HKU Theater: gezondheid

Een opleiding aan HKU Theater vormt een zware lichamelijke en geestelijke belasting. Een beperking in fysiek of mentaal opzicht kan een negatief effect hebben op het studieverloop.
HKU Theater: gezondheid

Selectiecursus HKU Theater en gezondheid

Deze informatie is bestemd voor kandidaten die zich willen aanmelden voor de selectiecursus van een van de volgende opleidingen:

  • Acting
  • Theatre in Education (Docent Theater)
  • Writing for Performance

Bij beperkingen die fysiek of mentaal een negatief effect kunnen hebben op je studieverloop kun je bijvoorbeeld denken aan: beperkingen van ledemaatfuncties, mentale problemen, houdingsproblemen, chronische ziektes, dyslexie, recente opnames, ernstige beperkingen van de zintuigen, spraakstoornissen e.d.

Wat moet je doen?

Is er bij jou sprake van zo’n beperking of twijfel je erover of dit bij jou het geval is?

Dan is het belangrijk de consequenties vooraf te bespreken met de studieleiding. Neem, om teleurstellingen in een later stadium te voorkomen, contact op met de afdeling voordat je selectie gaat doen!

Voor Acting en Writing for Performance: neem contact op met Maaike Calame

Voor Theatre in Education (Docent Theater): neem contact op met Anita Zinser