Imagining Tomorrow

Hoe kun je jouw creativiteit inzetten om op een nieuwe manier naar maatschappelijke problemen te kijken? Dat is waar studenten Kunst en Economie over nadenken tijdens het project Imagining Tomorrow. In opdracht van verschillende bedrijven en organisaties bedenken zij een concept dat ook echt aan de opdrachtgever wordt gepresenteerd. Misschien wordt jouw idee wel werkelijkheid!

Over het project

In het tweede jaar krijgen studenten Kunst en Economie de kans om mee te doen aan een internationaal seminarprogramma. Zij gaan in groepen aan de slag met uiteenlopende sociaal maatschappelijke vraagstukken. Het doel van Imagining Tomorrow is om innovatieve oplossingen te bedenken voor de probleemstukken uit het werkveld. Zo dachten de studenten tijdens de laatste editie na over: 

  • Hoe maken we het onderwerp seksualiteit en genderdiversiteit bespreekbaar in asielzoekerscentra?
  • Een creatieve manier om een beweging op gang te brengen om geweld tegen hulpverleners te verminderen.
  • De vervanging van grote gevangenissen door kleine lokale detentiecentra vereist betrokkenheid van belanghebbenden op innovatieve manieren. 

In welke vorm de studenten hun concept presenteren mogen zij zelf bedenken. Of dit nu een film, performance, installatie of object is. Als de boodschap maar duidelijk is!

Samenwerken

Imagining Tomorrow draait om samenwerken. De studenten van Kunst en Economie werken samen met studenten van andere HKU schools, maar ook met buitenlandse studenten van:

  • Een Business school uit Karlsruhe
  • Een Mediaopleiding uit Mechelen
  • Kunstmanagementopleidingen uit Helsinki en Brno
  • Een Designopleiding uit Chicago
  • Een Designschool uit Mumbai
  • Een architectuuropleiding uit Pakistan

Imagining Tomorrow vindt twee keer per jaar plaats, een keer op HKU en een keer in het buitenland.