Nacht van de veerkracht

Nacht van de veerkracht

Programma

Een deel van het programma blijft nog even geheim, maar hieronder een tip van de sluier.

De openingslezing zal worden verzorgd door Denker des Vaderlands, Marjan Slob. In workshops, lezingen, debatten en via muziek en theater gaan we samen verder aan de slag rond het thema veerkracht. Naast en tussen parallelsessies door is er ruime gelegenheid om (op ludieke wijze) nieuwe mensen te leren kennen en oude contacten weer te doen herleven.

Afwezigheid van veerkracht als voorwaarde voor euthanasie of hulp bij zelfdoding? Verken samen met Leon Barendregt, Govert den Hartogh en Dorothea Touwen de ethische vraagstukken rondom veerkracht in het euthanasiedebat.

Veerkracht: een spil in prominente begrippen van gezondheid?" Duik samen met Rieke van der Graaf en Joost van Herten in de wereld van gezondheidsconcepten en ontdek hoe veerkracht hierin een cruciale rol speelt.

Veerkracht in (de) Verwekking: Ethische aspecten van stamcel-afgeleide eicel-, zaadcel- en embryo-modellen. Ontdek samen met Susana Chuva de Sousa Lopes en Seppe Segers de grenzen van menselijke voortplanting in het tijdperk van stamceltechnologie.

Over de rol van humor voor veerkracht in de gezondheidszorg, ook een ethisch vraagstuk! Verken samen met Marcellino Bogers de connectie tussen humor en veerkracht in de gezondheidszorg, en de ethische dilemma's die daarbij komen kijken.

Maatschappelijke meerstemmigheid: pluralisme en veerkracht. Onderzoek samen met Claudia Hartman en Joep Schaper hoe pluralisme in tijden van crisis kan worden gewaarborgd en wat dat betekent voor onze veerkracht als samenleving.

Meer informatie over het programma vind je hier.
Meteen tickets scoren? Dat kan hier.