HKU

We werken samen met maakonderzoekgroepen die eerst worden geschoold in maakonderzoek. Daarna gaan zij aan de slag met een eigen onderzoek.

“Het proces voorafgaand aan het maken, zorgen dat alles er goed voorligt, is ook een creatieve daad."  - Lies Willer in gesprek met Femke de Vries, HKU Fashion Design


Activeren maakonderzoek

Het lectoraat schoolt en werkt samen met maakonderzoekgroepen. Dit zijn groepjes makers, makers-docenten en makers-studenten op de gebieden: beeldende kunst, compositie en sound design, media, muziektechnologie en ontwerpen.

Ontwikkelen van manieren van werken in maakonderzoek

 • Het ontwikkelen van manieren om makerskennis te ontsluiten, zoals de makersdialoog, het makersgesprek, de trialoog
 • Het ontwikkelen van manieren van bewerken van maakkennis, zoals: verhalen maken op basis van episodes, fragmenten bundelen op uitgangspunten, onderwerp of thema
 • Het ontwikkelen van manieren van werken om maakkennis te representeren, zoals omzetting van maakkennis naar multimediale verhalen, inspiratiesheets of workshops
 • Het ontwikkelen van manieren van delen en waarderen van maakkennis, zoals: uitvoering van peerreview, forumbijeenkomst, focusgroep.

Cursussen, scholing, workshops, lezingen

 • Onderzoek door makers voor makers
 • Van maker tot actor in maakonderzoek
 • Manieren van werken in maakonderzoek
 • Begeleiden van maakonderzoek

Publicaties

 • Het versterken van de maakpraktijk: Onderzoek door makers voor makers           [lectorale rede]
 • Verslag Forumsessie Maakonderzoek (intern verslag over de vormgeving en waardering van maakkennis)
 • Kennisdeling junior & senior-makers Utrechts Conservatorium (intern verslag over de overdracht van makerskennis en maakkennis in onderwijssituaties)

Makersdialoog tussen Lenno Verhoog en Antoin Buissink (School of Media)