Internationale netwerken

HKU maakt deel uit van meerdere internationale netwerken. We werken samen met andere instellingen om de belangen te behartigen van kunsthogescholen en studenten. Lees op deze pagina binnen welke (internationale) netwerken HKU samenwerkt.

Samenwerking internationale netwerken

HKU werkt samen met andere instellingen binnen internationale netwerken. Het doel van deze netwerken is om het contact en overleg met vergelijkbare instellingen en/of vakgebieden te verbeteren. De netwerken komen op voor verschillende belangen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Ook bieden ze mogelijkheden voor studenten- en docentuitwisselingen.
 • ELIA vertegenwoordigt 330 instellingen voor hoger kunstonderwijs uit meer dan 40 landen. ELIA zet zich in voor het Europese kunstonderwijs in de richting van de Europese Commissie en netwerken in andere continenten (Amerika, Australië, Afrika, Azië). Zo maakt het netwerk internationale activiteiten mogelijk voor kunstenaars, studenten, docenten en managers. Denk hierbij aan projecten, symposia, programma’s en databases.

  Representative Boardmember en HKU-contactpersoon: Marjanne Paardekooper
  Lees meer over ELIA
 • Paradox is een subnetwerk van ELIA. Het netwerk bestaat uit instellingen en personen die betrokken zijn bij het hoger onderwijs van autonome beeldende kunst (Fine Art) in Europa. Paradox organiseert bijeenkomsten en conferenties.

  De doelstellingen zijn:
  • Informatie geven over de sector van beeldende kunstenonderwijs in Europa en hier een netwerk voor bieden
  • Bevorderen van discussies en uitwisselen van kennis
  • Vertegenwoordigen van visies van instituten naar ELIA
  • Bespreken en overwegen van de gevolgen van de veranderingen in het beeldende kunstenonderwijs in Europa
  • Documenteren van de ontwikkelingen van het Europese beeldende kunstenonderwijs
  Lees meer over Paradox The Fine Art European Forum
 • AEC is een Europees netwerk van 238 conservatoria in 55 landen.

  HKU-contactpersoon: Jos Schillings
  Lees meer over AEC
 • Cumulus International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media is een netwerk met meer dan 100 leden. De leden organiseren twee keer per jaar een conferentie.

  HKU-contactpersoon: Dorien Mouw
  Lees meer over Cumulus
 • EARN is een Europees netwerk voor artistiek onderzoek, dat in september 2004 is opgericht tijdens een symposium in Helsinki. Het netwerk ontstond daar op initiatief van de MaHKU en de Helsinki School of Art.

  HKU-contactpersoon: Henk Slager
  Lees meer over EARN
 • De Association for Art Administration Educators is de oudste netwerkorganisatie op het gebied van kunstmanagement. Een van de belangrijkste activiteiten van de AAE is het vaststellen van een standaard waaraan MA-programma’s in de Verenigde Staten moeten voldoen. De organisatie wil dit ook bereiken voor BA-programma’s. Daarnaast helpt AAAE studenten bij het vinden van (internationale) stageplaatsen.

  Lees meer over AAAE
 • Het ENCATC (European Network for Cultural Art Administration Training Centres) is vergelijkbaar met de AAAE, maar dan op Europees niveau. HKU is al vanaf de oprichting in 1992 in Polen lid. Het netwerk heeft 127 leden (85 full members, 39 associate members en 3 individual members) in 38 landen. Er worden regelmatig conferenties en trainingen gegeven. Ook is er recent een steunpunt voor stages opgericht.

  Lees meer over ENCATC
 • Utrecht Network is een samenwerkingsverband tussen 30 invloedrijke Europese universiteiten. Deze universiteiten zetten zich in voor internationalisering van het hoger onderwijs.

  HKU-contactpersoon: Dorien Mouw
  Lees meer over Utrecht Network
 • AEN is een uitwisselingsprogramma tussen Europese instellingen (Utrecht Network-leden) en Australische instellingen.

  HKU-contactpersoon: Dorien Mouw
  Lees meer over AEN
 • MAUI is een netwerk dat zich inzet voor de mobiliteit tussen aangesloten hoger onderwijsinstellingen in de EU (Utrecht Network-leden) en de VS. Zo kunnen studenten van de aangesloten universiteiten studeren aan een van de andere aangesloten instellingen.

  HKU-contactpersoon: Dorien Mouw
  Lees meer over MAUI