HKU

Het lectoraat werkt samen met makers, docenten en studenten van binnen en buiten HKU aan de volgende activiteiten op het gebied van maakonderzoek.

Activeren maakonderzoek in maakonderzoeksgroepen

Het lectoraat werkt samen met makers, makers-docenten en makers-studenten in maakonderzoeksgroepen op de gebieden: media, ontwerpen, beeldende kunst, compositie en sound design en muziektechnologie.

Ontwikkelen van manieren van werken in maakonderzoek

 • Het ontwikkelen van manieren van werken om van makerskennis tot maakkennis te komen, zoals: de makersdialoog, het makersgesprek, de trialoog

 • Het ontwikkelen van manieren van bewerken van maakkennis, zoals: verhalen maken op basis van episodes, methodeselectie met videocontext, fragmenten bundelen op onderwerp
 • Het ontwikkelen van manieren van werken bij het vormgeven aan maakkennis, zoals omzetting van maakkennis naar multimediale verhalen, een inspiratieboek, oefeningen en workshops
 • Het ontwikkelen van manieren van delen en op waarde schatten van maakkennis, zoals: uitvoering van peerreview, forumbijeenkomst, focusgroep.

Cursussen, scholing, workshops, lezingen

 • Onderzoek door makers voor makers
 • Van maker tot actor in maakonderzoek
 • Manieren van werken in maakonderzoek
 • Begeleiden van maakonderzoek

Publicaties

 • Het versterken van de maakpraktijk: Onderzoek door makers voor makers [lectorale rede]
 • Verslag Forumsessie Maakonderzoek (intern verslag over de vormgeving en waardering van maakkennis)
 • Kennisdeling junior & senior-makers Utrechts Conservatorium (intern verslag over de overdracht van makerskennis en maakkennis in onderwijssituaties)

Meedoen aan maakonderzoek

Wil je meedoen aan activiteiten van maakonderzoek? Wil je een maakonderzoeksgroep vormen in je praktijk of in het onderwijs? Neem dan contact met ons op. We verkennen dan welke mogelijkheden er zijn. Ook voor andere vragen of voorstellen: stuur ons gerust een mail.

Contact

Jan IJzermans, lector

jan.ijzermans@hku.nl

 

Arja Veerman, onderzoeker / docent

arja.veerman@hku.nl