Toelating Interactive Performance Design

We hebben je aanmelding voor de studierichting Interactive Performance Design ontvangen.
Toelating Interactive Performance Design

Aanmelding definitief maken

Om je aanmelding definitief te maken en een uitnodiging te kunnen ontvangen moet je voor de deadline uit de e-mail twee toelatingsopdrachten en een pasfoto inleveren. De pasfoto is nodig voor de selectie, dus zorg dat je er herkenbaar op staat. Vergeet niet duidelijk je naam en studentnummer op beide opdrachten op te vermelden.

Klik op de knop 'start aanmelding' onderaan deze pagina om je documenten te uploaden.

Toelatingsopdrachten

De toelatingsopdrachten die je moet uitvoeren hebben tot doel een zo goed mogelijk beeld te geven van jezelf en je talenten. De toelatingscommissie die de uitwerking van de opdrachten bekijkt moet zoveel mogelijk informatie zien te krijgen over je ideeën en je kunnen.

Op basis van de uitvoering van de opdrachten 1 + 2 bepaalt de toelatingscommissie of je wordt uitgenodigd voor de toelatingsdag. Wanneer je uitgenodigd wordt, kun je de uitvoering van de opdrachten 3 + 4 toelichten tijdens de fysieke toelatingsdag.

Wij wensen je veel succes bij het maken van de opdrachten!
 • Presenteer jezelf in een aanmelding-/motivatiebrief. Beschrijf daarin kort waarom je de opleiding wilt gaan volgen. Hoe is de keuze tot stand gekomen? Waarom denk je dat deze opleiding de juiste voor je is? Geef duidelijke argumenten. Richt je brief aan de toelatingscommissie.
 • Vul de vragenlijst in. Het doel van deze vragenlijst is om een eerste selectie te maken en indien je wordt uitgenodigd een aantal aanknopingspunten te geven voor het toelatingsgesprek. Geef eerlijk antwoord op de vragen zodat de toelating commissie een zo goed mogelijk beeld van je krijgt.
 • Ontwerp een interactieve ervaring voor publiek waarbij de werkelijkheid optimaal gemixt wordt met het virtuele. De ervaring moet kunnen plaats vinden op of tijdens een festival zoals Oerol, de Parade, SRTP of het Playful Arts Festival. Maak een storyboard op vijf vellen A3 papier of karton waarbij je visueel je ontwerp toont. Je mag tekst als aanvulling van je ontwerp gebruiken om het een en ander te verduidelijken, de nadruk ligt echter op het visuele. Gebruik hierbij bewust kleur of zwart-wit, tekeningen, foto’s of bewerkingen daarvan, digitaal geproduceerd materiaal of analoog geproduceerde beelden.

  Je toont in het ontwerp het volgende:
  • Voor welk doel en voor welke publieksgroep is de ervaring bedoeld?
  • In welke omgeving(en) vindt het plaats?
  • Hoe verloopt de ervaring in tijd?
  • Hoe komt de interactie tot stand?
  • Welke technologie zet je in om tot de ervaring te komen?

  Je ontwerp hoeft niet economisch haalbaar te zijn, verdiep je echter wel in wat er technologisch mogelijk is. Wij kijken naast het bijzondere of innovatieve van je idee ook naar de stijl en de verzorging van het beeld. Dus zorg dat het er verzorgd uit ziet.
 • Het is van belang dat de toelatingscommissie een goed beeld heeft van jouw creatief vermogen en mate waarin je in staat bent om hier vorm aan te geven. Portfolio is dan ook een belangrijk onderdeel van de toelating. Je portfolio kan bestaan uit tekeningen, schetsen, moodboards, schilderingen, foto’s of bewerkingen daarvan, digitaal geproduceerd materiaal en analoog geproduceerde beelden.
  Ook beeldmateriaal van theater en performance activiteiten als ook geschreven tekst en verhaal, bijvoorbeeld in een dummy, kunnen deel uit maken van je portfolio. De commissie kijkt bij het beoordelen van je portfolio naar de volgende aspecten:
  • Hoeveelheid werk in je portfolio – hoe meer hoe beter (voor max. aantal MB zie upload-instructies)
  • Onderzoekendvermogen – schetsen, probeersels, prototypen, verhalen, prototypen etc. die hebben geleid tot het uiteindelijk ontwerp
  • Diversiteit aan werk en stijlen

