Baangerichte eindexamenprojecten

Baangerichte eindexamenprojecten

Jaarlijks presenteren de eindexamenkandidaten aan de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) hun eindexamenwerk. Studente Denise Damme studeert af in de studierichting Master Interior Architecture en verzekert zich met haar afstudeerproject alvast van een toekomst.

Het lijkt wel alsof er al een professionele vormgever aan het woord is. Damme ontpopt zich als een pleitbezorger voor het vroegtijdig inschakelen van interieurarchitecten in de ontwerpfase van bouwprojecten. “Het probleem waar ik steeds weer tegen aanloop,” zegt de afstuderende master, “is dat je als interieurarchitect steeds te maken hebt met de inrichting van kant en klare gebouwen, dat is best jammer omdat een interieurarchitect, vanuit de visie van de gebruiker, andere mogelijkheden binnen een gebouw kan aandragen.”

Vol enthousiasme vertelt ze dat interieurarchitectuur alles te maken heeft met de mensen die van de gebouwen gebruik gaan maken. “Je moet uitgaan van de wensen van de doelgroep en je als een onderzoeker afvragen wat de mensen nodig hebben voor je iets aan de ruimte toevoegt.” Deze visie ligt ten grondslag aan haar afstudeerproject. Haar opdracht was gemeenschappelijke ruimtes te ontwerpen binnen één schoolgebouw waar leerlingen uit het speciaal voortgezet onderwijs die, wegens hun ontwikkelingsstoornis op verschillende manieren ondersteund en geholpen moeten worden, zich gezamenlijk kunnen ontspannen.

“Over het algemeen zie je dat de architectuur van gebouwen voor deze groep leerlingen met ontwikkelingsstoornissen louter gericht is op de ziektebeelden. De gebouwen worden zo ingericht dat de leerlingen zich er veilig voelen,” zegt Damme. “Binnen deze opdracht vond ik het interessant het interieur dusdanig in te richten dat er voor de leerlingen ook een uitdagende werking van uitgaat waardoor ze eerder geneigd zullen zijn tot het aangaan van onderlinge sociale contacten.”

Ze ging op onderzoek uit en voerde niet alleen gesprekken met deskundigen als orthopedagogen, leerkrachten en begeleiders maar liep ook met de verschillende leerlingen door het gebouw en vroeg hen naar waar zij behoefte aan hebben. Ze ontdekte dat de leerlingen uit het speciaal onderwijs zich niet anders willen voelen dan de leerlingen uit het reguliere onderwijs. Ze kwam tot de conclusie dat er sprake is van twee typen leerlingen: de introverte en extroverte.

“Ik zag niet alleen verschillen maar ook overeenkomsten binnen die hoofdgroepen en heb vanuit die gedachte een receptuur ontwikkeld voor de inrichting van dergelijke schooltypes.” Hiermee sluit haar afstudeerproject naadloos aan op de actualiteit. Het overheidsbeleid is er op gericht dat gemeentes verantwoordelijk worden voor de integratie van deze leerlingen met uiteenlopende hulpvragen. De behoefte om deze leerlingen ook samen met leerlingen uit het reguliere onderwijs binnen één schoolgebouw te huisvesten, zal alleen maar groter worden.

Zo vergroot Damme ook haar kans op de arbeidsmarkt. Hoe baangericht de huidige HKU-studenten zijn, zal zeker tijdens het eindexamenfestival van HKU Design en HKU Media duidelijk worden. Te midden van geëxposeerd eindexamenwerk van fashion designers, product designers, urban designers, interieurarchitecten, graphic designers, fotografen en illustratoren, presenteren de laureaten hun eindexamenwerken in pecha kucha (diapresentatievoorstelling van 20 dia’s in 6 minuten, red.), filmvoorstellingen of lezingen. En ze gaan, in de ‘living room’, met elkaar en hun publiek in gesprek.

Tekst: Henk Roozeboom