Toelating Muziek en Technologie

Bedankt voor je aanmelding voor één van de afstudeerrichtingen van HKU Muziek en Technologie.
Op deze pagina vind je alle informatie betreffende de toelating. Lees alles goed door.
Toelating Muziek en Technologie
Let op: volg je op dit moment de Basisopleiding Muziek & Technologie van HKU? Klik dan HIER voor alle informatie over jouw toelating.

Toelatingsopdrachten

Voor de toelating vragen we je een aantal dingen voor te bereiden. Je moet een vragenlijst invullen, een brief schrijven en een opdracht maken.

Houd de bestandsgrootte van audiobestanden op maximaal 30 MB en eventuele beeldbestanden op 300 MB.

Maak een account aan en/of login onderaan deze pagina om je documenten te uploaden. De deadline voor het uploaden van de toelatingsopdrachten vind je in de e-mail die je van ons hebt gehad.

 • Hier vind je de vragenlijst. Vul de vragenlijst volledig in en upload hem in PDF-formaat.
 • In je brief vertel je ons meer over onderstaande punten:
  • je motivatie om muziek en technologie te combineren;
  • je scholing op het gebied van muziek en/of technologie;
  • je ervaring met songwriting, compositie, het maken van klanken;
  • je ervaring met samenspelen, optreden, muziek produceren;
  • je ervaring met apparatuur (soft- en hardware) en/of instrumenten;
  • je ervaring met programmeertalen (bijvoorbeeld HTML, PHP, JavaScript
  • en C++);
  • je scholing op het gebied van wis- en natuurkunde.
  Naast bovenstaande punten beschrijf je:
  • waarom jij voor plaatsing bij deze studie in aanmerking komt (het is van belang dat je een realistisch beeld hebt van je eigen kunnen in relatie tot de studie en het latere werkveld; het gaat niet zozeer om hoe graag je wilt worden aangenomen);
  • waarom je juist voor deze afstudeerrichting(en) hebt gekozen en niet voor een andere;
  • wat je met de opleiding zou willen doen.
  Vermeld verder zaken als vrijetijdsbesteding, hobby's en eventuele relevante belangstelling voor beeldende kunst, film, literatuur, televisie of theater. Noem ook onlangs bezochte concerten en voorstellingen of geef aan waarom bepaalde muzikanten en componisten je favoriet zijn.

  LET OP: we verwachten zeker niet van je dat je op alle bovenstaande punten ervaring hebt of scholing hebt gehad. Het gaat erom dat de toelatingscommissie een zo duidelijk mogelijk beeld van je krijgt en dus ook weet wat je allemaal nog niet gedaan hebt en wat je allemaal nog niet weet. Upload de brief in PDF-formaat.
 • Hieronder kan je precies terugvinden welke opdrachten je moet maken voor de afstudeerrichting die je gekozen hebt. Als je nog niet weet welke afstudeerrichting je wilt kiezen, doe dan gewoon de opdrachten die je het meest aanspreken. Voor het ‘eigen werk’ gelden de volgende regels:
  • zorg ervoor dat, wanneer je muzikaal werk inlevert, je stukken gemiddeld drie minuten duren en zo verschillend mogelijk zijn qua muziekstijl en bezetting (gesamplede of echte instrumenten, geluiden, stem etc.); Mocht je nou een stuk van 2 minuten willen maken en een stuk van 4 minuten, dan is dat geen probleem, want gemiddeld bestrijken die stukken dezelfde tijd als twee werken van 3 minuten. Cut-outs van langer durende werken worden niet gewaardeerd.
  • zorg ervoor dat, wanneer je software, games, installaties of iets dergelijks inlevert, je een filmpje uploadt met waarin het werkende resultaat te zien/beluisteren is.
  • zorg voor een korte beschrijving van je werken. Het benoemen van belangrijke onderdelen van het maakproces is het interessantst als je ook kunt aangeven met welk doel je die keuzes hebt gemaakt.
  • indien je relevant werk met meerdere mensen hebt gemaakt, beschrijf dan duidelijk welke rol je specifiek hebt gespeeld. Indien mogelijk, heeft het de voorkeur om ook individueel werk in te leveren.
  Je opdrachten worden beoordeeld op originaliteit, sound, muzikaliteit en hoe je hard- en software hebt ingezet.
  Je werk blijft op de School voor beoordeling. Je bent zelf niet bij deze beoordeling aanwezig, dus je moet ervoor zorgen dat het materiaal compleet is.

