Transformatie Platform

Het Transformatie Platform is een initiatief van HKU Creative Transformation en nodigt bedrijven, organisaties en overheden uit om partner te worden en samen met studenten transformatieve innovaties op gang te brengen.
Het klimaat verandert. Dat heeft invloed op hoe we wonen, hoe we energie gebruiken, hoe we ons verplaatsen, vermaken, wat we eten en zelfs op educatie en opvoeding. We willen ons comfortabele leven behouden maar tegelijkertijd moeten we dingen anders gaan doen. En dat moet ook wel betaalbaar blijven.

Wicked Problems: ze zijn complex, uitdagend en paradoxaal. Om te kunnen omgaan met dit soort problemen moeten we radicaal anders gaan denken en werken: transdisciplinair en domeinoverstijgend. Want alleen door kennis en ervaring uit verschillende domeinen samen te brengen en iedereen die een rol speelt in het probleem actief te betrekken, kun je duurzame verandering teweegbrengen. Maar hoe werk je samen als iedereen zijn eigen stem, belangen, kennis, werkwijze en perspectief heeft? Dat onderzoeken we bij het Transformatie Platform.

Het Transformatie Platform

Het Transformatie Platform is een initiatief van HKU Creative Transformation en nodigt bedrijven, organisaties en overheden uit om partner te worden en samen met studenten transformatieve innovaties op gang te brengen. Ontwerpen en creatieve maakprocessen staan hierbij centraal. Rondom thema’s verbinden we partners en stakeholders met studenten, onderzoekers en experts. De kracht van het Transformatie Platform is dat je met ‘onverwachte anderen’ gaat maken, onderzoeken en experimenteren. Dit levert niet alleen nieuwe inzichten en ideeën op over het vraagstuk, maar ook meer begrip voor elkaars standpunten. Zo werken we aan breed gedragen oplossingsrichtingen die een transformatieve impact kunnen hebben. Dat zijn veranderingen die van binnenuit op gang komen en een voortdurende beweging inzetten.

Op deze manier draagt het Platform bij aan inclusieve, duurzame veranderingen in de maatschappij, maar óók in de organisaties van de deelnemende partners. Partner worden van het platform betekent investeren in de ontwikkeling van je medewerkers door ze de kans te geven om unieke kennis en ervaring op te doen. Ze leren met een nieuwe frisse blik te kijken naar de wereld, de eigen organisatie en hun manier van werken.

Voor wie is het Transformatie Platform?

Voor alle organisaties en instanties die te maken hebben met complexe vraagstukken, nieuwsgierig zijn naar innovatieve manieren van werken en willen ervaren wat de impact daarvan kan zijn. We vinden het belangrijk dat organisaties vanuit een gevoel van inhoudelijke urgentie ten aanzien van een thema of vraagstuk partner van het Platform willen worden en door discipline- en domeinoverstijgend samen te werken op zoek willen gaan naar andere, creatieve en speculatieve invalshoeken.

Partner worden. Wat houdt dat in?

  • Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Bij het Platform krijg je de kans om het radicaal anders te doen. Wat kan een grote commerciële bank leren van een hoogleraar Biologie en hoe kunnen ervaringen uit die twee domeinen integreren tot nieuwe inzichten? Hoe kijkt een psycholoog naar de energietransitie en wat als we daklozen niet zien als een probleem maar als een oplossing? Hoe rijker de groep stakeholders, hoe interessanter de uitkomst.
  • In het Transformatie Platform brengen we partijen uit verschillende domeinen bij elkaar rondom actuele thema’s. Denk bijvoorbeeld aan kansenongelijkheid, armoedebestrijding, de energietransitie of woningtekort. Je sluit aan bij die thema’s waar je een inhoudelijk belang hebt of expertise kan leveren. De programmering van de thema’s is fluïde en altijd in beweging. Partners worden uitgenodigd om ook zelf thema’s of vraagstukken in te brengen.
  • We vragen commitment van onze partners, samen vormen we het Transformatie Platform. Als partner denk je mee over de programmering van thema’s en vraagstukken en ben je mede-eigenaar van het vraagstuk. Dat betekent dat je een urgentie voelt om het vraagstuk aan te pakken én dat je inhoudelijke expertise hebt. We sterven ernaar dat partners zich voor langere tijd aan het Platform verbinden om het samen met ons verder vorm te geven. We organiseren een paar keer per jaar events om de verschillende thema’s en projecten met elkaar te delen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Ook hierin zien we nieuwe combinaties ontstaan met nieuwe kansen voor innovatieve ontwikkelingen.
  • In het Platform werk je met studenten (bachelor en master) van HKU Creative Transformation. Deze studenten worden opgeleid tot ontwerpers van verandering en transformatie. Zij hebben veel kennis van creatieve maakprocessen en ontwerpmethodieken, prototyping en transdisciplinair werken. Daarnaast spelen ook de docenten, professionals en onderzoekers een actieve rol in de projecten en in de begeleiding van de studenten.
  • We richten een ontwerplab in waarin we het vraagstuk op alle mogelijke manieren kunnen onderzoeken, verbeelden en testen. Dat kan zijn in onze eigen studio of bij één van de partners. Maar het kan ook een Living lab of Field lab op locatie zijn, in de context van het vraagstuk. Denk aan een ziekenhuis, gemeentehuis of een buurthuis in de wijk.
  • Het Transformatie Platform is transparant en open source. Iedereen is gelijkwaardig partner in het proces en alles wat wordt ingebracht en wat ontwikkeld wordt is van iedereen. Alleen dan is er werkelijke ruimte voor experiment, waarin bestaande kennis en ervaring kan integreren tot nieuwe kennis. Vanuit daar komen we tot vernieuwende concepten en oplossingen.
  • Je werkt samen met studenten, onderzoekers en andere stakeholders en zet maakprocessen en ontwerpmethodieken in om te komen tot oplossingsrichtingen en getoetste prototypes. Waar in organisaties vaak druk ligt op het resultaat, is er bij het Platform tijd en ruimte om te experimenteren en het vraagstuk echt te onderzoeken. Deze manier van werken vraagt om een mentaliteitsverandering. Je stapt een proces in waarvan op voorhand nog niet bekend is wat de uitkomst gaat zijn. Dat betekent dat je open moet staan voor nieuwe inzichten en experimenten. Je gaat het probleem bekijken door de ogen van anderen en speculeren over wat in een toekomstige situatie eventueel mogelijk zou kunnen zijn.

Waarom partner worden?

Capaciteits ontwikkeling
Het Transformatie Platform verkent oplossingsrichtingen voor wicked problems door onderzoekend te ontwerpen en te maken. Deze manier van werken is eigen voor HKU Creative Transformation studenten, maar voor veel organisaties onbekend terrein. Door partner te worden van het Transformatie Platform investeer je dus ook in de ontwikkeling van je eigen organisatie en medewerkers. Ze gaan actief aan de slag met ontwerpend onderzoek en creatieve maakprocessen. Dat geeft ze niet alleen dieper inzicht in het vraagstuk maar het helpt ze ook te begrijpen hoe deze aanpak kan werken in de context van je eigen organisatie.

Samenwerken met onconventionele partners en jong talent
Meedoen aan het Transformatie Platform betekent dat je opgenomen wordt in een rijk netwerk van organisaties, bedrijven, onderzoekers, overheden en experts. Dit biedt kansen voor het smeden van coalities en samenwerkingsverbanden. Bovendien werk je samen met studenten en jonge professionals: mogelijk jouw medewerkers van de toekomst.


Over HKU School of Creative Transformation

HKU School of Creative Transformation is één van de negen schools van HKU. HKU Creative Transformation heeft master, bachelor en minor opleidingen.

Met wortels in ontwerp, kunst en creatieve technologie hebben we uitgebreide kennis en ervaring opgedaan met het inzetten van creatieve maakprocessen om oplossingen en denkrichtingen te generen voor complexe vraagstukken. We leiden creatieve makers en denkers op die werken aan een inclusieve, betekenisvolle en duurzame samenleving. Denkers en makers die vanuit een kritische houding en met originele invalshoeken aan de slag gaan met maatschappelijke uitdagingen. Ze kunnen richtinggevend ontwerpen en weten hoe ze anderen daarin kunnen betrekken. Zo komen we tot echt gedragen oplossingen: nieuwe concepten en scenario’s die niet zijn ontstaan vanuit compromissen, maar door kennis, ervaringen en wensen te integreren en te transformeren tot iets nieuws.

Voor meer informatie: neem contact op met programmaleider Lotte Vergouwen.