'Maak leerlingen weer baas over hun eigen musical!'

Interview met Kim Jansen

Met haar musical game wil muziekdocent Kim Jansen de leerlingen de regie weer geven.

Voor basisschoolleerlingen in groep acht is het vaste prik: repeteren voor de eindmusical. Muziekdocent Kim Jansen vindt het zonde dat scholen steeds vaker een kant-en-klare voorstelling inkopen en deze niet meer samen met de kinderen in elkaar zetten. Met haar musical game wil zij de leerlingen de regie weer geven.

Jansen kan het niet genoeg benadrukken: ‘Laten we het onderwijs teruggeven aan de kinderen! Te vaak bepalen volwassenen met hun methodes wat er in de klas gebeurt. Kinderen zouden veel meer ruimte moeten krijgen en dat kan ook best. De musical game is daar een heel goed voorbeeld van.’

Rollenspel

Met de game hebben leerlingen de volledige regie over hun groep acht-musical. Kim: ‘Van begin tot eind van het creatieve proces helpen de spellen hen op weg. In het eerste rollenspel leren de leerlingen aan de hand van kleuren hun eigen en elkaars kwaliteiten aan te wijzen. Zo ontdekken ze wat ze het liefst doen en welke rol bij hen past. Vervolgens besluiten ze zelf in een gesprek wie wat gaat doen: regie, decorontwerp, muziek, acteren.’

Voor haar onderzoek werkt Kim vanuit de zelfbeschikkingstheorie. ‘De motivatie en de drijfveren van het individu staan centraal. Ik kijk hoe ik de leerlingen optimaal kan betrekken bij het ontwerp van mijn lessen. Hierdoor kunnen ze vanuit hun eigen kracht leren denken en rollen kiezen die bij ze passen.’

Kim vergeet ook de ouders niet. ‘Ze zijn altijd heel betrokken zijn bij de eindmusical van hun kinderen. Voor het eerste experiment met de game heb ik een ouderavond georganiseerd. Vaders en moeders reageerden enthousiast en vinden de ontwikkeling net zo spannend als ikzelf. Of ze nog wel mogen helpen en inspringen? Ja, maar alleen als de kinderen daar zèlf om vragen.’