  AUDIO DESIGN

  Als kandidaat voor de afstudeerrichting Audio Design stuur je drie voorbeelden van eigen werk in. Dat kunnen zijn: opnames van verschillende muzikale genres, eigen producties, zelfgemaakte klankverzamelingen, of zelfgemaakte software en/of hardware.
  Denk daarbij bijvoorbeeld aan zelfgemaakte opnames, producties, live mixage, patches, plugins, etc. Voeg een korte beschrijving van je werk toe waarin je uitlegt welke keuzes je hebt gemaakt en waarom.
  Toegestane bestandsformaten voor het uploaden van het werk: MP3, MP4, WAV, OGG, FLAC, PDF. Wil je code, een screenshot van een MAX-patch, of een partituur of iets dergelijks sturen, maak hier dan een PDF van.

  SOUND DESIGN

  Als kandidaat voor de afstudeerrichting Sound Design stuur je drie voorbeelden van eigen werk in. Dat kunnen zijn: eigen klankcomposities voor verschillende doeleinden, eigen producties of zelfgemaakte klankverzamelingen.
  Denk daarbij bijvoorbeeld aan school-musicals, filmpjes, hoorspel, podcast, klankinstallaties, etc.
  Voeg een korte beschrijving van je werk toe waarin je uitlegt welke keuzes je hebt gemaakt en waarom.
  Toegestane bestandsformaten voor het uploaden van het werk: MP3, MP4, WAV, OGG, FLAC, PDF. Wil je een beeldbestand insturen, maak hier dan een PDF van.

  COMPOSITION FOR THE MEDIA

  Als kandidaat voor de afstudeerrichting Composition for the Media stuur je drie eigen composities voor verschillende bezettingen en doeleinden in. Hierbij zit per compositie een partituur of een andere representatie en een korte beschrijving van het doel, het project of anderszins belangrijke informatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan school-musicals, filmpjes, hoorspel, podcast, etc.
  Voeg een korte beschrijving van je werk toe waarin je uitlegt welke keuzes je hebt gemaakt en waarom.
  Toegestane bestandsformaten voor het uploaden van het werk: MP3, MP4, WAV, OGG, FLAC, PDF. Wil je een beeldbestand van bijvoorbeeld een partituur insturen, maak hier dan een PDF van.

  COMPOSITION ELECTRONIC MUSIC

  Als kandidaat voor de afstudeerrichting Composition Electronic Music stuur je drie eigen composities in. Hierbij zit per compositie een partituur of een andere representatie en een korte beschrijving van de gebruikte middelen, het doel of anderszins belangrijke informatie.
  Denk daarbij bijvoorbeeld aan elektronische muziek voor allerlei podia zoals concerten, theatervoorstellingen, moderne dans-producties, installaties, etc. Voeg een korte beschrijving van je werk toe waarin je uitlegt welke keuzes je hebt gemaakt en waarom.
  Toegestane bestandsformaten voor het uploaden van het werk: MP3, MP4, WAV, OGG, FLAC, PDF. Wil je code, een screenshot van een MAX-patch, of een partituur of iets dergelijks sturen, maak hier dan een PDF van.

  COMPOSITION AND MUSIC PRODUCTION

  Als kandidaat voor de afstudeerrichting Composition and Music Production stuur je drie voorbeelden van eigen werk in. Dat kunnen zijn: eigen composities voor verschillende doeleinden en/of eigen producties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan eigen songs, dance tracks, urban, bandproducties, etc.
  Voeg een korte beschrijving van je werk toe waarin je uitlegt welke keuzes je hebt gemaakt en waarom.
  Toegestane bestandsformaten voor het uploaden van het werk: MP3, MP4, WAV, OGG, FLAC, PDF. Wil je een beeldbestand van bijvoorbeeld een partituur insturen, maak hier dan een PDF van.

