Lector Fabiola Camuti

Fabiola Camuti werkt bij HKU als lector, onderzoeker en docent.

Dr. Fabiola Camuti promoveerde in 2016 op het onderwerp meditatie en performance in een gezamenlijk programma tussen de Sapienza Universiteit van Rome en de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift behandelde de noodzaak van een nauwere interactie tussen theoretische benaderingen en praktijk binnen het domein van performance studies en theaterpedagogiek.

Camuti was visiting researcher en practitioner in Italië, Frankrijk, Denemarken, Engeland, de VS en Nederland en werkte als onderzoeker en docent aan de afdelingen Theaterwetenschap van de Universiteit van Amsterdam en Media en Cultuur van de Universiteit Utrecht. Vanaf 2019 werkte ze als senior onderzoeker en associate lector binnen het Lectoraat Art Education as Critical Tactics aan ArtEZ, waar ze zich richtte op de rol van kunst- en cultuureducatie in een veranderende en uitdagende wereld. Hier heeft ze tevens haar postdoctorale onderzoek in kunsteducatie uitgevoerd, gefinancierd door een SIA-HBO beurs. In dit onderzoek naar hiërarchie, inclusiviteit en dekolonisatie in het onderwijs heeft zij nauw samengewerkt met diverse bachelor- en masteropleidingen. De kunstvakdocentopleidingen waren in het bijzonder belangrijk in de samenwerking.

Camuti heeft projecten geleid over radicale onderwijsexperimenten, zoals Create Space, No School en No University, en heeft verschillende educatieve producten en werkvormen ontwikkeld op basis van een ecologisch perspectief op leren en de interactie tussen onderzoek en onderwijs. Ze werkt ook met participatieve en auto-etnografische methodologieën aan projecten over betekenisgeving, kunsteducatie en welzijn. In dit verband is ze onderzoekcoördinator van het SIA-RAAK PRO-project Art-Based Learning in Palliative Care.

Sinds 2022 is Camuti ook programmaleider Onderzoek in het Onderwijs voor de sector KUO (Vereniging Hogescholen). In deze rol coördineert ze een landelijke werkgroep van experts van diverse kunsthogescholen, met als doel het versterken van het kennisecosysteem en de onderzoekscultuur binnen onze academies.

publicaties

 • F. Camuti, Dekolonisatie van onderwijs: over hiërarchie, diversiteit en inclusie in kunstonderwijs voor nieuwe docentenopleidingen, Kunstzone, KZ 0/1 (2024). https://kunstzone.nl/inhoud-kz01-2024/

  F. Camuti, Leading Learners: a-never-final toolkit towards (un) learning practices for educators. Studium Generale ArtEZ, (2024) https://studiumgenerale.artez.nl/nl/studies/all/publication/the+leading+learners+pedagogy/

  F. Camuti and E. Copini, De artisteducator: een beweging richting een non-hiërarchische pedagogiek, 2023 https://nivoz.nl/nl/van-docent-naar-artist-educator-een-beweging-richting-een-non-hierarchische-pedagogiek

  F. Camuti and E. Copini (eds.) Unlearning Practices APRIA, 6 (forthcoming 2024).

  F. Camuti (curated by), Future Art School Dossier, APRIA Platform, 2023.
  https://apria.artez.nl/curated-by-fabiola-camuti?title=curated-by-fabiola-camuti&category=curated-by&year=2023&tag=collection&tag=curating&authors=fabiola-camuti

  F. Camuti, “Critical Tactics in Participatory Art” in Powertools for young artists: artistic strategies for equality,” APRIA platform, 2021.
  https://apria.artez.nl/critical-tactics-in-participatory-art?&category=series&year=2022&title=critical-tactics-in-participatory-art&tag=agency&tag=art-education&tag=critical-theory&tag=powertools&tag=theatre&authors=fabiola-camuti

Contact

fabiola.camuti@hku.nl