Community Songwriting

Wanneer een luisteraar geraakt wordt door muziek ontstaat er een emotionele band tussen luisteraar en componist. Deze band is meestal anoniem en toevallig. Het Community Songwriting-project van HKU maakt de verbinding tussen componist en luisteraar welbewust gekozen en persoonlijk.

Wat is Community Songwriting?

In dit project komen twee individuen uit verschillende culturen samen om een verhaal te vertellen. Dat gebeurt in de vorm van een artistiek product met als aanleiding een centraal thema. HKU Muziek en Media studenten werken hierbij samen om gezamenlijk een muziek en mediale voorstelling te maken waarbij verhalen van bewoners van een zorginstelling centraal staan. De studenten verbinden zich gedurende dit project aan bewoners uit een zorgcentrum. De inhoud en uitwerking van de compositie, libretto (tekst) en beeld komt voort uit dit contact. Zo toont de voorstelling een verhaal van de bewoner in kwestie. De muziekstudenten laten hun compositie op locatie uitvoeren door (semi) beroepsmuzikanten.
Bij iedere ontmoeting staat een thema centraal dat voor beide culturen relevant is zoals geluk. liefde of tijdreizen. De duo's beginnen als vreemden, en komen voor elkaar vaak “uit een andere wereld”. Aan het begin van het project vallen verschillen zoals leeftijd, interesses en mediagebruik op. De introductie van het thema van het project zorgt bij deelnemers voor associaties en herinneringen - een gedeelde basis. Vanuit hier wordt in de loop van een serie gesprekken toegewerkt naar het uiteindelijke product. Dit resultaat wordt eenmalig in de eigen (woon)omgeving van de cultuur die het verhaal heeft ingebracht.

Geschiedenis

Het eerste Community Songwriting-project vond plaats in 2009. Sindsdien is het met succes uitgevoerd op verschillende locaties in Utrecht en in Rembang (Indonesië). In het gedachtegoed spelen wederkerigheid, culturele uitwisseling, de toegankelijkheid van muzikale composities en de kracht van verhalen een belangrijke rol. Individuele deelnemers en deelnemende organisaties ervaren ruimte voor reflectie en interactie wanneer ze in aanraking komen met een andere werkelijkheid. Daarnaast zorgt het project ervoor dat een (vergeten) stukje individuele geschiedenis belicht wordt, en draagt het bij aan het behoud van unieke lokale cultuur.

Toekomst

Het is de ambitie om het Community-Songwriting project jaarlijks te laten plaatsvinden met betrokkenheid van studenten compositie van HKU. Daarnaast zijn bijzondere / incidentele samenwerkingsverbanden mogelijk. De manier van werken binnen het project leent zich bij uitstek om in verschillende omgevingen en met culturen te worden uitgevoerd.

Contact

Bedenker en begeleider van het project is Ferdinand Boland, componist en arrangeur voor onder andere de tv-serie "Annie M.G.", de film "Ja zuster, nee zuster" en het Metropole Orkest. Ook werkt hij met (film)orkesten in Sofia, Praag en Moskou. Naast zijn zelfstandige werk is hij docent en onderzoeker bij HKU.