Hulpaanbod HKU

Bij HKU vinden we het belangrijk dat je jezelf kunt zijn tijdens je studie en je de ruimte hebt om jezelf verder te ontwikkelen. Soms heb je daar support of voorzieningen bij nodig. Op deze pagina vind je een overzicht van het hulpaanbod bij HKU. Waar kunnen we jou bij helpen?
Heb je dyslexie, AD(H)D of autisme (ASS)? Of zijn er psychische omstandigheden, chronische ziektes en/of ander lichamelijke beperkingen die invloed kunnen hebben op je studie? Dan kan HKU je ondersteunen zodat je de studie zo optimaal mogelijk kunt doorlopen!

Bij HKU zijn er duidelijke procedures voor studenten met een functiebeperking. Je kunt aanpassingen of voorzieningen aanvragen om de manier waarop je studeert te ondersteunen. Het is belangrijk dat je tijdens je aanmelding in Studielink aangeeft of er iets bij jou speelt. Dan kunnen onze studentendecanen je op tijd benaderen over het aanvragen en regelen van voorzieningen en je de informatie geven die daar voor nodig is.


Voorzieningen worden op maat afgesproken, afhankelijk van wat jij nodig hebt.

Hulpaanbod

 • Studenten met AD(H)D kunnen last hebben van concentratieproblemen. Wat verder vaak voorkomt is dat iemand snel afgeleid is, dat plannen of organiseren van de studie lastig is, of dat efficiënt aan opdrachten en deadlines werken lastig kan zijn.

  Mogelijke belemmeringen

  • Beperkte of verminderde concentratie

  • Beperkt energieniveau, vermoeidheid (oa. ook moeite om in slaap te komen)

  • Stemmingswisselingen
  • Moeite met houden aan afspraken of regels zoals op tijd in de les zijn
  • Moeite met plannen, structureren, prioriteren
  • Hyperfocus (de tijd uit het oog verliezen)
  • Uitstelgedrag

  Hulpaanbod

  • We merken dat voor studenten met AD(H)D het goed helpt om regelmatig contact met je tutor te hebben. Je kunt zo in de gaten houden of je het overzicht nog hebt, je planning bespreken en problemen zo snel mogelijk oppakken. De voorziening Extra tutorbegeleiding is daarom de standaard en meest gebruikte voorziening.
  • Als je een opleiding gaat doen waarbij er schriftelijke tentamens zijn dan is het mogelijk om 25% extra tijd voor de tentamens te krijgen.
  • Veel studenten hebben aanvullend op de extra tutorbegeleiding ook baat bij maatwerk-coaching door Kunstmaat (vooral als er nog geen psycho-educatie na een diagnose is geweest, of als studeren in het kunstonderwijs toch wat lastiger blijkt dan eerst gedacht).
  We merken dat studenten met AD(H)D de invloed op de studie soms onderschatten. Dat leidt dan toch tot studievertraging of het niet kunnen halen van de bsa-norm uit het eerste jaar. Bespreek daarom in een vroeg stadium van je studie met je tutor en studentendecaan waar je tegenaan loopt. Zij zijn ervoor om mee te denken, ook als je zelf de oplossing niet zo snel weet.

  Aanvraag

  Het regelen van deze voorzieningen verloopt altijd via een online aanvraag die je na toelating kunt doen. Als je in studielink ‘Ja’ hebt geantwoord op de vraag of er bij jou een functiebeperking speelt en of je meer informatie van de studentendecanen wilt ontvangen, sturen we je begin juli meer informatie en een link naar de aanvraagprocedure voor voorzieningen. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Studentzaken, zij kunnen zonodig een afspraak maken voor je bij een van onze studentendecanen
 • ASS is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen in het autistisch spectrum. Autisme spectrum stoornis is een ontwikkelingsstoornis, waarbij het prikkel- en informatieverwerkingsgebied in de hersenen is verstoord. Studenten met een ASS hebben hierdoor bijvoorbeeld beperkingen in hun sociale vaardigheden of hebben moeite met niet-letterlijk taalgebruik. In veel gevallen hebben studenten met ASS een wat beperkt aantal onderwerpen die zij interessant vinden.

