''Een brug tussen ontwerpen en wetenschap''

Interview met Twan de Vaal

“Doorzetten en uitgaan van eigen kunnen. Door bezig te zijn met een zeer persoonlijk en confronterend project heb ik tijdens deze master geleerd dat ‘door de shit heen gaan’ soms de enige manier is om tot een goed resultaat te komen.”
Twan de Vaal genomineerd voor een HKU-Award in de categorie Vernieuwing

"Als (product)ontwerper begeef ik me op een scheidslijn tussen wetenschap en design”

In 2019 rondde Twan de eenjarige master Crossover Creativity af. “Als (product)ontwerper begeef ik me op een scheidslijn tussen wetenschap en design. Dit ‘grijze gebied’ is waar ik me thuis voel. Hoe kan ik wetenschap gebruiken om mijn ontwerp te onderbouwen en verbeteren? Hoe kan ik ontwerpen gebruiken om wetenschappers vernieuwende mogelijkheden en innovaties te tonen die, wellicht, buiten hun specialisme vallen?

Ik ben er sterk van mening dat samenwerkingen tussen verschillende disciplines zal leiden tot innovatie. Als ontwerper staat voor mij het welzijn van de mens en onze aarde hierin centraal.”

'Samen met molentjes lopen'

Crossover Creativity student Twan de Vaal zoekt nieuwe methodes om naasten van mensen met schizofrenie te helpen en slaat hiermee een brug tussen ontwerp en wetenschap. "Mijn project ‘samen met molentjes lopen’ zoekt nieuwe methodes om te helpen bij deze onmacht en biedt naasten een praktische aanpak om te leren omgaan met de ziekte van hun dierbare. Mijn centrale onderzoeksvraag is: 'Kan ik een tool ontwerpen die er voor zorgt dat naasten beter kunnen omgaan met de kwetsbaarheid van hun dierbare en de onmacht die zij ervaren, waardoor het contact verbetert en ze meer kunnen betekenen in het herstelproces?' Door gebruik te maken van ontwerpprincipes en ludodidactiek sla ik een brug tussen ontwerpen en wetenschap."

Zijn ambitie is om het project na deze master door te zetten om zoveel mogelijk naasten in de toekomst mee te helpen.

Noodzaak

"Schizofrenie met anosognosie (slecht ziekte-inzicht) is een van de meest ernstige psychiatische aandoeningen (EPA) die iemand kan hebben. Vaak wordt deze groep nog onbegrepen en vallen ze buiten de boot op maatschappelijk en sociaal gebied. Door het slechte ziekte-inzicht zien ze niet in dat de ziekte de veroorzaker is van vele ongemakken. In het ziekteproces worden naasten onherroepelijk meegenomen. Waar hun dierbare moeilijk hulp accepteert komt de mantelzorg vaak op de schouders van naasten terecht."

LEAP-methode

"Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de LEAP-methode (Listen, Empathise, Agree, Partner) ontwikkeld door Xavier Amador specifiek op het gebied van schizofrenie met anosognosie goede resultaten heeft behaald. De methode krijgt sinds kort steeds meer voet aan de grond binnen de psychiatrie en is gericht op reflectief luisteren en communiceren met iemand met anosognosie (ontkenning van de eigen ziekte door een patiënt). Deze methode is literatuur en therapie gericht wat binnen de lean back media (informatie ontvangen en verwerken op een passieve manier) valt. Met mijn project heb ik LEAP vertaald naar een lean forward media, wat heeft geresulteerd in het spel ‘een waan-zinnige route’. Het biedt naasten dezelfde handvatten als de LEAP-methode op een laagdrempelige en metaforische manier."

Interview 06/2019

Tekst Annemarie van der Eem