Waterwerken

  • 18/05
  • 01/10

Waterwerken is een expositie bestaande uit vijf werken van studenten, een alumnus en een docent van HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Deze vijf werken vertellen op verschillende manieren iets over onze relatie met water. Van macro-niveau tot micro-niveau en van een historisch perspectief tot een persoonlijke ervaring. Op deze manieren willen de makers het publiek confronteren met de waterproblematiek, maar ook iedereen uitdagen een andere relatie tot die problematiek aan te nemen.

Door middel van deze kunstwerken willen wij de waterproblematiek (van Nederland) tastbaar en persoonlijk maken: Hoe wil jij dat jouw (klein)kinderen wonen en leven? En, wat kan jij nu doen om bij te dragen aan die wereld van morgen?

Deelnemende makers
Mijs Both (Media/IMT), Eline Flinck (Design), Nadine Kroon (Design), Storm van Gils (Design), Tim Benschop (Media/IMT), Tijn Olling (Media/IMT), Dewi Mac Donals (Media/IMT), Esther van Leeuwen (Media/IMT), Lyssah Otterdoom (Media/IMT), Victor Dissel (alumnus muziek & technologie), Ruud Lanfermeijer (Theater/IPD)

Curator: Martijn van Gessel (Creatieve Technologie/OOI)

Forteiland Pampus