Inner Play - Eva den Heijer

Inner Play helpt studenten om al spelend en filosoferend eigenaar te worden van hun studie. De methode is gebaseerd op Johan Huizinga's concept van Homo Ludens, die de mens ziet als een intrinsiek ‘spelend’ wezen. Het boek is bedoeld voor zowel docenten als studenten.
Inner Play beschrijft een methode die studenten helpt om spelend en filosoferend eigenaar te worden van hun studie. Het boek is tot stand gekomen vanuit een NWO Comenius Teaching Fellowbeurs 2018-2019 over het thema ‘gepersonaliseerd leren’.

We leven in een in toenemende mate onvoorspelbare, complexe en geglobaliseerde wereld, met een snel veranderende beroepspraktijk. Dat vraagt om verschillende opleidingsvormen qua cultuur, opleidingsachtergrond, leerstijl, niveau, professionele ambitie, tijd, plaats en financiering. Het vraagt ook om onderwijs dat studenten leert om te gaan met complexiteit en ruimdenkend en flexibel de wereld tegemoet te treden, en het vraagt om eigenaarschap van studenten over hun eigen leren.

De methode uit Inner Play komt hieraan tegemoet. De aanpak is gebaseerd op Johan Huizinga's concept van Homo Ludens, die de mens ziet als een intrinsiek ‘spelend’ wezen. Door filosofie en game design te combineren in een narratief voor studeren, wordt het voor studenten duidelijk dat de werkelijkheid ambigu is en wordt geconstrueerd door concepten. De methode biedt studenten inzicht in de verschillende functies en posities in de samenleving en helpt ze, op een speelse manier, hun eigen stem te vinden en zich verder te ontwikkelen.

Dit boek is geschreven voor zowel docenten als studenten en kan op verschillende manieren gebruikt worden. Deel I gaat vooral over wat eigenaarschap, spelen en ontwerpen inhoudt (own it, play it, and design it). Deel II beschrijft de twee ontwerp-canvassen van de beschreven methode en geeft voorbeelden, tools en regelsets.

De Auteur

Eva den Heijer is beeldend kunstenaar, game designer, docent ludodidactiek en coach aan HKU. In haar master Kunsteducatie onderzocht Eva hoe spelelementen de betrokkenheid van museumbezoekers en het kijken naar kunst kunnen bevorderen. Uit dit afstudeeronderzoek kwam het spel Tell your ARTtale voort, dat kan worden ingezet bij museumbezoek of voor het vak CKV.

Als docent bij HKU heeft zij sinds 2004 HKU-studenten gecoacht van de bacheloropleidingen Fine Art, Illustration, Product Design en van de masteropleiding Kunsteducatie. Binnen deze studieloopbaanbegeleiding ontwikkelde ze een methode waarin spel en spelen ingebed worden in de persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. In 2018 ontving Eva een Comenius Teaching Fellow-beurs. Daarmee kon deze methode worden uitgebreid met verschillende tools en handvatten die direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk.

Bestellen

Inner Play
ISBN: 978 90 6403 924 9
Prijs: €15.-
Bestel
Download NL (pdf)
Download EN (pdf)
For international shipments, please get in touch before placing your order. We will inform you about the correct shipping costs. Mail to hkupress@hku.nl.