Waardespel is goud waard voor Het Wilde Westen

De verbinding leggen tussen kunst en zorg, dat is wat Jonne Smid belangrijk vindt. Daarom studeert ze tijdens Exposure af met een project waar deze verbinding centraal staat.
Jonne Smid studeert Kunst en Economie en heeft net haar afstudeerproject afgerond bij wijkcultuurhuis Het Wilde Westen in Utrecht. Ook is ze aangesloten bij het lectoraat Creatieve maakprocessen en Ondernemerschap van HKU, waar onder andere Walter van Andel haar begeleidt bij haar onderzoek voor het spel dat ze ontwikkelde.

Financieel vraagstuk

Hoe ze bij het lectoraat terechtkwam? Jonne: ‘Walter gaf namens het lectoraat een college over verdienmodellen in de culturele sector en hoe deze sector financieel gezonder kan. Dat vond ik zo interessant dat ik een motivatiebrief heb gestuurd en zodoende was ik welkom in het lectoraat.’

Jonne: ‘Ik vind de verbinding tussen kunst en zorg interessant, dus ik ben op zoek gegaan naar een kunstorganisatie in het welzijns- en zorgdomein.’ Zodoende komt Jonne via Van Andel in aanraking met Het Wilde Westen, waar ze ook de wens hadden om de organisatie financieel gezonder te maken. ‘Tijdens mijn gesprek daar werd duidelijk dat ze een financieel vraagstuk hadden, waardoor alles mooi bij elkaar kwam.’

Het Wilde Westen

Wijkcultuurhuis Het Wilde Westen bevindt zich in Utrecht West en organiseert, samen met kunstprofessionals uit de wijk, veel verschillende culturele activiteiten voor alle leeftijden. Het aanbod bestaat uit onder meer uit cursussen, concerten, theatervoorstellingen en er zijn samenwerkingen met zorgorganisaties en de welzijnsorganisatie in de wijk. Jonne: ‘In alle activiteiten zit zorg inbegrepen, dat wil zeggen dat er bij elke activiteit ruimte is voor iemand die het niet zou kunnen betalen. Buurtbewoners kunnen ervoor kiezen om een donatie te doen of een kaartje voor een ander te betalen. Dat gebeurt ook vaak.’

Het wijkcultuurhuis wordt grotendeels gefinancierd vanuit subsidies, maar Het Wilde Westen wil daar minder afhankelijk van zijn. Omdat het wijkbewoners zijn, willen ze steeds de medewijkbewoners op alle facetten van het wijkculturuhuis betrekken. Zo ook op het financieel gezond houden van de exploitatie.

Daarom gaat Jonne samen met directrice Dorothe Lucassen en de bewoners op zoek naar een instrument om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten.

‘Het Wilde Westen heeft de ambitie om financieel onafhankelijker te zijn en daarom kijken we hoe we hun inkomsten kunnen uitbreiden met de hulp van de bewoners. Ik heb onderzocht hoe we ze meer bij de financiering, de vormgeving en de rest van de organisatie kunnen betrekken. Het resultaat van dat onderzoek is Het Waardespel.’

Spelelement

Lucassen had al langer het idee om de geldstromen inzichtelijk te maken voor de wijkbewoners. Jonne: ‘Ze wilde daar een spelelement aan verbinden. Vanuit dat idee ben ik gestart met het maken van Het Waardespel: een Jenga-spel dat de financiële waarde van Het Wilde Westen verbeeldt.’Jonne gaat hiervoor in gesprek met veel wijkbewoners en krijgt daarbij ook begeleiding van het lectoraat: ‘Ik was heel erg zoekende hoe ik de gesprekken kon vormgeven en heb van het lectoraat heb ik echt geleerd hoe je een conversation starter ontwerpt.’

Financiële en vrijwillige hulp

Hoe Het Waardespel in zijn werk gaat? Jonne: ‘Er wordt met de groep een toren opgebouwd uit blokjes met verschillende financieringsbronnen. Ik vraag bijvoorbeeld wat er zou gebeuren als er een aantal subsidieblokjes wegvallen. Dan valt de toren om en dat is meteen de start van het gesprek. Wijkbewoners vertellen wat het met ze doet en hoe ze zelf iets kunnen inbrengen. Het spel biedt zo heel veel ruimte voor financiële hulp, maar zorgt ook voor extra vrijwilligers. Bijvoorbeeld een loodgieter die de lekkende kraan komt maken of een advocaat die het huurcontract kan beoordelen. Op die manier dragen de vrijwilligers indirect ook bij.’

Zo zijn de eerste resultaten van Het Waardespel al meteen van waarde. Jonne: ‘De wijkbewoners zijn het unaniem eens dat Het Wilde Westen niet mag vertrekken en ze willen er alles aan doen om iets bij te dragen. Er zijn al veel initiatieven ontstaan uit het spel en hoe ze ermee aan de slag gaan. En ik voorspel nog veel meer leuke nieuwe ideeën!’


Foto Jonne Smid