  Mogelijke belemmeringen

  • Moeite kunnen hebben met het herkennen niet-letterlijk taalgebruik, ironie of grapjes

  • Groepswerk, vooral bij wisselende groepen

  • Scheiden van hoofd- en bijzaken
  • Studieplanning
  • Teveel prikkels en indrukken: deze kunnen zorgen voor stress en vermoeidheid
  • Soms een wat gebrekkige sociale en communicatieve vaardigheden
  • Onverwachte veranderingen kunnen lastig zijn en er is baat bij vastigheid en zekerheid.

  Hulpaanbod

  • Voor studenten met ASS is een kort lijntje met de tutor essentieel. Samen met de tutor zorg je dat je het overzicht bewaart en kun je eventuele vragen of problemen in de studie snel oplossen. De voorziening Extra tutorbegeleiding is vaak standaard bij ASS.
  • HKU heeft een autisme community; studenten uit alle jaren en alle opleidingen komen elke twee maanden samen om onderwerpen die relevant zijn te bespreken.
  • Veel studenten hebben, als studeren niet zo soepel gaat, baat bij maatwerk-coaching door Kunstmaat. Soms kan dat ook in aanvulling op een eigen coach (als die er is) en er is vaak vergoeding vanuit de gemeente voor.
  • Soms is ook het gebruik van de rustruimte handig om tussendoor even op te kunnen laden, of om in een prikkelarme omgeving bij te komen.
  • De mogelijkheid om wanneer je dat nodig hebt om extra uitleg van docenten te kunnen vragen (bij individuele opdrachten) is een van de vaker gekozen voorzieningen door studenten met ASS.

  Aanvraag

  Het regelen van deze voorzieningen verloopt altijd via een online aanvraag die je na toelating kunt doen. Als je in studielink ‘Ja’ hebt geantwoord op de vraag of er bij jou een functiebeperking speelt en of je meer informatie van de studentendecanen wilt ontvangen, sturen we je begin juli meer informatie en een link naar de aanvraagprocedure voor voorzieningen. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Studentzaken, zij kunnen zonodig een afspraak maken voor je bij een van onze studentendecanen.

 • Studenten met dyslexie kunnen probelmen ervaren met lezen en/of spellen. Daarnaast kunnen ze moeite hebben met het schrijven van teksten of het scheiden van hoofd- en bijzaken tijdens het leren of het maken van tentamens. De belemmeringen verschillen van student tot student.

  Fijn om te weten: lang niet alle opleidingen bij HKU hebben schriftelijke tentamens.

  Mogelijke belemmeringen

  • Moeite met lezen

  • Veel tijd nodig voor het lezen en bestuderen van vakliteratuur

  • Lees- en spellingvaardigheden zijn niet geautomatiseerd

  • Veel tijd nodig voor opdrachten en toetsen (lezen en schrijven)

  • Slechte schriftelijke prestaties (spelling, structuur, zinsverbanden)

  • Onthouden van losse feiten, zoals namen en vakterminologie

  • Verminderd zelfvertrouwen en soms ook faalangst

  Mogelijke voorzieningen

  • 25% extra tijd bij schriftelijke tentamens

  • Aangepast lettertype bij tentamens

  • Gekleurd papier bij tentamens

  Aanvraag

  Het regelen van deze voorzieningen verloopt altijd via een online aanvraag die je na toelating kunt doen. Als je in studielink ‘Ja’ hebt geantwoord op de vraag of er bij jou een functiebeperking speelt en of je meer informatie van de studentendecanen wilt ontvangen, sturen we je begin juli meer informatie en een link naar de aanvraagprocedure voor voorzieningen. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Studentzaken, zij kunnen zonodig een afspraak maken voor je bij een van onze studentendecanen.

