Innovatiestudio

De Innovatiestudio zoekt naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dit doen we samen met externe partners. Het doel is om met een artistieke bril te kijken naar onderwerpen die niet met de kunsten te maken hebben. Denk aan het onderwijs, de zorg en duurzaamheid.

Wat doet De Innovatiestudio?

De Innovatiestudio denkt verder dan de kunsten. Maar we ontwerpen onze producten en diensten wel met een artistieke bril. Samen met regionale en (inter)nationale bedrijven en organisaties werken we aan creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dit doen we in de hoop écht iets te kunnen veranderen.
We koppelen de projecten zoveel mogelijk aan het onderwijs en onderzoek van HKU. Voor studenten is het een mooie kans om hun creativiteit in te zetten buiten de kunsten en zo nieuwe werkvelden te ontdekken.

Hoe doen we dit?

Om maatschappelijke problemen op te lossen is gedragsverandering nodig. Het doel van de Innovatiestudio is het gedrag van de gebruiker veranderen door user centered design. Dit is het ontwerpen van gewenst gedrag, het stimuleren van intrinsieke motivatie of het omzeilen van geblokkeerde percepties. De Innovatiestudio doet dit steeds vaker door een toekomstbeeld te laten zien in ‘provotypes’. Dit zijn concepten die gebruikers aan het denken zetten en leiden tot discussie. Het idee: Don’t talk about the future, but illustrate it.

Ontwerpdenken

De Innovatiestudio maakt gebruik van ontwerpdenken. Dit is een samenwerkingsproces om gebruikers beter te begrijpen en hieruit een product te bedenken. Het ontwerpproces is anders dan anders. De gebruiker staat centraal en wordt al vroeg in het proces betrokken. Door snel goedkope concepten te maken, die met gebruikers te testen en te verbeteren, worden afbreukrisico’s in een project zo vroeg mogelijk ondervangen.

De Innovatiestudio is onderdeel van het expertisecentrum Onderzoek, Innovatie en Internationalisering.

Bekijk de website van Innovatiestudio

Projecten

Hieronder lees je meer over enkele projecten van De Innovatiestudio.

Levenseindecoach

De Levenseindeboom helpt mensen in de laatste levensfase met het oplossen van lastige vragen. Door indirecte communicatievormen worden familie, vrienden en zorgverleners betrokken bij onderwerpen zoals emoties, gevoelens en sociale dynamiek. Bekijk de Levenseindeboom.

IRIS Smart Cities: Utrecht helpen verduurzamen

Hoe inspireer je inwoners van Utrecht om duurzamer te gaan leven? Dit is de uitdaging van medewerkers, docenten en studenten van HKU. De komende jaren zetten zij virtual reality, games en ‘design thinking’ in om burgers te informeren en motiveren om duurzamer te leven. Dit doet HKU in opdracht van de Europese Commissie.

Lees meer (pdf)

Burgemeestersgame

Wat doe je in een crisissituatie? Hoe maak je keuzes? En lukt het om rustig te blijven? Dat kunnen burgemeesters oefenen in de virtuele gemeente Trouwveen. Zij leren snel keuzes maken, maar ook te overleggen met de politie, wethouders en communicatie-experts.

Studenten

Ben je student en wil je met je creativiteit meewerken aan het oplossen van maatschappelijke problemen? Dan kun je bij de Innovatiestudio terecht voor een stage, advies of begeleiding, zowel tijdens als na je studie. Studenten krijgen zo de kans om hun creativiteit op een nieuwe manier in te zetten en nieuwe werkgebieden te ontdekken.

Contact

Heb je vragen over de Innovatiestudio? Neem contact op met onze coördinator:

HKU Innovatiestudio
Willem-Jan Renger
willem-jan.renger@hku.nl

Bezoekadres: Ina Boudier-Bakkerlaan 50 (kamer 0.04), 3582 VA Utrecht.
Postadres: HKU t.a.v. Innovatiestudio, Postbus 1520, 3500 BM Utrecht.