Shifting Identities

Nieuw HKU-breed seminar over de veelvoudige identiteit van iedere maker en kunstenaar

  • 03/02
Een twintigtal studenten van 10 verschilende opleidingen HKU-breed maken tijdens Shifting Identities kennis met een manier van denken en werken die typisch is voor Musician 3.0. Centraal hierin staat de overtuiging dat de identiteit van iedere maker of kunstenaar niet eenzijdig is, maar veelzijdig. Shifting Identities gaat over het verschuiven van identiteit en over het vervagen van grenzen tussen disciplines en schools.

Wisselen van rol, oprekken van identiteit
Tijdens Shifting Identities onderzoeken deelnemende studenten in Het Muziekhuis, Utrecht, hoe zij naast een specialist in hun eigen werk- en vakgebied ook een generalistische rol kunnen vervullen en hoe zij zich kunnen verbinden aan makers en kunstenaars werkzaam in verschillende disciplines. Studenten krijgen de kans om te werken met alle mogelijke media en delen hun expertise met elkaar.

Individueel onderzoek
Iedere student is tien dagen lang aan de slag met een individueel onderzoek; studenten inspireren elkaar en bieden elkaar ontwikkelingsruimte. Vragen die voorbij komen zijn: Welke materialen wil je gebruiken? Hoe doe je dat op zo'n manier dat je betekenis toevoegt aan de artistieke ruimte om je heen? Hoe steun je je vakgenoten in het vormgeven en ontwikkelen van een individueel creatief maakproces?

Presentatie op vrijdag 3 februari
Resultaat van Shifting Identities is een gratis toegankelijke expositie op vrijdag 3 februari van 13.00 tot 14.30 uur in de grote zaal van Het Muziekhuis. Verwacht videokunst, installaties en performance art.

Rogier Hornman
Gastdocent van Shifting Identities is Rogier Hornman, alumnus Musican 3.0, cellist en componist. Rogier maakt intermediale muziekervaringen. Hij onderzoekt de verhalende kracht van muziek; in muziekdramaturgie, maar ook in de combinatie van dans, beweging, performances, installaties en alles wat verder in een theatrale ruimte kan plaatsvinden.

Update: Rogier is gedurende de maakweek ziek geworden. Elsa van der Linden neemt het stokje van hem over voor de laatste loodjes.