Toelating Writing for Performance

Hierbij bevestigen wij dat we je aanmelding voor de opleiding Writing for Performance aan
HKU Theater hebben ontvangen.
Toelating Writing for Performance

Aanmelding definitief maken

Om je aanmelding definitief te maken en een uitnodiging te kunnen ontvangen, moet je voor de deadline uit de e-mail een motivatiebrief en je portfolio inleveren. Op deze manier hopen wij een goede indruk te krijgen van jou als kandidaat. Het is voor de kans op toelating niet noodzakelijk om al jaren bezig te zijn met schrijven. Daarnaast vragen we je een pasfoto te uploaden.

 • Beantwoord in je motivatiebrief in ieder geval de volgende vragen:

  • Waar moet volgens jou nu over geschreven/kunst over gemaakt worden?
  • Hoe zie jij jouw rol als (toekomstige) schrijver/maker hierin?
  • Welke rol speelt taal in jouw leven?

  In de rest van de brief kun je uitleggen wat je hebt met lezen, schrijven, theater en/of film en waarom je bij de opleiding Writing for Performance wil studeren. Vermeld in de koptekst van de brief je voor- en achternaam.

 • 1. Een kopie van een door jou gelezen tekst (max. 1 A4)

  Het gaat om een tekst die je erg heeft geraakt, geboeid of getroffen. Dat kan van alles zijn: een gedicht, een fragment proza, een theatertekst of scenario, etc. Tevens ontvangen we hierbij graag een motivatie voor het gekozen fragment. Geef hierin aan waarom deze tekst je raakt. Let daarbij niet alleen op inhoud/onderwerp, maar ook op vorm/taal.

  2. Zelf geschreven teksten (max. 10 A4)

  De verzameling moet een beeld geven van de manier waarop je met taal bezig bent of bezig bent geweest. Dit werk moet in ieder geval bestaan uit drie verschillende soorten teksten. Denk dus niet alleen aan proza en poëzie, maar ook aan toneel, scenario, dialoog, monoloog, en non-fictie. Het materiaal mag een mix zijn van recenter en ouder materiaal, maar bedenk dat actuele teksten een beter beeld geven van hoe jij nu schrijft. Het is ook aan te raden voor deze selectie wat nieuw materiaal te schrijven.

  • Vermeld op iedere pagina je voor- en achternaam in de koptekst;
  • Geen apart voorblad maken;
  • Alle teksten zijn Nederlandstalig;
  • Sla beide deelopdrachten op in één PDF-document, zodat de opmaak hetzelfde blijft zoals beoogd;
 • Deze pasfoto is nodig voor de selectie. Zorg dus dat je er herkenbaar op staat.

Klik op de knop 'start aanmelding' onderaan deze pagina om je documenten te uploaden.

Gebruik als bestandsnaam achternaam.motivatie (bijvoorbeeld jansen.motivatie) en achternaam.portfolio en maak er een .pdf van. Gebruik voor je pasfoto als bestandsnaam achternaam.pasfoto en zorg dat het een .jpeg-bestand is.

De eerste ronde

De eerste ronde bestaat uit één dag (vrijdag 22 maart of donderdag 28 maart 2024). Tijdens deze dag volg je lessen in dramaschrijven, scenario en proza. Op basis van de lessen wordt besloten of je doorstroomt naar de tweede ronde.

Het exacte rooster is nog niet bekend, maar zorg ervoor dat je in ieder geval beschikbaar bent tussen 09.00 en 18.00 uur. Te zijner tijd krijg je te horen hoe laat je precies wordt verwacht.

De tweede ronde

Het selectieweekend bestaat uit twee dagen (vrijdag 12 en zaterdag 13 april 2024, op beide dagen dien je aanwezig te zijn). Gedurende deze dagen ga je verder met lessen in dramaschrijven, scenario en proza. Hierin ontvang je schrijf- en leesopdrachten. Op deze manier krijg je de kans een volgende stap te zetten in het schrijven van genoemde genres en je op deze manier van je beste kant te laten zien. Tijdens het selectieweekend krijg je een opdracht die je vervolgens nog moet inleveren. De precieze instructies ontvang je tijdens de selectie.

Daarnaast voer je een gesprek over je motivatie om de opleiding te gaan volgen en over je fascinatie voor theater, film/televisie, schrijven en boeken.

Vragen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen: ‘Wat voor soort teksten schrijf je?’, ‘Ga je naar het theater en de film?’, ‘Heb je zelf ervaring met theater- en/of filmmaken?’, ‘Hoe kijk je naar je eigen werk?’ ‘Welke onderwerpen interesseren je?’, etc.

Voor het lesmateriaal (dus ook papier en pen) zorgen wij.

Het precieze programma van deze dagen wordt op de eerste dag kenbaar gemaakt. Ook hier geldt dat je beschikbaar moet zijn tussen 09.00 en 18.00 uur.

Uitslag selectie

Op een nog nader te bepalen datum vergadert de selectiecommissie. Je ontvangt uiterlijk 10 werkdagen na deze vergadering de uitslag van je toelating voor de opleiding Writing for Performance.

Gezondheidsproblemen?

Is er voor jou reden om voorafgaand aan de selectieprocedure met de studieleiding jouw fysieke en mentale toestand te bespreken? Kijk dan hier en neem zo spoedig mogelijk contact op met de genoemde contactpersoon.

Vragen?

Is het voor jou absoluut niet mogelijk om op de aangegeven data aanwezig te zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met HKU Servicebalie Studentzaken per mail: sz@hku.nl. Hier kun je tevens terecht met al je andere vragen.

Wil je bij nader inzien afzien van de selectie, dan vragen we je om het inschrijvingsverzoek zo snel mogelijk in te trekken bij Studielink. Op deze manier kunnen we anderen de kans geven aan de selectie deel te nemen.