma Ludodidactiek richt zich op het toepassen van nieuwe leervormen in het onderwijs. Zowel in een online als in een offline leeromgeving.

Ludodidactiek ontwikkelprogramma in het kort

  • Programma voor onderwijsprofessionals die geïnteresseerd zijn in Ludodidactiek
  • Focus op de ontwikkeling van kennis en tools
  • Mogelijkheid tot volgen van cursussen binnen het ontwikkelprogramma
  • Partnerschappen met bedrijven en instituten op het gebied van onderwijsinnovatie

Kennisdeling binnen het ontwikkelprogramma

Het ontwikkelprogramma ontwikkelt en verzorgt cursussen. Met als een van de doelen om kennis te delen met elkaar. Het kan ook voorkomen dat er bij de ontwikkeling van een cursus of training nieuwe kennis en inzichten ontstaan. Ook dan kan er een nieuwe cursus ontwikkeld en verzorgd worden.

Draagt een vraag uit de markt of van een van onze partners niet bij aan de doelen van het ontwikkelprogramma? Dan kijken wij binnen ons netwerk voor een passende oplossing.

Programma's

Doel van het programma

Het ontwikkelprogramma heeft twee doelen: kennisontwikkeling en kennisdeling. We kijken in het ontwikkelprogramma vooral naar het ontwerp van leergedrag en leerervaring. De rol van de docent als ontwerper en de rol die hij of zij heeft tijdens de les zijn daarbij even belangrijk als het perspectief van de student of leerling. In de trainingen uit het ontwikkelprogramma besteden we aandacht aan verschillende gameprincipes en het ontwerpproces. Dan weet je hoe je die kunt toepassen in een onderwijsontwerp.

HKU wil kennis over Ludodidactiek verdiepen, toetsen en verspreiden. Dat doen we met lezingen, trainingen en bijeenkomsten binnen en buiten HKU. Er is veel belangstelling voor vanuit de onderwijswereld. Daarom zet het ontwikkelprogramma vooral in op twee zaken:

  • Capaciteitsvergroting: het opleiden van experts op het gebied van Ludodidactiek
  • De ontwikkeling van educatieve producten die professionals kunnen inzetten in het onderwijs
  • Binnen HKU bestaat het expertteam Ludodidactiek. Een team dat bestaat uit onderwijsprofessionals die zich willen blijven ontwikkelen op het gebied van Ludodidactiek. Wil jij ook werken aan educatieve producten? En doe jij graag inspiratie op bij collega’s? Meld je aan en kom een keer langs bij een van onze playgrounds.
  • Onze HKU-experts op het gebied van Ludodidactiek presenteren regelmatig hun kennis op relevante onderwijspodia. Een voorbeeld daarvan is skills21kunst. Een bijeenkomst over de toekomst van het kunstonderwijs. Daarnaast toetsen we regelmatig nieuwe kennis in workshops met partners van cultuurprofielscholen. Zo toetsten we nieuwe kennis op de inspiratiedag voor de lerarenopleiding aan de Radboud Universiteit.