Kickstart Fellowship Nancy Jouwe

  • 08/11
Kickstart Fellowship Nancy Jouwe

Programma: Dinsdag 8. November 2022

10:00 -11:30 Wandeltocht langs de sporen van slavernij en de nasleep ervan in Utrecht

Reserveer aub voor de wandelroute voor maandag 7 november 14:00 uur via email bij yasmin.bordens@hku.nl. Voor de wandeltocht verzamelen we voor boekhandel Broese, Oudegracht 112. De tocht duurt ongeveer 90 minuten, vanaf de Oudegracht richting Ledig Erf. Van daaruit gaan we door naar de HKU Loods. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er één wandeling in het Engels zijn en één in het Nederlands.

12:00 Lunch (zelf meenemen) bij HKU Loods (MAFA locatie), Koningsweg 2

12:30 Bijdrage van Prof Kitty Zijlmans

12:45 Lezing door Nancy Jouwe

13:25 Gesprek met Q&A

14:00 Einde programma

Nancy Jouwe

‘Het verleden is zichtbaar in het heden; het resoneert. Die gedachte is het uitgangspunt van mijn fellowship, die gericht is op het Nederlandse koloniale verleden en hoe dit vandaag nog resoneert in de stad Utrecht en andere steden en locaties in Nederland. Als cultuurhistorica draait mijn werk om het ontrafelen van historische gebeurtenissen, maar ik ben ook nieuwsgierig hoe het verleden doorwerkt in onze huidige culturele en maatschappelijke realiteit. Niet alleen in de stad, maar ook in een instituut als HKU. Hoe kunnen we daarnaast deze inzichten en methoden delen en de ruimte geven met studenten en medewerkers van HKU?

Sinds ik ben begonnen als freelancer in 2013 ben ik co-redacteur geweest van zeven boeken over de geschiedenis van kolonialisme en slavernij, evenals de nasleep ervan in Nederland en voormalige Nederlandse koloniën. Deze publicaties gingen gepaard met wandelroutes in Amsterdam en Utrecht, diverse publieke lezingen, en seminars en workshops in Europa, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Indonesië. Centraal in deze diverse bijeenkomsten zijn vragen als: hoe ziet de Nederlandse en Europese koloniale historie − inclusief slavernij − eruit en hoe resoneert dit in ons huidige dagelijkse leven, ook al merken we dit nauwelijks op? Deze vragen zijn relevant wanneer we gebouwen passeren, nadenken, in ons taalgebruik en gewoontes, en zelfs in onze infrastructuur.’

Utrecht

‘In 2022 viert Utrecht haar negenhonderdste ‘verjaardag’, aangezien Utrecht stadsrechten verkreeg op 3 Juni 1122. Dit is gevierd door verschillende instituties. Opmerkelijk genoeg benoemden historici tot recentelijk nauwelijks het koloniale verleden van de stad en de link met slavernij. Historici leken daar zelfs nauwelijks interesse voor te hebben. Daarbij komt dat instituties voor cultuur en erfgoed, evenals inwoners, hun stad niet associëren met dit aspect van de geschiedenis.

In 2021 hielp de publicatie Slavernij en de stad Utrecht (Walburg Press), waarvoor ik coördinerend redacteur was, dit dominante narratief ten einde te brengen. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht, toonde aan dat Utrecht intensief betrokken was bij koloniale slavernij. Deze conclusies raakten duidelijk een snaar bij de burgemeester en wethouders van de stad. Gebaseerd op onze bevindingen, maakte de burgemeester van Utrecht op 23 februari 2022 formele excuses voor de betrokkenheid van de stad in het wereldwijde systeem van kolonialisme en slavernij. Tot voor kort dachten bewoners en instituties volledig los te staan van Nederlands kolonialisme. Het inzicht, vergezeld van de formele uitspraak van aansprakelijkheid door de burgemeester, toont aan dat het narratief waarmee de stad zichzelf beschouwt aan het veranderen is.'