'Je komt verder als je lef hebt om alle kansen te pakken'

Van make-up artist naar Game Design, of toch als combinatie? Malebo Em Botden studeerde afgelopen jaar af aan HKU en leerde veel in haar tijd: ‘Er is altijd ruimte om je door te blijven ontwikkelen en je pad staat niet vast als je aan HKU begint.’

'Je komt verder als je lef hebt om alle kansen te pakken'

Persoonlijke en open sfeer

Even terug naar het begin. Malebo Em Botden heeft een achtergrond als make-up artist en tijdens deze opleiding kreeg ze ook les in Creature Design. ‘Ik was dus al bezig met digitale software om een creature te ontwerpen en vorm te geven. Dat vond ik zo gaaf dat ik daar heel graag een vervolgopleiding in wilde doen.’

Veel keuze is daar niet in op hbo-niveau, maar door het bezoeken van de Open Dag was Malebo zeker van HKU: ‘Ik merkte dat er bij HKU een hele persoonlijke en open sfeer hing. Ik ben iemand die zich graag ergens thuis voelt, dan kan ik het beste uit mezelf halen.’

Eigen pad

Door de vele projecten door de jaren heen, leerde Malebo haar eigen pad bewandelen en maakte ze vrienden voor het leven. ‘Ik heb grotendeels mijn studiejaren doorgebracht in coronatijd. De mensen met wie je samenwerkte voor projecten, waren eigenlijk ook je vrienden, want het was de enige sociale interactie die je had op dat moment.’

‘We hadden het over alle dingen die iedereen nodig had en daardoor wisten we wat we aan elkaar hadden. We waren altijd samen en dat zijn ook de mensen waarmee ik nu nog steeds voor een groot deel bevriend ben. Maar wat me echt is bijgebleven zijn de projecten in de laatste jaren.’

Door de projecten leerde Malebo dat je niet een bepaald pad hoeft te volgen. ‘Je kunt je eigen ambitie volgen en daar je eigen weg in bewandelen. Ik ben bijvoorbeeld ook geswitcht van richting en niemand heeft hetzelfde gedaan als ik om te komen waar ze nu zijn. Zo bewandelt iedereen een eigen pad.’

Lef tonen en kansen pakken

Tijdens dat pad leerde Malebo ook om meer lef te tonen en kansen te pakken, iets dat ze eerder moeilijker vond. ‘Als er iets werd georganiseerd, durfde ik daar vaak niet naar toe te gaan omdat ik niet wist of ik er wel thuishoorde. Maar zeker in de laatste jaren ben ik het gewoon gaan doen. Dan merk je hoeveel je uit de opleiding kan halen. In het laatste schooljaar ben ik meer gaan doen, zoals jaarvertegenwoordiging, activiteiten organiseren en met mensen uit het netwerk gaan praten. Dat heeft uiteindelijk de meeste herinneringen achterlaten van mijn hele opleiding’.

Dus: ‘Ga activiteiten doen, ook al weet je nog niet zeker wat je wilt. Er is altijd ruimte om je door te blijven ontwikkelen en je pad staat niet vast wanneer je aan HKU begint.’

Make-up artist of designer?

Na alle projecten, kennis en vaardigheden is Malebo nog zoekende wat ze het liefste zou willen. ‘Ik haal veel uit wat ik heb geleerd als make-up artist: de manier waarop visuele details invloed hebben op de manier waarop een verhaal overgedragen wordt. Maar ik merk ook dat mijn hart in de digitale hoek zit, dus in mijn eigen bubbel uren lang iets kunnen perfectioneren in plaats van in het moment presteren en snel communiceren op een set. Ik denk dus dat mijn denkwijze van een make-up artist blijft, maar dat mijn uitvoering de uitvoering van een designer is.’