  MUSIC DESIGN FOR GAMES & INTERACTION

  Als kandidaat voor de afstudeerrichting Music Design for Games & Interaction stuur je drie voorbeelden van eigen werk in. Dat kunnen zijn: eigen gamemuziek, sound design, websites, apps of software.
  Denk daarbij bijvoorbeeld aan patches, games, installaties, etc.
  Voeg een korte beschrijving van je werk toe waarin je uitlegt welke keuzes je hebt gemaakt en waarom.
  Toegestane bestandsformaten voor het uploaden van het werk: MP3, MP4, WAV, OGG, FLAC, PDF. Wil je code, een screenshot van een MAX-patch, of een partituur of iets dergelijks sturen, maak hier dan een PDF van.

  BASISOPLEIDING

  Voor de afstudeerrichtingen van Muziek en Technologie bestaan er geen specifieke voortrajecten. Daarom is er een basisopleiding. Ongeveer een derde van de toegelaten studenten heeft de basisopleiding gevolgd. De toelatingsprocedure van de basisopleiding is gelijk aan die voor het propedeusejaar. Wanneer de commissie mogelijkheden ziet in het werk dat je presenteert, maar twijfelt of je wel binnen een jaar de propedeuse zou kunnen afronden, wordt de mogelijkheid besproken om je toe te laten tot de basisopleiding. Na de basisopleiding doe je opnieuw toelating tot de opleiding. Ook voor je toelating voor de basisopleiding stuur je drie voorbeelden van eigen werk in. Kies hiervoor de opdrachten van de afstudeerrichting die je het meeste aanspreekt.

De toelatingsprocedure

Iedereen die zijn opdrachten vóór de deadline heeft ingeleverd, ontvangt een uitnodiging voor de eerste toelatingsronde. Kandidaten die positief beoordeeld zijn na de eerste toelatingsronde ontvangen een uitnodiging voor de tweede toelatingsronde.

Lees hieronder alles over de beide toelatingsrondes.

 • De eerste toelatingsronde bestaat uit de beoordeling van jouw ingeleverde opdrachten en een online toets (duur ca. 45 min.) van je kennis van algemene muziekleer, je vaardigheid in solfège, muziektechnologie, geluidsleer en rekenvaardigheid.

  Muziekleer:

  • Kennis van termen en gebruiken verband houdend met notatie van muziek (sleutels, maatcijfers, waardestrepen) en begrippen als modus, tonaliteit, harmonie en dergelijke.

  Solfège:

  • Ritme: Dictees met een lengte van twee of vier maten (afhankelijk van de figuren).
  • Intervallen: Het herkennen en benoemen van harmonische intervallen met als grootste interval het rein octaaf.
  • Drieklanken: Het herkennen en benoemen van de grote en kleine drieklanken in nauwe ligging met omkeringen.
  • Melodie: Het herkennen en noteren in de notenbalk (viool- en bassleutel) van enkele melodieën met een lengte van acht intervallen waarvan de eerste toon gegeven is. Deze melodieën zijn grotendeels diatonisch, soms gebruik makend van doorgangschromatiek of een modulatie.

  Muziektechnologie:

  • Inzicht in (de globale opzet van) o.a. audio sequencers, audio-plugin’s en eenvoudige software code (o.a. compressor, equalizing, java, html).

  Geluidsleer:

  • Het op gehoor herkennen van synthese bouwstenen, geluidsbewerkingen en geluidsmixage (o.a. filters, time stretching, overdubs).

  Rekenvaardigheid:

  • Het oplossen van eenvoudige rekensommen en natuurkundige sommen (op- en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, machtsverheffen, logaritmes, geluidstrillingen, akoestiek, etc.). LET OP: we verwachten zeker niet van je dat je op alle bovenstaande punten goed scoort. Het gaat erom dat de toelatingscommissie een zo duidelijk mogelijk beeld van je krijgt en dus ook weet wat je allemaal nog niet weet. Het totaal van de onderdelen materiaal en toets moet echter wel voldoende aanleiding geven om je door te kunnen laten gaan naar de tweede toelatingsdag.
 • De tweede toelatingsronde bestaat uit een gesprek met de toelatingscommissie en in sommige gevallen een korte toets van je instrumentale vaardigheden. Deze ronde vindt plaats op locatie HKU IBB-laan. Je kunt je melden bij de receptie, zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent.

