Driving the Green Transition

  • 14/09
  • 15/09
Driving the Green Transition
Dit is de derde in een reeks van drie workshops die ingaan op urgente vaardigheidsbehoeften in de culturele en creatieve sectoren. Het heeft tot doel een leerformat te creëren dat de vaardigheden biedt die nodig zijn voor interdisciplinaire samenwerking, waarbij een breed scala aan verschillende belanghebbenden bij de groene transitie wordt betrokken.

Hoe kunnen kunstenaars en creatieven helpen de broodnodige capaciteiten op te bouwen voor het doorvoeren van veranderingen op systeemniveau? Het belangrijkste resultaat zullen educatieve modules zijn die creatief vertrouwen uitstralen om groene transformatieprocessen te stimuleren.

Gasten en deelnemers bespreken vaardigheidsstrategieën die overeenkomen met drie hoofdthema's:
  1. Welke vaardigheden zijn dringend nodig in de culturele en creatieve sector om zich aan te passen aan de uitdagingen van de klimaatcrisis?
  2. Hoe kunnen vaardigheden en competenties op het gebied van kunst, cultuur en creativiteit effectief bijdragen aan de maatschappelijke transformatie naar duurzame economieën?
  3. Welke vaardigheden zouden kunst en cultuur, erfgoed en creativiteit in staat stellen de groene transitie te stimuleren?

Programma

De eerste dag van de workshops zal hybride zijn (online gestreamd), waardoor deelname zowel persoonlijk als op afstand mogelijk is. Het programma begint om 11:00 uur.
De tweede dag vindt plaats van 10:00 – 16:00 uur en is beperkt tot persoonlijke deelnemers. Houd er rekening mee dat het aantal plaatsen voor persoonlijke deelname beperkt is en dat daarom registratie vereist is.

Meer informatie en aanmelden

CYANOTYPES

Deze workshops zijn is onderdeel van CYANOTYPES, waarvan HKU initiatiefnemer en coördinator is. Het project is gericht op het in kaart brengen en aanpakken van de kloof tussen bestaande vaardigheden en (toekomstige) vaardigheidsbehoeften in de culturele en creatieve sector. Het project verzamelt stakeholders vanuit alle hoeken binnen en buiten de culturele en creatieve industrie, met een oproep voor radicale verandering.

Meer informatie over CYANOTYPES vind je hier