Superhero of designzero?

In de publicatie Superhero of designzero? over het grenswerk van de social designer in de zorg ontrafelen onderzoeker Lieke de Kock en ontwerper Joost van Wijmen de complexe rol van de kunstenaar die binnen de grillige praktijk van de ouderenzorg werkt.

Superhero of designzero? – Lieke de Kock en Joost van Wijmen

Steeds vaker wordt social design ingezet om vraagstukken in de zorg te adresseren. Hoewel deze inzet kansen biedt, is de samenwerking tussen design en zorg geen vanzelfsprekend succes. Aan de hand van ervaringen uit de praktijk brengen de auteurs de complexe werkelijkheid in kaart waarbinnen kunst en zorg elkaar ontmoeten. Het perspectief van de ontwerper wordt bijvoorbeeld naast de blik van de bestuurder geplaatst, de ervaring van de oudere naast de reflectie van de financier.Zo ontvouwt zich een moeras van verschillende rollen, posities, machtsstructuren, opdrachten, achtergronden en bedoelingen die elkaar versterken of juist tegenwerken. Kortom; de uitwisseling tussen kunst en zorg is een modderig proces.

Anderen over ‘Superhero of designzero?’

'Superhero of designzero?’ beschrijft de moeizame weg van social designer Joost van Wijmen in de geprotocolleerde, op uitkomst gerichte zorg die redeneert vanuit een fixed mindset. Die zorg is in de praktijk echter modderig en complex en daardoor bij uitstek geschikt om met een creatieve blik andere mogelijkheden te onderzoeken om met die complexiteit om te gaan. Maar waar perspectieven elkaar ontmoeten ontstaat waardespanning die slechts te overbruggen is als iedereen bereid is naar elkaar toe te stappen. ‘Superhero of designzero’ is een prachtige reflectie op een noodzakelijke ontwikkeling in de zorg die ruimte biedt aan een growth mindset.'
Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ en psychiater bij UMC, Utrecht

Complexe opgaven kennen per definitie geen pasklare antwoorden. De zoektocht zoals in deze publicatie omschreven, laat zien dat de bedoeling minstens zo belangrijk is als het doel. Het gebruik van social design kan helpen om perspectieven rondom de bedoeling boven tafel te krijgen, hierover in gesprek te gaan en van te leren.
Anneke Westerlaken, voorzitter ActiZ, de branchevereniging van Nederlandse zorgorganisaties

In dit boekje botsen twee werelden op elkaar: de wereld van kunst en de wereld van zorg. Een kunstzinnige ‘social designer’ gaat aan de slag om de ouderenzorg te vernieuwen, maar zijn doelgroep – zorgprofessionals, zorgstudenten en zorgontvangers – blijkt nauwelijks ontvankelijk voor zijn creatieve methodes. Deze eerlijke reconstructie van een 'gefaald' project laat zien dat je ook te ver ‘out of the box’ kunt denken – en dat is een belangrijke les.
Lynn Berger, schrijver en journalist onder meer als correspondent Zorg bij De Correspondent

Modder is vies, lelijk en het stinkt. En het is gezond om je ermee in te smeren. In deze publicatie functioneert het als bouwmateriaal en als vruchtbare ondergrond voor een bloeiende toekomstige social design praktijk.
Tabo Goudswaard, social designer en mede-oprichter van de Sociaal Creatieve Raad

Dit boek toont de waarde van social design voor de ouderenzorg. Het is een eerlijk boek dat het kritische vragen over het maakproces en het uiteindelijke resultaat van social design niet onder het vloerkleed schuift en stemt tot nadenken. Kan social design de zorg redden? Wie is verantwoordelijk voor het slagen van een project? Het boek draagt zo bij aan het vakmanschap van kunst- en cultuurmakers.
Tineke Abma, hoogleraar Ouderenparticipatie bij het Leids Universitair Medisch Centrum en directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Bestellen / Order

Superhero of designzero?
ISBN: 978 90 6403 961 4
Prijs: €20
Bestel

For international shipments, please get in touch before placing your order. We will inform you about the correct shipping costs. Mail to hkupress@hku.nl

Over de auteursLieke de Kock is promovendus aan de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Zij richt zich op de ‘affecten’ van sociaal geëngageerde kunstprojecten: datgene wat voelbaar is, maar niet altijd meetbaar of onder woorden te brengen is. Ze heeft een achtergrond in theaterwetenschappen en toegepast theater. Daarnaast is ze ook maatschappelijk werker en heeft ze met ouderen gewerkt in verschillende zorgomgevingen, zoals bij een afdeling voor langdurige zorg en een geriatrische ziekenhuisafdeling.Ontwerper Joost van Wijmen onderzoekt met het doorlopende designproject ENCOUNTER de impact van het veranderende lichaam op de eigen identiteit en op relaties tussen mensen. Door middel van social design probeert Joost het intieme en delicate proces van die lichamelijke veranderingen gedurende ons leven te vangen en te verbeelden. Met ENCOUNTER deelt Joost verhalen uit de zorgsector, stimuleert hij de dialoog met en tussen betrokkenen en zet hij aan tot maatschappelijk debat en bewustwording. Naast zijn werk als ontwerper is Joost docent bij HKU en is hij als onderzoeker verbonden aan het HKU-lectoraat Expanding Artistic Practices.