  Een gesprek met de toelatingscommissie
  Je hebt een gesprek van maximaal 30 minuten met de toelatingscommissie die uit twee docenten en een student bestaat. Dit gesprek kan gaan over het door jou op de eerste toelatingsdag zelf ingeleverde materiaal: de brief, je eigen werk (muziekstukken) en de vragenlijst maar ook over je kijk op en plannen voor de studie en het werkveld. Probeer te verwoorden wat jou fascineert in muziek, productie en technologie, waarom je daar mee bezig wilt zijn en wat voor werk je denkt te gaan doen. Het gaat om een open gesprek waarin we hopen dat je als kandidaat zo goed mogelijk tot je recht zult komen.

  Een korte toets van je instrumentale vaardigheid
  Tijdens bovenstaand gesprek kan de commissie je verzoeken wat voor te spelen op je 'instrument' naar keuze. De vaardigheid en muzikaliteit op een instrument kan een indicator zijn waarbij een 'instrument' kan staan voor traditionele muziekinstrumenten maar ook controllers, draaitafels, Ableton Live, etc. Getoetst kunnen worden muzikaliteit, expressie, het spel, techniek, leesvaardigheid, improvisatie en het op het gehoor naspelen. Dit alles afhankelijk van het 'instrument' dat je bespeelt. Daarbij hoef je niet al deze onderdelen even goed te beheersen, het gaat om de indruk die de commissie heeft van je spelmogelijkheden, muzikale ervaring en muzikaliteit. Daarbij wordt er gelet op de kennis van en ervaring met muzikale en technologische toepassingen die je hebt opgedaan met je instrument.
  Dit onderdeel:
  • duurt maximaal 5 minuten;
  • moet je voorbereiden door twee korte stukken of fragmenten van stukken in te studeren;
  • wordt alleen afgenomen op verzoek van de commissie (er is dus een kans dat dit helemaal niet aan de orde komt).
  Je hoeft niet alle bovengenoemde onderdelen even goed te beheersen, het gaat om de totale indruk die de commissie heeft van je mogelijkheden.

Het kan zijn dat je je voor meerdere richtingen aanmeldt. De toelatingscommissie zal bij de beoordeling altijd in overweging nemen of je wellicht ook geschikt bent voor een van de andere afstudeerrichtingen of de basisopleiding.

Het is belangrijk om je te realiseren dat er elk jaar veel aanmeldingen zijn (600-700) voor een beperkt aantal plaatsen in de bachelor (90). Het is voor de toelatingscommissie daarom helaas niet mogelijk om kandidaten van uitgebreide feedback te voorzien. Wel ontvangen kandidaten een algemene toelichting over hoe de beslissing tot stand is gekomen.

Verhinderd

Als je verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de HKU Servicebalie Studentzaken via e-mail sz@hku.nl of telefoon 030-2091540 (maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur).

Uploadinstructies

Om je toelatingsopdrachten te kunnen uploaden, moet je een account aanmaken in de uploadtool van HKU Muziek en Technologie.

 1. Klik op Login en vervolgens op Sign up for a new account. (Heb je al eerder een account gemaakt, bijvoorbeeld bij het Utrechts Conservatorium? Dan kun je inloggen met diezelfde gegevens en doorgaan met stap 5.)
 2. Vul de gevraagde gegevens in en klik op Register.
 3. Klik op de bevestigingslink in je mail. Je komt dan terug op de pagina en krijgt een pop-up-melding dat je nu kunt inloggen.
 4. Klik op Login en log in met het zojuist bevestigde account.
 5. Onderaan deze pagina verschijnt nu de knop Upload je opdrachten. Klik daar op, vul de gevraagde gegevens in en upload je toelatingsdocumenten. Controleer alles goed en klik vervolgens op Verstuur.

Veel succes!