 • De groep chronische ziekten is heel groot en heel divers. Vaak zijn ze niet zichtbaar. Bekende voorbeelden zijn: migraine, diabetes, bloedziekten, rugklachten, luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld astma), nierproblemen, kanker, darmziektes (bijvoorbeeld ziekte van Crohn), hartproblemen, cystic fibrosis (taaislijmziekte) en het chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS). De klachten zijn wisselend. Vermoeidheid, ziekenhuisbezoek en medicijngebruik kunnen de studieresultaten beïnvloeden. Doordat de studie vaak langzamer gaat dan bij andere studenten, moet de student zich steeds weer aanpassen aan een nieuwe groep medestudenten.

  Mogelijke belemmeringen

  • Afwezigheid door klachten, ziekenhuisopname of medicijngebruik

  • Opvlammende episodes, dus soms gaat het goed en soms helemaal niet

  • Energieproblemen en concentratieproblemen door pijn of vermoeidheid

  • Verminderde belastbaarheid

  • Onbegrip vanuit de omgeving omdat de ziekte vaak onzichtbaar is

  Hulpaanbod

  • Studenten zijn vaak gebaat bij een korte lijn met de tutor. Soms is het ook handig om docenten te informeren over mogelijke afwezigheid, en daar dan ook meteen samen met de tutor afspraken over te maken. Extra tutorbegeleiding is een vaak gekozen voorziening door studenten met een chronische ziekte.

  • Uitstel van deadlines als je door je ziekte net niet op tijd bent, kan ook een heel nuttige regeling zijn voor studenten.

  • Er kunnen tentamenvoorzieningen aangevraagd worden om tijdens schriftelijke tentamens iets te mogen eten, of even het tentamenlokaal te mogen verlaten onder begeleiding (dit gaat altijd samen met 25% extra schriftelijke tentamentijd).

  • Soms is ook het gebruik van de rustruimte handig om tussendoor even bij te komen, of bijvoorbeeld om te kunnen liggen.

  • We bieden ook de mogelijkheid om afspraken te maken over het inhalen van bepaalde opdrachten of lessen als je vaak afwezig bent door je ziekte.

  • Voor een groot aantal opleidingen kan de studielast ook verdeeld worden over meerdere jaren. Je studeert dan in een tempo dat bij jou past.

  Aanvraag

  Het regelen van deze voorzieningen verloopt altijd via een online aanvraag die je na toelating kunt doen. Als je in studielink ‘Ja’ hebt geantwoord op de vraag of er bij jou een functiebeperking speelt en of je meer informatie van de studentendecanen wilt ontvangen, sturen we je begin juli meer informatie en een link naar de aanvraagprocedure voor voorzieningen. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Studentzaken, zij kunnen zonodig een afspraak maken voor je bij een van onze studentendecanen

 • Onder lichamelijke beperkingen vallen handicaps en ziektes die de student belemmeren in de bewegingen. Een motorische beperking kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door spierdystrofie, reuma, fibromyalgie, multiple sclerose (MS) of spasmes.

  Mogelijke Belemmeringen

  • Belemmeringen bij computergebruik (belastbaarheid, bediening)

  • Belemmeringen in schrijfwerk: bij aantekeningen, toetsen en opdrachten

  • Verminderde aanwezigheid door beperkte belastbaarheid en/of pijn

  • Lastig langdurig kunnen staan bij bijvoorbeeld teken- of schilderlessen

  • Beperkte energie

  • Concentratieniveau verschilt sterk

  Hulpmogelijkheden

  • Aanpassingen in het gebouw: liften, automatische deuren, aangepast toilet, lage knoppen en kapstokken.

  • Aangepast meubilair in de lesruimte.

  • Onderzoeken of er een aangepaste werkplek kan komen zou ervoor kunnen zorgen dat je studie beter verloopt.

  • Studenten zijn vaak gebaat bij een korte lijn met de tutor. Soms is het ook handig om docenten te informeren over mogelijke afwezigheid, en daar dan ook meteen met de tutor samen afspraken over te maken. Extra tutorbegeleiding is een vaak gekozen voorziening door studenten met fysieke problemen.

