Onderwijs met nieuwe technologie vernieuwen

Interview met Martijn Hermsen

Wat doen de alumni van de Master of Education in Arts? Wat kunnen we van ze leren en wat heeft de HKU voor ze betekend? We interviewden Martijn Hermsen, alumnus die in 2008 de master heeft gevolgd.

Wanneer volgde je de Master of Education in Arts?

Bijna tien jaar geleden, van 2008 tot 2010. De studie bestond toen niet heel lang, ik maakte onderdeel uit van de tweede lichting.


Waarom koos je voor deze master?

Na mijn studie Culturele Maatschappelijk Vorming in 2003 afgerond te hebben ben ik bij Scholen in de Kunst begonnen als Projectmedewerker Kunsteducatie en hield ik mij bezig met de organisatie van multidisciplinaire cursussen voor kinderen en jongeren en ontwikkelde ik educatieve muziek- en kunstprojecten voor het primair- en voortgezet onderwijs. In deze periode heb ik kennis mogen maken met alle facetten van een kunsteducatieve organisatie in een creatieve, drukke en veranderende omgeving. Al snel groeide ik door in een meer coördinerende en leidinggevende functie en werd ik verantwoordelijk voor o.a. de Amersfoortse Popschool en alle zaken rondom digitalisering. Deze nieuwe functie vroeg andere vaardigheden en competenties en die wilde ik ontwikkelen en versterken door het volgen van een HBO-master.

De Master of Education in Arts aan HKU bood me een inhoudelijke uitdaging die ik op dat moment nodig had in mijn carriere. Wat mij erg aansprak is de interdisciplinaire opzet van de studie waarbij de rol van ondernemer, docent en kunstenaar in een mooie driehoeksverhouding samenkomen. Toen ik de master volgde was deze gelinkt met de opleiding Gamedesign in Hilversum: je kreeg les van docenten Gamedesign, je maakte gebruik van elkaars talenten en je zocht samen de grenzen op. Deze multidisciplinariteit inspireert me tot op heden nog steeds. Ik probeer bijvoorbeeld vakdoorbrekend te zijn door multidisciplinair te werken, in het (kunst)onderwijs gebeurt dit nog te weinig.

Waar ben je nu werkzaam en wat doe je?

Ik werk momenteel als Onderwijsadviseur bij de Rolf groep, een totaalleverancier van schoolmateriaal en hard- en software voor onderwijs- en opvangorganisaties. Als Onderwijsadviseur bestaat mijn werk uit het adviseren, begeleiden en trainen van basisscholen en medewerkers. Daarnaast kijk ik naar de inzet van bijvoorbeeld robotica, programmeren, digitaal leren, minecraft, kunst en gamification in onderwijsvernieuwing.

Een van de projecten waar ik me momenteel mee bezighoudt is STEAM. STEAM is een Engelse afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics en Arts, dus: wetenschap, technologie, ontwerp, toegepaste wiskunde en kunst. In dit onderwijs worden competenties als programmeren, samenwerken, creatief denken en onderzoek - ook wel de 21e eeuwse vaardigheden genoemd - gestimuleerd. Op mijn blog is hier meer over te lezen.

Uit deze onderwijsgedachte komen nieuwe vakgeïntegreerde lesmethoden naar voren zoals Engels leren door middel van popmuziek, oplossingsvaardigheden ontwikkelen met ‘Escape the classroom’ waarbij het klaslokaal tot escaperoom wordt getransformeerd, of communicatieve vaardigheden met het spel ‘Mystery Skype’ waarbij leerlingen met Skype spelenderwijs erachter moeten komen wie de persoon aan de andere kant van het beeldscherm is.

Deze nieuwe lesvormen zie ik als een verrijking en uitbreiding van het huidige onderwijs, en niet als vervanging. Loslaten van hokjesdenken in het onderwijs is heel goed mogelijk, we moeten van ‘of-of’ naar ‘en-en’. Met nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld virtual- en augmented reality heb je veel meer moderne activerende didactische werkvormen om uit te kiezen.

Van welk onderdeel van de master heb je nog dagelijkse profijt in je beroepspraktijk?

Het vak interdisciplinaire maakprocessen, waarbij je met educatieve professionals vanuit verschillende disciplines in een project werkt. Door dit vak heb ik de meerwaarde van interdisciplinair samenwerking ontdekt. Kunstenaars werden gestimuleerd om bijvoorbeeld de rol van ondernemer aan te nemen, docenten de rol van kunstenaar, en andersom. Door de wisseling van rollen zie je nieuwe inzichten en perspectieven ontstaan, op den duur worden de grenzen van deze rollen steeds vager; je bent niet meer enkel docent, ondernemer of kunstenaar, je wordt ze allemaal.

In het voortgezet onderwijs word je tot op heden nog heel erg opgeleid voor een specifiek vak, je wordt als het ware specialist binnen één vakgebied waarbij het lastig wordt om interdisciplinair samen te werken bijvoorbeeld. En daarom vind ik mijn werk leuk en relevant; ik probeer dit juist te doorbreken en nieuwe invalshoeken te tonen.


Waarom zou je professionals aanraden om voor deze master te kiezen?

Het maakt niet uit welke rol je als educatief professional vervult, met deze master leer je jezelf te sterken in verschillende rollen. Je zoekt de grenzen van je eigen vakgebied op en leert er als het ware overheen te kijken. De interdisciplinariteit van het programma en van de deelnemers hebben mij veel geleerd en ik kon wat ik leerde direct toepassen in mijn werk, wat het tot een master maakt waar je in je loopbaan direct profijt van hebt.

Heb je nog tips?

Stel jezelf de vraag: wat is mijn ambitie in mijn werk? Jouw professionele ambitie is namelijk het vertrekpunt om je te verdiepen en te verbreden in deze master. Zo sluit de master goed aan op je werk en kun je het geleerde direct in de praktijk toepassen.


Interview september 2019