Erasmus+

Wil je een stage lopen in het buitenland? Of vakken volgen in een ander land? Dat kan! HKU is aangesloten bij Erasmus+.

Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, jeugd en sport. Het programma biedt studenten, stagiair(e)s en medewerkers de kans een periode in het buitenland door te brengen om hun vaardigheden en inzetbaarheid te verbeteren.

HKU en Erasmus+

HKU geeft jou de kans om in het buitenland te studeren of stage te lopen in een EU-land. Alle 28 EU-landen doen mee met Erasmus+. Net als IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije of Noord-Macedonië.

Wil je graag voor je studie naar het buitenland maar maak je je zorgen of je dit wel kunt betalen? Je kunt een Erasmus+ beurs aanvragen bij HKU. Als je een Erasmusbeurs krijgt toegewezen, krijg je een geldbedrag ter ondersteuning van je studie of stage in het buitenland. Zo heeft iedereen een eerlijke kans om zijn of haar wereld te vergroten.

Brexit

Welke gevolgen heeft de Brexit voor het Erasmus+ programma?
Lees meer over Brexit en Erasmus+ op de officiele pagina van de Europese Unie.

ECHE

HKU heeft de Erasmus Charter voor hoger onderwijs (ECHE) ontvangen. Dit is een algemeen kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerking(en) binnen Erasmus+. Iedere onderwijsinstelling die betrokken is bij Erasmus+ moet aan bepaalde eisen voldoen. De oorkonde is dan ook een voorwaarde voor deelname aan Erasmus+.

Lees meer over ECHE:
HKU Erasmus European Policy Statement (PDF)
HKU Erasmus Charter for Higher Education NL (PDF)

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat.