Klamme handen en gedeelde grond - Karijodirono & Knollenburg

Dit boek is een uitgave in de serie ARiSE van HKU Press, waarin excellent en belangwekkend onderzoek van HKU-studenten wordt gepresenteerd. Deze tweede ARiSE-uitgave heeft als focus inclusie en diversiteit.
Klamme handen en gedeelde grond is de tweede uitgave van de serie ARiSE van HKU Press: Arts-related Research in Student Edition. In deze serie publiceren we excellent en belangwekkend onderzoek van HKU-studenten. De serie beoogt een verscheidenheid te tonen van kunst- en ontwerppraktijken die gebruikt worden als middel en methode om onderzoek te doen.

Deze tweede ARiSE-uitgave heeft als focus inclusie en diversiteit. Het boek bestaat uit twee zelfstandige teksten, Kritische belichting - Inclusie in de spotlight van Christy-Ann Karijodirono en Mensmateriaal of zwarte bladzijdes van Melissa Knollenburg. De auteurs, gaan met hun teksten een dialoog aan over hun studie en werk als theatermaker vanuit hun positie als vrouw met een bi-culturele achtergrond. De teksten worden aangevuld met een aantal persoonlijke brieven.

Over de auteurs

Christy-Ann Karijodirono (zij/haar) is een theatermaker, educatie-ontwerper en coördinator in raciale sensitiviteit. Zij studeerde in 2021 af aan de HKU in de richting theater en educatie. Als theatermaker richt zij zich op de expressie vanuit het lichaam. Beweging, dans en lichaamstaal zijn hierbij de grootste betekenisdragers. Als educatieontwerper richt Christy-Ann zich op ‘equity’ binnen de werksfeer. Zij vraagt haar publiek om zichzelf in een ander perspectief te plaatsen: wie ben jij en hoe verhoud je je tot de maatschappij?

Melissa Knollenburg (zij/haar) studeerde in 2021 af aan de opleiding Writing for Performance aan HKU. Ze schrijft gedichten, proza, essays en toneelstukken en richt zich in het toneelschrijven op het schrijven van grote vrouwen- en queerrollen en nieuwe vormen van dramaturgie. Belangrijke thema’s in haar werk zijn lichamelijke herinneringen, intergenerationele verhalen, queerness, intimiteit en vriendschap.

Christy-Ann en Melissa wonnen de Pluijm-Award 2021, een initiatief van HKU Theater en HKU Lectoraat Expanding Artistic Practices.

Bestellen

ISBN: 978 90 6403 960 7
Prijs: €15,-

Bestel
Downloadversie (pdf)

For international shipments, please get in touch before placing your order. We will inform you about the correct shipping costs. Mail to hkupress@hku.nl.