De Verdieping

De Verdieping is de uitkomst van een dialoog tussen 41 alumni van HKU Graphic Design en ons, 39 tweedejaars studenten van diezelfde studierichting. Naar aanleiding van onze individuele interesses binnen het vakgebied kozen wij ieder een oudstudent, afgestudeerd tussen 2007 en 2021. Tijdens korte ontmoetingen deelden deze professionals herinneringen aan hun studietijd en vertelden ze over hoe zij zich daarna hebben ontwikkeld binnen het werkveld. In overleg met de student selecteerden ze een werk uit hun eigen praktijk.

Dit werk en de gevoerde gesprekken dienden vervolgens voor ieder van ons als vertrekpunt voor een persoonlijk onderzoek, uitmondend in een ontwerp dat varieert van video tot publicatie en van affiche tot sculptuur. In AG presenteren we dit werk in relatie tot het werk van de alumni. Daarmee biedt De Verdieping een nieuw perspectief op de breedte van een vakgebied dat wij, de jongste generatie ontwerpers, als grafisch ontwerp beschouwen.

Klik hier voor meer informatie over het programma en de kunstenaars.