'Geef zelfbewust richting aan de positie die je wilt bereiken in het kunsteducatieve veld.'

Interview met Guus Koemans

Guus Koemans is bedrijfskundige en adviseur voor zelfstandig ondernemers in de creatieve sector. Sinds 2010 is Guus docent Cultureel Ondernemerschap voor de Master Kunsteducatie.
'Geef zelfbewust richting aan de positie die je wilt bereiken in het kunsteducatieve veld.'

Hoe zou jij de Master Kunsteducatie in één zin typeren?

De uitdagende ruimte waar je als kunsteducator stevige stappen in je eigen professionaliteit en niveau zet.

In de Master worden studenten gestimuleerd om hun eigen stem te ontwikkelen op het gebied van Artisticiteit, Pedagogiek en Ondernemerschap. (APO). Wat is jouw 'APO’? oftewel, hoe laat jijzelf je stem klinken in de Master?

Voor wat betreft het artistieke perspectief in mijn werk: Ik begeleid bijvoorbeeld studenten bij een ontwerpopdracht voor een externe opdrachtgever. Dit jaar doe ik dat aan de hand van bassisten. Ik leer ze de 'groove' van projectmatig creëren neer te zetten. Als sousafonist ben ik daar als geen ander mee bezig. Ik zet bewust deze de muzische, artistieke kwaliteit in vanuit de opvatting dat het werk leuker en beter wordt als het swingt. Pedagogisch richt ik mij op het professionaliseren van (kunst)professionals. Ik creëer een leeromgeving waarin gezamenlijk invalshoeken worden verkend. Dat is de basis om het nog beter te gaan doen. Met het thema professionaliseren-van-professionals profileer ik mij in mijn markt. Ik ga nieuwe samenwerkingen aan, heb mijn schrijverschap nadrukkelijk ontwikkeld en zet de stap naar het uitdragen van dit gedachtegoed. Mijn droom naast de HKU Master Kunsteducatie? Een leergang met als (werk-)titel 'the noble art of professionalism'. Voor ervaren professionals die zich niet alleen afvragen of iets klopt en of iets werkt. Die ook stil durven staan bij de vraag of het deugt en of wat ze doen mooi is

Daar klinkt toch ook weer een artistieke stem in door.

De APO perspectieven zijn niet heel strikt te scheiden. Maar die drie frames helpen professionals in de kunsteducatie om steeds slagen te blijven maken en relevant te blijven in de praktijk.

Wat wil je de professionals die deze Master doen meegeven?

Drie dingen, Eén: Dompel je onder. Experimenteer en draag naar harte lust bij. Geef zelfbewust richting aan de positie die je wilt bereiken in het kunsteducatieve veld.
Twee: Pas vanuit zelfsturing je tempo aan bij wat voor jou en je omgeving buiten de opleiding (je werk, je gezin, privé) haalbaar is.
Drie: Zorg dat je als professional doorhebt wat je weet en leer daar in te schakelen in de situatie. Leer framen!

Wat heb jij zelf als docent de afgelopen jaren geleerd van studenten in de Master?
Ik begeleidde een tijd geleden een student bij het afstuderen en een maand voor het einde moesten er zoveel ballen tegelijk in de lucht gehouden worden dat ik het niet meer goed zag komen. Maar een maand verder viel ineens alles op z’n plaats: Een voorstelling, workshops voor docenten, een goed onderzoeksverslag en een reflectie. Dus: Als je zelfs in een tijd dat een doelgerichte logica nodig is, nog steeds ruimte blijft maken voor het artistieke, het zoekende en itererende, dan kan er uiteindelijk iets prachtigs uit de chaos tevoorschijn komen.