De taal van emoties

Interview met Maud Donga

In haar dagelijkse werk als trenddocent is de 30-jarige Maud Donga vooral bezig met het observeren van veranderingen in de maatschappij. ‘Maar ik wil ook zélf vernieuwing brengen. En ik denk dat ik dat aan het doen ben.’ Met dank aan de master Crossover Creativity.

"Ik werk nu vier jaar als docent trendonderzoek bij de bachelor International Lifestyle Studies. Van mijn werkgever Fontys kreeg ik de kans om een master te gaan volgen. Bij de HKU, waar ik eerder de Bachelor of Design in Fashion Communication heb gedaan, stuitte ik op de master Crossover Creativity. Daarbij draait het om het ontwerpen van nieuwe toepassingen. Je krijgt de methodieken aangereikt die je kunt toepassen om de wereld een beetje mooier te maken, vanuit jouw eigen fascinatie."

Spiegel voorgehouden

"Bij het begin van de master wordt je een spiegel voorgehouden. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn overtuigingen? Mijn fascinaties? Ik ben nieuwsgierig. En als trendonderzoeker ben ik continu op zoek naar nieuwe producten en diensten die iets veranderen voor de consument en de samenleving. Maar ik wil ook zélf vernieuwing brengen. Ik wil ontwerpen creëren die aansluiten bij de alsmaar veranderende tijdgeest. En ik denk dat ik dat aan het doen ben. Bijvoorbeeld met een van mijn ontwerpen: de emoji-leesplank."

Emoties binnen het onderwijs

"In het onderwijs draait het vooral om kennis en kunde, met beoordelingen en cijfers. Zelf ben ik een streber, altijd al geweest. Maar ik vind: emoties en gevoelens mogen er ook zijn in het onderwijs. Hoe voelt iemand zich? Dat kun je goed uitdrukken in emoji-taal. Emoji’s vormen een universele digitale beeldende taal. Een nieuwe taal die we allemaal dagelijks spreken, maar waar we nog te weinig van weten en mee doen. Tijdens mijn master onderzoek ik op een ontwerpende manier hoe emoji-taal kan worden opgenomen in het onderwijs. Daarvoor heb ik de emoji-leesplank ontwikkeld en het spel Wat voel ik? Met deze communicatietools kun je op een eenvoudige manier praten over hoe je je voelt. Een handig hulpmiddel voor het emotionele en sociale leerproces."

Interdisciplinair innoveren

"Een belangrijke competentie binnen deze master is interdisciplinair innoveren. “Maud, ben jij dat aan het doen?”, vroeg iemand me laatst. Ja, ik denk het wel. De emoji-taal is niet nieuw, maar wat ik ermee doe wel. Ik probeer deze taal op een professionele manier te integreren binnen het onderwijs. Zo ga ik binnenkort met een ROC om de tafel, om te kijken wat de meerwaarde voor hen kan zijn. Ook ben ik in gesprek met FutureNL. Dat is een stichting die digitale vaardigheden in het onderwijs brengt. Mijn onderzoek over emoji-taal sluit daar naadloos bij aan. En het zou mooi zijn als ik over een jaar aan tafel zit bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar het is breder dan onderwijs alleen. Ik heb bijvoorbeeld ook contact met een museum over een expositie over emoji’s."

Blijven vechten

"In juni 2019 rond ik mijn master af. Dan heb ik twee jaar mogen genieten van het opzetten van mijn eigen project. Inmiddels heb ik al veel zichtbaarheid kunnen geven aan mijn emoji-leesplank. Ik geloof oprecht in deze taal. En ik merk dat meer mensen erin geloven. Er is veel draagvlak en belangstelling voor. Ik heb nu iets in handen waar ik voor blijf vechten, ook na mijn master."

Grote denker, grote doener

"Ik ben een grote denker, maar ook een grote doener. Ik zie altijd kansen en mogelijkheden. Mijn ultieme doel? Dat de overheid het belang inziet van deze nieuwe taal binnen het onderwijs. Ik hoop dat kinderen straks op school niet alleen leren lezen en rekenen met letters en cijfers. Ik hoop dat ze óók leren over emoji-taal, en hoe ze hiermee kunnen omgaan. Deze taal helpt hen om gedachten, gevoelens en gedrag te delen. Zo kan het onderwijs steeds meer focussen op de sociale en emotionele ontwikkeling."

Lees meer over de emoji-leesplank in Mauds gastblogs voor Onderwijs van Morgen.