‘Plug & play’ onderwijs in museum'

Interview met Olmo Garcia Koel

Hoe tover je een verplicht museumbezoek om tot een inspirerende ervaring? Dat vragen steeds meer musea zich af. Olmo Garcia Koel behaalde de Master of Education in Arts met dé oplossing.
‘Het succes van een bezoek zonder docent hangt nu vooral af van het programma dat de studenten vooraf meekrijgen vanuit school’, stelt de 26-jarige Olmo. Uit de diverse gesprekken die hij voerde bleek al snel dat musea graag meer invloed willen hebben op deze zelfstandige museumbezoeken van studenten. 'Ik wil dat studenten goed leren kijken, zodat ze écht iets gaan zien en het een inspirerende ervaring gaat worden'.

Zelfstandig

‘Musea willen een “plug & play-programma”. Het moet eenvoudig en snel op te zetten zijn en bijdragen aan een inspirerende museumervaring. Bij het Stedelijk Museum Amsterdam heb ik een lesontwerp gemaakt voor zo’n programma. Zodra een school een zelfstandig bezoek boekt, stuurt het museum van tevoren de les toe. De vereiste voorbereidingstijd is minimaal. Vooral kritisch en creatief kijken komt aan bod. Ik wil dat studenten goed leren kijken, zodat ze écht iets gaan zien.’


‘Mijn lesontwerp bestaat uit vijf stappen. Eerst lopen studenten een halfuur zelfstandig rond in het museum, zonder opdracht. Stap 2 bestaat uit een terugkoppeling, waarbij vragen aan de orde komen als: waar ben je geweest en wat is je opgevallen? Bij stap 3 gaan ze in teams op pad met gerichte opdrachten. Bijvoorbeeld: maak een vlog over een kunstwerk. Of: als dit kunstwerk een film was, wat zou dan de volgende scène kunnen zijn?'

'Stap 4 is weer een terugkoppeling. Dan wordt besproken hoe de studenten de opdrachten hebben ervaren en wordt iemand uitgedaagd om aan de hand van een opdracht iets vertellen over een kunstwerk. De 5e en laatste stap is een door de docent zelf geformuleerde maatwerkopdracht die past bij deze specifieke groep studenten. Aansluiten bij de belevingswereld van mbo'ers is cruciaal!'

Games

‘Studenten hebben een korte spanningsboog en willen vermaakt worden. Maar het belangrijkste is dat het programma aansluit op hun vakgebied. Een student wil weten: waarom is dit belangrijk voor mij? En hoe sluit het aan bij mijn opleiding? Dat merk ik ook bij mijn werk als docent’, aldus Olmo, die naast zijn opleiding werkt aan het Mediacollege Amsterdam.

Zijn "eigen" studenten van de opleiding Game Artist nam hij mee naar het museum voor een testbezoek. 'Die jongeren leven voor games. Een deel van de groep kreeg de opdracht om naar aanleiding van een kunstwerk een gameconcept te maken. Wie deze maatwerkopdracht kreeg, bleek het museumbezoek positiever te waarderen.'

‘Vanaf dag één zijn we binnen de opleiding bezig met ontwerponderzoek. Dat is onderzoek waarbij je leert door te doen en waarbij er niet één vaste oplossing of uitkomst is. Je start met het ontwerpen van een toepasbaar product. En al in een vroegtijdig stadium betrek je de doelgroep waarvoor je ontwerpt erbij door snel en veel te testen.'

Testen

'Ik wilde voor mijn afstudeerproject vooral testen welke werkvormen en opdrachten werken en welke juist niet. Zo bleek een opdracht waarbij studenten elkaar moesten rondleiden door het museum niet aan te slaan. Die heb ik dus niet opgenomen in het uiteindelijke lesontwerp.’

Voor de mbo-scholen die zijn lesontwerp gaan gebruiken, heeft Olmo nog een dringend advies. ‘Museumbezoek is nu vaak een eenmalige, opzichzelfstaande excursie. Maak het een vast onderdeel van een schoolopdracht, bijvoorbeeld voor het vak burgerschap of een kunstvak. Zorg – als die vakken er niet zijn – dat het nauw aansluit bij het vakgebied van de opleiding. Dan zijn studenten gemotiveerder en heeft zo'n museumbezoek meer impact.'

Interview 06/2019

Tekst Annemarie van der Eem