Kunst, Technologie en Ecologie

Kunst, technologie en ecologie vormen een belangrijk thema voor het expertisecentrum Creatieve Technologie en voor heel HKU. Binnen het expertisecentrum zijn er verscheidene projecten om hier aandacht aan te geven.

De huidige problematiek rondom zowel de ecologische crisis als inclusiviteit komt voor een belangrijk deel uit het gebrek aan luisteren naar de/het andere. Niet alles en iedereen die stakeholder is wordt gezien en gehoord in de heersende paradigma’s. De methodiek van Rachel kan ons helpen met het luisteren en meenemen van ongehoorde meningen om andere beslissingen te nemen. BioArt geeft natuur een stem door onder andere het perspectief te draaien naar dat van dieren en planten en door onzichtbare processen in de natuur tastbaar en inzichtelijk te maken voor mensen. Dit met als doel anders te kijken naar ons eigen manier van denken en handelen én dat denken en handelen proberen te veranderen.

BioArt

BioArt is als discipline niet meer weg te denken uit het werkveld. Het is een kunstvorm bij uitstek waar verschillende kunstdisciplines samenkomen. Daarnaast is het een kruisbestuiving van kunst, wetenschap, technologie en filosofie. Nog belangrijker dan dit is het actuele en urgente onderwerp waarmee we werken.
Uiteindelijk draait BioArt om de relatie tussen mens en natuur. Hoe we de verbinding hebben verloren en hoe deze te herstellen.

Het complexe probleem van de ecologische crisis lijkt vaak ver verwijderd van de alledaagse ervaring. Op een andere manier kijken kan helpen om abstracte verbanden concreter te maken. Zelfreflectie betekent het toelaten van een ander perspectief. En, een ander perspectief ontregelt. Het betekent letterlijk een andere bril opzetten, aandacht schenken aan onverwachte of eerder ongeziene interacties.

Onderwerpen die het project behandelt zijn biomaterialen, biodata, de niet-menselijke wereld en natuur vs technologie. Daarnaast besteedt het project aandacht aan de ethische kant van BioArt.

Bovenliggend doel van dit project is het belichten, bevragen, definiëren, tastbaar en overdraagbaar maken van aspecten van de ecologische crisis. Kunst is een manier om dat te doen, en een manier om nieuwe verbindingen te creëren en impact te genereren. En, op die manier de waarde van de natuur en de impact van ons eigen gedrag op natuur te kunnen duiden.

Wij werken met jonge kunstenaars die omgaan met de problemen in de wereld om hen heen. Problemen die niet door hun eigen generatie zijn ontstaan. En, zij beweren niet de oplossing te hebben. Maar met kunst communiceren zij hoe ze tegen deze wereld aankijken, haar problemen ervaren en hoe ze ermee omgaan. Tegelijkertijd stellen ze de vraag wat er kan worden gedaan en wat wij zelf kunnen doen om impact te genereren en dingen te veranderen.

Meer weten over BioArt en hoe dit uiting krijgt bij HKU-studenten? Bekijk onderstaande video over de deelname van HKU’ers op het kunst en natuur festival RE_NATURE 2021 in Den Bosch.

Naast dit festival waren HKU’ers die zich bezighouden met BioArt ook te zien waren op festivals als Dutch Design Week, Betweter Festival en Ars Electronica. Op dit moment doet een groep studenten mee aan de Bio Design Challenge.

Biodesign Challenge 2022

HKU doet dit jaar voor het eerst mee aan de BioDesign Challenge (BDC), een internationaal educatieprogramma dat een brug slaat tussen kunst, design en biotechnologie. Studenten worden aangemoedigd om het gebruik en de verwevenheid van biotech in onze samenleving kritisch te verkennen en het dialoog daarover volledig te begrijpen. Dit zodat zij er doordacht en ethisch verantwoord mee kunnen werken én een breder publiek kunnen betrekken in een gesprek over het gebruik biotech. De experimenten, prototypes en artefacts die gemaakt worden binnen het BDC programma gaan over duurzaamheid en het veroorzaken van noodzakelijke gedragsverandering ten opzichte van natuur.

HKU Design en het Expertisecentrum Creatieve Technologie begeleiden 6 gemixte teams studenten vanuit Fashion Design, Spatial Design, Product Design en Beeldende Kunst met het ontwikkelen van werk dat disciplines overstijgt en anticipeert op de beloften, valkuilen en bredere implicaties van bestaande en opkomende biotechnologieën. Eind februari 2022 exposeren zij hun onderzoek en werk binnen de HKU, en in juni 2022 tijdens de online Biodesign Challenge Summit.

Fellowship

Rachel Uwa is een kunstenaar, docent en organisator met een achtergrond in audio-engineering en vfx-compositing. In de afgelopen 15+ jaar heeft ze workshops, conferenties en intensieve kunst- en technologieprogrammering georganiseerd. School of Machines, Making & Make-Believe is in 2014 opgericht door Rachel.

De in Berlijn gevestigde School of Machines, Making & Make-Believe werkt samen met gerenommeerde kunstenaars, hackers, ontwerpers en andere makers om kunst, technologie, design en menselijke verbinding te onderwijzen en te verkennen. Studenten leren nieuwe vaardigheden, manipuleren nieuwe tools, maar ze maken ook kennis met de politieke en menselijke dimensies van technologie. Een van de meest belangrijke aspecten van de school is dat het een prioriteit maakt om te werken met vrouwen en personen uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen. Er is een gebrek aan vertrouwen in ondervertegenwoordigde mensen in technologie, dus mensen helpen vertrouwen op te bouwen is een prioriteit.

In het driejarige fellowship project met Rachel Uwa gaan wordt haar methodiek getest en onderzocht onder HKU’ers. Het Fellowship duurt drie jaar en levert uiteindelijk een toolset waarmee HKU-docenten nieuwe technieken kunnen introduceren bij studenten, om met kunst en technologie impact te genereren op actuele maatschappelijke thema’s als inclusie en duurzaamheid.

Contact

Wil je meer weten over het thema kunst, technologie en ecologie en de projecten die hieruit voortkomen? Neem contact op met projectleider Martijn van Gessel, te bereiken via martijn.vangessel@hku.nl.