Informatie voor kandidaten

Je hebt een verzoek tot inschrijving gedaan voor één van de opleidingen aan HKU. Hieronder vind je informatie over wat je van HKU kunt verwachten en wat HKU van jou verwacht in de communicatie rondom de toelating.

HKU Onderwijs- en Studentzaken

Alle communicatie omtrent de aanmeldings- en toelatingsprocedure wordt via HKU Onderwijs- en Studentzaken gedaan.

Houd je e-mail bij!

• HKU Onderwijs- en Studentzaken communiceert per e-mail tenzij anders aangegeven. Je bent zelf verantwoordelijk dat het juiste e-mailadres gehanteerd wordt. Eventuele wijzigingen kun je doorgeven in Studielink.

Let op: berichten die worden verstuurd naar een @live.nl, @hotmail.com/hotmail.nl of @outlook.com accounts kunnen in de spambox terecht komen. We adviseren je om een e-mailadres met een andere mail extensie te gebruiken.

• Je bent er zelf verantwoordelijk voor je mail regelmatig te checken. Vergeet hierbij niet te kijken of er niet per ongeluk mail in je spambox terecht is gekomen.

• Berichten over je toelating worden ook naar je Studielink account gestuurd.

• Wanneer je mailadres gebounced wordt (dus niet bezorgd kan worden), neemt HKU Onderwijs- en Studentzaken hierover contact met je op.

• Zorg er ook voor dat je postadres altijd up to date is, wijzigingen kun je ook doorgeven via Studielink.

HKU Onderwijs- en Studentzaken informeert je...

• HKU Onderwijs- en Studentzaken HKU informeert je over alle zaken rondom de aanmeldings- en toelatingsprocedure (waaronder de definitieve plaatsing/afwijzing). Afspraken of toezeggingen van anderen zijn dan ook niet geldig. Hieronder vallen ook uitspraken over bijv. persoons- / vooropleidingverificatie en het al dan niet voldoen aan de vooropleidingseisen.

• Gedurende de aanmeldings- en toelatingsprocedure handelt HKU Onderwijs- en Studentzaken in opdracht van en namens het College van Bestuur, daarbij de wettelijke bepalingen omtrent aanmelding en toelating in acht nemend.

• HKU Onderwijs- en Studentzaken stuurt je binnen 10 werkdagen na ontvangst van je Verzoek tot Inschrijving een bevestiging van ontvangst. Indien je dit niet tijdig hebt ontvangen neem dan zo snel mogelijk contact op met HKU Onderwijs- en Studentzaken via de Servicebalie Studentzaken.