  • Uitstel van deadlines als je door je ziekte net niet op tijd bent, kan een nuttige voorziening zijn,

  • Soms is ook het gebruik van de rustruimte handig om tussendoor even op te kunnen laden of om te kunnen liggen.

  • Een schriftelijk tentamen mogen doen op een leenlaptop van HKU kan soms een oplossing zijn.

  • Voor een groot aantal opleidingen kan de studielast ook verdeeld worden over meerdere jaren. Je studeert dan in een tempo dat bij jou past.

  Aanvraag

  Het regelen van deze voorzieningen verloopt altijd via een online aanvraag die je na toelating kunt doen. Als je in studielink ‘Ja’ hebt geantwoord op de vraag of er bij jou een functiebeperking speelt en of je meer informatie van de studentendecanen wilt ontvangen, sturen we je begin juli meer informatie en een link naar de aanvraagprocedure voor voorzieningen. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Studentzaken, zij kunnen zonodig een afspraak maken voor je bij een van onze studentendecanen

 • Studenten met een visuele beperking zien minder of helemaal niets. Er zijn veel verschillende visuele beperkingen, bijvoorbeeld met betrekking tot scherpte, het gezichtsveld, de lichtsterkte en de kleurwaarneming. Kijken kan heel vermoeiend zijn en voor hoofdpijn of andere klachten zorgen.

  Mogelijke belemmeringen

  • Teksten op bord of scherm zijn moeilijk of niet leesbaar

  • Geen visueel overzicht van omgeving

  • Schrijven is lastig of onmogelijk

  • Non-verbale informatie wordt gemist

  • Internet, intranet en digitale leeromgeving zijn niet altijd toegankelijk

  • Beperkte energie (alles kost meer energie)

  • Verdwalen (geen inzicht in indeling gebouw)

  Hulpmogelijkheden

  • Studenten zijn vaak gebaat bij een korte lijn met de tutor om problemen voor te zijn. Het informeren van docenten over je handicap is vaak handig, docenten denken dan met je mee over oplossingen.

  • Schriftelijke tentamens kunnen op een andere manier worden afgelegd, of met (veel) extra tijd en vergrote pagina’s. Tentamen doen op een (aangepaste) laptop kan ook een oplossing zijn.

  • Vaak heb je zelf al oplossingen of apparatuur die goed werken. We onderzoeken dan samen of het op HKU ook kan werken.

  Aanvraag

  Het regelen van deze voorzieningen verloopt altijd via een online aanvraag die je na toelating kunt doen. Als je in studielink ‘Ja’ hebt geantwoord op de vraag of er bij jou een functiebeperking speelt en of je meer informatie van de studentendecanen wilt ontvangen, sturen we je begin juli meer informatie en een link naar de aanvraagprocedure voor voorzieningen. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Studentzaken, zij kunnen zonodig een afspraak maken voor je bij een van onze studentendecanen

 • Er zijn verschillende auditieve beperkingen, zoals doofheid en verschillende soorten slechthorendheid. Ook oorsuizen (tinnitus) en overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis) zijn auditieve beperkingen. Niet (goed) kunnen horen is het meest bekende gevolg van een auditieve beperking. Maar ook een mindere beheersing van de Nederlandse taal en beperkte sociale vaardigheden zijn mogelijk. Belangrijk om te weten is dat liplezen, een gehoorapparaat en/of een CI (cochleair implantaat) er níet voor zorgen dat de student geen communicatieve beperkingen meer heeft.

  Mogelijke belemmeringen

  • Beheersing van het Nederlands is beperkt

  • Beperkte sociale vaardigheden, mogelijk ook achterdocht

  • Bij studenten die doof zijn: cultuurkloof (dovengemeenschap is veilige omgeving)

  • Beperkte belastbaarheid tijdens luisteren

  • Aantekeningen maken kan niet tegelijk met liplezen/vertolking bekijken

  • Bij vroegdoofheid: in veel gevallen slecht verstaanbaar, presentaties en discussies zijn lastig

  • Moeite met communicatie in grote groepen of rumoerige lessituaties

  • Opdrachten van docenten worden soms niet goed geïntrepreteerd

  • Video zonder ondertiteling wordt niet begrepen en/of kost veel energie

  Hulpmogelijkheden

  • Studenten zijn vaak gebaat bij een korte lijn met de tutor om problemen voor te zijn. Het informeren van docenten over je handicap is vaak handig, docenten denken dan met je mee over oplossingen.

