Creatieve Maakprocessen en Leren

Hoe kunnen we een duurzaam, meerstemmig en gelijkwaardig leerproces inrichten dat is afgestemd op de behoefte van studenten, docenten en maatschappij? Dr. Fabiola Camuti is de nieuwe lector bij HKU die onderzoek doet naar hoe en wat we leren in het kunstonderwijs.

Als je het over de manier van leren binnen de kunsten hebt, ligt er een enorm onderzoeksterrein open – van existentiële vragen over het waarom van kunstonderwijs tot de beste voorbereiding op een onzekere beroepspraktijk. Dr. Fabiola Camuti onderzoekt sinds januari 2024 hoe het onderwijs op HKU in elkaar steekt en welke behoeften er zijn op dit vlak. Op basis daarvan gaat ze aan de slag met het lectoraatsplan. Na de zomer wordt ze officieel als lector geïnstalleerd binnen het onderzoeksgebied Creatieve Maakprocessen en Leren.

De kunst van educatie

Camuti brengt een enorme hoeveelheid onderzoekservaring mee op het gebied van ‘de kunst van educatie’. In 2023 rondde zij een postdoconderzoek af waarin ze samen met studenten van ArtEZ nieuwe vormen van onderwijs heeft onderzocht. Daarbij lag de nadruk op het verkennen van een zorgzame en niet-hiërarchische, meerstemmige pedagogiek. Onderwijssystemen zijn nu nog vaak behoorlijk traditioneel en normatief; het doorbreken daarvan zal ook bij HKU een aandachtspunt zijn. Het gaat er uiteindelijk om de toekomstige generatie kunstenaars, ontwerpers en performers zo goed mogelijk voor te bereiden op de dagelijkse praktijk. Zodat zij de benodigde vaardigheden hebben om steeds meer bij te dragen aan maatschappelijke transities. Zijn onze leerprocessen daar wel optimaal op afgestemd? Dat is de vraag die aan dit nieuwe lectoraat ten grondslag ligt.

Participatief actieonderzoek

Via ‘participatief actieonderzoek’ bij docentenopleidingen van vier schools, maar ook met input van alumni in het veld wordt de komende jaren toegewerkt naar een pedagogische visie. Hoe ontwikkelen we kunstonderwijs dat middenin de samenleving staat en zorg draagt voor de community? Hoe maken we het duurzaam en sociaal rechtvaardig? En wat wordt de rol van onderzoek in het nieuwe curriculum? Dat laatste is een speerpunt waar HKU-breed aan gewerkt wordt: het versterken van de connectie tussen onderzoek en onderwijs. Camuti gaat in samenwerking met de andere lectoraten en schools op zoek naar meer onderzoeksruimte in het curriculum om dit voor elkaar te krijgen.