Toelatingsdag

De toelatingsdag vindt plaats op HKU Theater, Janskerkhof 18 of 4a op de datum die staat aangegeven in de mail, en duurt van 9.00 tot 14.00 uur.
Tijdens de toelating licht je je portfolio en thuisopdracht toe (mocht je dat digitaal willen doen, zorg dan zelf voor een goedwerkende laptop) en heb je een gesprek met de beoordelingscommissie van Interactive Performance Design.

Het is heel belangrijk dat je op de hoogte bent van de instructies voor het toelatingsgesprek zoals die hieronder te lezen zijn. Lees ze dus goed door!

 • Indien je na de beoordeling van je opdrachten uitgenodigd wordt voor een gesprek zijn dit de uitgangspunten van dat gesprek:
  1. Je toont en bespreekt je portfolio met de commissie, zodat deze een goed beeld van je krijgt. Denk hierbij aan schetsen van karakters, screenshots van een game of interactief ontwerp, prints van websites of CD-ROMS, grafische ontwerpen, teksten, schetsen, schilderwerk, foto’s, etc. Zorg zelf voor een goedwerkende laptop als je je portfolio digitaal wilt laten zien.
  2. Herinner je de uitwerking van opdracht 3 (ontwerp). Doorgaans komt die uitwerking aan de orde in het begin van het gesprek: hoe heb je eraan gewerkt, welke opbouw heb je overwogen, waarom koos je dit gegeven, etc.
  3. Aan de hand van de vragenlijst (opdracht 2) zal gesproken worden over het ontwerp van interactie en ervaring. Probeer te verwoorden wat jou in Interactive Performance Design fascineert, waarom je daarmee bezig wilt zijn en aan wat voor soort producten je daarbij denkt.
  4. Wanneer je interactieve toepassingen ontworpen hebt of met bepaalde voor Interactive Performance Design interessante softwareprogramma’s hebt gewerkt, meld de commissie dan wat je ervaringen daarmee zijn: wat heb je gedaan, hoe ging je dat af, hoe zou je het een volgende keer aanpakken.
  5. Houd er rekening mee dat het gesprek vooral dient om jou als persoon te leren kennen. In de korte tijd dat het gesprek duurt komt naast het tonen en bespreken van je eigen werk je kijk op de opleiding en je algemene maatschappelijke en culturele interesse aan de orde.
  6. Wees dus niet teleurgesteld als de bespreking van je werk maar een deel van de aandacht en tijd krijgt. Voor ons is naast je creativiteit jouw persoonlijkheid, of je past bij onze opleiding (en of de opleiding past bij jou), een belangrijke insteek van het gesprek.
  Wees jezelf. Het gaat niet om een streng examen maar om een open gesprek waarin we hopen dat je als kandidaat-student zo goed mogelijk tot je recht zult komen.

  Veel succes!

Uitslag

Na het vervolggesprek krijg je niet meteen te horen of je aangenomen bent, maar krijg je binnen drie weken de uitslag via de mail, hou je mailbox dus goed in de gaten.

Bereid je goed voor

Het is in ons en jouw belang dat opleiding en student goed bij elkaar passen. Vanuit de opleiding bezien is het duidelijk dat we studenten willen die aansluiten bij de opleidingsdoelstellingen.

Wij adviseren daarom om voorafgaand aan je toelating naar de (online) HKU open dag te komen zodat je een duidelijk beeld krijgt van de studierichting Interactive Performance Design.

Kijk voor meer informatie over de IPD meeloopdagen op: www.hku.nl/ipd

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met HKU Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl (of evt. telefonisch op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur op 030-2091540).

Indien je toch wilt afzien van de selectie, trek je inschrijvingsverzoek dan z.s.m. in in Studielink.