De kunst van meanderen - Corrie Nagtegaal

De kunst van meanderen, 12 overwegingen voor (kunst-)hbo-docenten om leren te bevorderen, is een complete ‘methode’ voor de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid.
De kunst van het meanderen, 12 overwegingen voor (kunst-)hbo-docenten om leren te bevorderen is een complete ‘methode’, ontwikkeld voor de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid. Docenten hbo(kunst) worden uitgenodigd om vanuit eigen kunstenaarschap, discipline, expertise of meesterschap alleen en samen met studenten en collega’s meanderend te doceren, leren en experimenteren. ‘Meanderend’ omdat zowel docenten als studenten erbij gebaat zijn zich op een zoekende en onderzoekende manier in verschillende richtingen te bewegen en daarbij al kijkend, luisterend, lezend en lerend gebruik te maken van eigen en elkaars wijsheid, eerder en elders opgedaan.

De vijf aspecten die landelijk worden gezien als kern van de basisbekwaamheid voor (kunst-)hbo-docenten zijn in De kunst van meanderen vertaald in een leeruitkomstenrubric, die aan de basis ligt van 12 overwegingen en in de praktijk verder vorm krijgt door het gesprek met studenten en collega’s. In het hoofdstuk Fundamenten onder meanderen wordt beschreven welke uitgangspunten en bijbehorende ontwerpprincipes leidend zijn en welke ontwerp- en ontstaansgeschiedenis eraan ten grondslag ligt.

De methode is in eerste instantie bedoeld voor docenten in het (kunst-)hbo, individueel of als team. Ook kan zij ingezet worden bij het opleiden of professionaliseren in ander (beroeps)onderwijs. De overwegingen kunnen teams helpen al doende samen het ‘artistiek, c.q. creatief professionele gesprek’ te voeren over onderwijs. De 12 overwegingen vragen steeds opnieuw om keuzes te maken en te handelen vanuit verschillende docentenrollen binnen de context van opleidingen, mogelijke werkvelden en maatschappelijke ontwikkelingen.

Over het boek is ook een podcast gemaakt: 'De meanderdocent, 12 overwegingen over leren en doceren'. De podcast is te beluisteren via Spotify en Soundcloud.

Over de makers

De methode is een co-creatie van trainers en deelnemers aan de HKU-cursus Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid. Corrie Nagtegaal (foto boven) heeft de ontwikkelde aanpak (op)geschreven. Zij heeft een hart voor leren, zelf een achtergrond in taal en is geïnteresseerd in de mogelijkheden van (digitale) ‘taaltaal’, beeldende taal, muziek en dans. Daarom vond zij het werken met kunstenaars binnen en buiten HKU heerlijk. Zij is ervan overtuigd dat docenten het verschil kunnen maken en schreef deze methode in eerste instantie voor hen. Hopelijk inspireert De kunst van meanderen (kunst)docenten bij goed onderwijs. In de vormgeving van deze uitgave werd Corrie geholpen door HKU-docent en vormgever Albert Hennipman en bij de redactie door HKU-collega en taalvrouw Lambertha Souman.

HKU-docenten maken een opdracht uit 'De Kunst van Meanderen'

Bestellen

De kunst van meanderen bestaat uit een boek met daarbij 50 werkmodellen en opdrachten. Er zijn twee varianten: De complete methode is te verkrijgen als Meanderbox: boek en werkmodellen in luxe verpakking. Het boek De kunst van meanderen is ook los verkrijgbaar.

De 50 werkmodellen en opdrachten zijn vrij beschikbaar en kunnen als PDF worden gedownload. Dit materiaal kan in zijn geheel of in delen worden gebruikt en kan te allen tijde worden aangepast aan de context van waaruit wordt gewerkt.

Meanderbox
ISBN: 978 90 6403 922 5
Prijs: €30,-
Bestel
De Kunst van Meanderen
ISBN: 978 90 6403 922 5
Prijs: €15,-
Bestel
The Art of Meandering
ISBN: 978 90 6403 938 6
Prijs: €20.-
Order
Download het boek als PDF

Download werkmodellen en beoordelingsformulier (Nederlands)
Download work models and assessment form (English version)

For international shipments, please get in touch before placing your order. We will inform you about the correct shipping costs. Mail to hkupress@hku.nl