  • Vaak heb je zelf al oplossingen of apparatuur (zoals een microfoon met een zender) die goed werken. We onderzoeken dan samen of het op HKU ook kan werken.

  Aanvraag

  Het regelen van deze voorzieningen verloopt altijd via een online aanvraag die je na toelating kunt doen. Als je in studielink ‘Ja’ hebt geantwoord op de vraag of er bij jou een functiebeperking speelt en of je meer informatie van de studentendecanen wilt ontvangen, sturen we je begin juli meer informatie en een link naar de aanvraagprocedure voor voorzieningen. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Studentzaken, zij kunnen zonodig een afspraak maken voor je bij een van onze studentendecanen.

Studiefinanciering

Studenten met een functiebeperking kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een uitzonderingsregel op de prestatiebeurs. Zie voor meer informatie en voorwaarden de website van DUO.

Je kunt ook een aanvraag doen voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds van HKU. De studentendecanen kunnen je hierover informeren tijdens je studie.

De wet

HKU werkt volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte. Op de website van ZorgWijzer vind je informatie over hoe het onderwijs voor mensen met een handicap is geregeld.

Individuele studietoeslag

Studenten die door een beperking niet kunnen werken naast de studie, komen mogelijk in aanmerking voor Individuele studietoeslag. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Je vraagt deze toeslag aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven. Voor Utrecht doe je dat hier.

Proces

 • Of je jouw beperking wel of niet wilt melden, is aan jou. Sommige studenten aarzelen omdat ze bang zijn voor vooroordelen of een label. Of omdat ze vinden dat ze het eerst zelf willen proberen, zonder hulp. Maar in de praktijk blijkt dat het veel meer voordelen dan nadelen heeft om je medische achtergrond of functiebeperking te melden en voorzieningen aan te vragen. Want je weet beter wat er mogelijk is, je wordt beter begrepen, je kwaliteiten worden meer gewaardeerd, en je krijgt de begeleiding die je nodig hebt. Ook helpt het op tijd een gesprek met de studentendecanen hebben over je medische achtergrond voorkomen dat je later in de studie vastloopt.

  1. Je moet je eerst aanmelden voor een van onze opleidingen. Weet je al wat je wilt studeren? Schrijf je dan meteen in via Studielink. Weet je nog niet watje wilt studeren? Ontdek hier de studies van HKU.
  2. Bij je verzoek tot inschrijving in Studielink krijg je een standaardvraag of je te maken hebt met medische aandoeningen. Als je daar 'Ja' antwoordt, geef je HKU toestemming om je informatie te sturen over voorzieningen en wat we voor je kunnen doen.
  3. Heb je 'Ja' geantwoord op de vraag in Studielink? Dan krijg je begin juli een mail over studeren met een functiebeperking en mogelijke voorzieningen. Volg de stappen in die mail en dien je aanvraag voorzieningen in (als je dat wilt). Handigst is dit uiterlijk rond de eerste maand van je studie te doen, wil je op tijd van je voorzieningen gebruik kunnen maken.
  4. Onze studentendecanen nodigen je vervolgens uit voor een intakegesprek samen met de tutor van de opleiding. In dit gesprek wordt besproken welke voorzieningen voor jou worden vastgelegd.

Contact

Heb je nog meer vragen over begeleidingsmogelijkheden? Neem dan contact op met een van onze studievoorlichters via Servicebalie Studentenzaken.

Telefoon: 030 - 209 15 40
E-mail: sz@hku.nl

Zij kunnen later ook een afspraak voor je plannen met een van onze studentendecanen.