Ruimtelijk onderzoek in Virtual Reality

Het project Ideation in Mixed Reality onderzoekt de inzet van virtual reality in ruimtelijk ontwerp.
Ideation verwijst naar het ontwikkelen van ideeën over de ruimtelijke omgeving, Mixed Reality verwijst naar die situaties waarin het fysieke en het virtuele tegelijkertijd aanwezig zijn, overlappen of met elkaar interacteren.

Ideation in Mixed Reality

Op dit moment is de praktijk van de ruimtelijk ontwerper sterk aan het veranderen. Op het grensvlak van het fysieke en het virtuele ontstaan nieuwe ruimtelijke vraagstukken en nieuwe mogelijkheden voor ruimtelijk onderzoek en ontwerp. Denk aan de mogelijkheid om beroemde of minder beroemde gebouwen virtueel te bezoeken en ze naar eigen inzicht aan te passen (Hack-a-building). Of de mogelijkheid om tegelijkertijd met anderen in een virtuele ruimte te zijn en daar samen een idee te ontwikkelen (Collaborative design). En tot welke vorm zou je komen als je als ruimtelijk ontwerper je verbeelding de vrije loop laat? Onbeperkte ruimte, geen zwaartekracht: je kunt een oplossing ontwerpen voor een praktisch vraagstuk of een omgeving creëren die verder gaat dan wat er in de fysieke wereld mogelijk is - van een concreet ontwerpvoorstel tot een imaginaire of Utopische ruimte.

Ideation in Mixed Reality richt zich op het verkennen van de mogelijkheden van virtuele ruimte voor ruimtelijk ontwerpers, met als doel om praktische werkvormen te ontwikkelen voor het onderwijs van HKU. Dit doen we in de vorm van seminars, met een ontwerpmodule bij de opleiding Spatial Design, en met hulp van de collega’s en experts die we uitnodigen in onze ontwerpstudio. We schetsten nieuwe mogelijkheden in het ontwerpproces van de ruimtelijk ontwerper en bieden praktische handvatten voor de praktijk.

Ideation in Mixed Reality is een samenwerking van het Expertisecentrum Creatieve Technologie en HKU Spatial Design. Maarten Overdijk ontving voor het project een Teaching Fellowbeurs uit het Comeniusprogramma van het NRO.

Hack-a-building: een virtuele versie van het Rietveld-Schroderhuis.

Virtuele walkthrough door House II (1970) van Eisenman Architects.

Contact

Lees meer over het project op de website van NWO. Wil je nog meer weten of heb je een idee voor een samenwerking? Neem contact op met projectleider Maarten Overdijk via maarten.overdijk@hku.nl.