'Je leert hier vooral het beschouwen en overbrengen van kunst'

Bas van Hemert

Bas van Hemert werkte als art-director in de reclame en marketing & communicatie, maar merkte dat hij kennis overdragen ook heel erg leuk vond. Tijdens de deeltijdopleiding Fine Art & Design in Education (Docent Beeldende Kunst en Vorming) focust hij zich op het kunst beschouwen en de didactiek.

'Je leert hier vooral het beschouwen en overbrengen van kunst'
HKU bood hem de kans om deze carrière switch te maken, want waar je bij andere kunstscholen per se een kunstacademie achtergrond moet hebben, mocht hij tegenover HKU via een maatwerktraject bewijzen dat hij ‘het maken’ al in de vingers had. Zodoende begint van Hemert in september 2020 aan de deeltijdopleiding Docent Beeldende Kunst en Vorming (Fine Art and Design in Education).

Kunstbeschouwing en didactiek

De deeltijdopleiding duurt twee jaar en omvat zowel lessen als stages. Van Hemert: ‘Wat je leert tijdens de deeltijdopleiding is kunst beschouwen - didactiek, psychologie, cultuurgeschiedenis, kunstbeschouwing, kunstfilosofie. En het overbrengen daarvan. Niet zo zeer het maken en doen. Je doet vooral veel onderzoek en research.

Zijn eerste stage liep van Hemert op het Saenredam College in Zaandijk. Eén dag per week gaf hij Beeldende Vorming aan brugklassen. ‘Dat was vooral tekenen, kleien en dingen maken. Daarnaast was er ruimte voor theorieën over beeldaspecten, het licht- en donker perspectief en materialen leren kennen.’

Theorie integreren in je werk

Studiekiezers die de deeltijdopleiding Docent Beeldende Kunst en Vorming kiezen, komen binnen met ieder hun eigen kennis en achtergrond. De meesten werken al in het onderwijs, waardoor zij hun stages en theorie in hun werk kunnen integreren. Van Hemert werkt zelf inmiddels bij X11 in Utrecht, een creatieve vmbo/havo school waar Media en Vormgeving centraal staat. ‘Daar geef ik Media, Vormgeving en ICT (MVI). Jongeren leren bij mij over media en grafisch ontwerp, dat is meer in lijn met mijn eigen vakgebied en dat is heel leuk. En daarin integreer ik mijn tweede stage. Dat is heel interessant voor deeltijders, dat dit zo mogelijk is.

In groepsverband en individueel

Naast de positioneringsstage in het tweede jaar, ga je tijdens de colleges dieper in op de stof. Van Hemert: ‘De moeilijkheidsgraad wordt langzaam opgevoerd. Onderwerpen zijn wat ingewikkelder en opdrachten worden lastiger. Je doet veel onderzoek, maakt presentaties, overlegt met elkaar en deelt veel ervaringen. Stage doe je alleen, maar overleg je wel weer in intervisiegroepen met medestudenten en supervisiegroepen onder begeleiding van een supervisor.

Wat de deeltijdopleiding Docent Beeldende Kunst en Vorming nou zo leuk en interessant maakt? ‘Je zit met mensen uit verschillende hoeken en sectoren: animators, leraren, vormgevers en kunstenaars. Iedereen heeft van alles gedaan, maar je begint samen aan iets nieuws en je leert veel van elkaars ervaring, kennis en achtergrond.

Klik hier voor meer informatie over de deeltijdopleiding Docent Beeldende Kunst en Vorming.