Toelating Animation

Bedankt voor je aanmelding voor de opleiding Animation.
Voor elke opleiding aan HKU moet je een toelating doen. Dit geldt ook voor Animation.
Toelating Animation
Het is in ons en jouw belang dat opleiding en student goed bij elkaar passen. We zoeken vooral studenten die goed aansluiten bij de opleidingsdoelstelling;
Bij animatie wordt je opgeleid tot animator, regisseur of vormgever in het (brede) vakgebied van animatie.
Talent en kwaliteit op conceptueel, beeldend en technisch vlak spelen een rol bij de selectie. Daarnaast is je motivatie om te studeren heel belangrijk.

Heb je je aangemeld voor de ene richting, maar gaat je voorkeur bij nader inzien toch uit naar de andere? Geef dit dan aan in een mail naar sz@hku.nl.

De toelating

De eerste selectieronde bestaat uit het beoordelen van jouw portfolio en toelatingsopdracht. Zorg ervoor dat je deze opdracht binnen de deadline in de mail inlevert. De opdracht bestaat uit meerdere onderdelen.

De opdracht die je moet uitvoeren heeft tot doel een zo goed mogelijk beeld te geven van jezelf. De toelatingscommissie die de uitwerking van de opdracht bekijkt moet zoveel mogelijk informatie zien te krijgen over je ideeën en je kunnen. De commissie beoordeelt de opdracht globaal op de volgende punten:

- Jouw beeld en verwachtingen van de opleiding

- Een bepaalde eigenzinnigheid

- Beeldend vermogen

We proberen bij iedere opdracht aan te geven waar we op letten bij het beoordelen. Laat je echter niet afschrikken door deze opsommingen. Het gaat er vooral ook om dat je via de opdrachten je keuze voor deze opleiding beargumenteert, en dat je je conceptuele en beeldende interesses en kwaliteiten zo goed mogelijk aan ons kenbaar maakt.

De toelatingsopdrachten

Belangrijk: Kies voor de opdrachten van Animatie 2D OF voor Animatie 3D.
 • Typ in een document (bijvoorbeeld in Word) de gevraagde informatie van onderstaande onderwerpen.

  01 - Naam student:
  02 - Leeftijd:
  03 - M / V:
  04 - Woonplaats:
  05 - Opleiding(-en) (Diploma in jaar ….?/ nog niet afgestudeerd/ beëindigd zonder diploma in jaar….?
  06 - Werkzaamheden sinds het verlaten van bovengenoemde opleiding (indien van toepassing):
  07 - Waarom kies je voor de opleiding Animatie?
  08 - Kies je voor 2D of 3D, en waarom?
  09 - Welke animatiefilms spreken je aan?
  10 - Welke kunstwerken, kunstenaars of kunststromingen spreken je aan?
  11 - Heb je al ervaring met computers?
  12 - Heb je al ervaring met animatie, of met film?
  13 - Heb je hobby’s?
  14 - Hoe blijf je op de hoogte wat makers in de huidige tijd doen en welke makers volg je?
  15 - Wat vind jij boeiende en belangrijke onderwerpen en wat zou jij daarmee kunnen en mogelijk willen doen als maker?
  16 - Eventuele bijzonderheden, of opmerkingen.


  Neem bovenstaande vragen ook in de tekst op, dan kunnen we makkelijk vinden wat we zoeken. Probeer helder, eerlijk en puntig te formuleren. Wij zijn geïnteresseerd in jouw scholing, smaak, ambitie, voorkeuren en hobby’s.
 • Opdracht 1

  Maak een afbeelding in kleur van het eerste shot (beeld) van een film.
  We willen een interieur, een kamer zien. Je mag je hierbij laten inspireren door je eigen kamer, maar je bent hierin volledig vrij, evenals in je keuze van de omstandigheden (tijdstip, personages etc.). Het gaat er niet zozeer om of dit shot (nu al) verhalend is, het filmische-aspect is meer bedoeld ter prikkeling van jouw fantasie. Materiaalgebruik is traditioneel en daarbinnen naar keuze: stift, potlood, krijt, ecoline, verf etc. Bij deze opdracht letten we vooral op het gekozen materiaal (vaardigheid en techniek), compositie, sfeer, perspectief (hoe zet je de opdracht ruimtelijk op papier) en camerastandpunt.

  Opdracht 2

  Bedenk een concept voor een (ouderwetse doch klassieke) krantenstrip, van het formaat Linke Loetje, Garfield, Peanuts e.d., en maak hiervan 2 afleveringen, ieder bestaand uit ca. 4 plaatjes.
  Materiaalgebruik naar keuze: stift, potlood, krijt, pen en inkt, zo lang het maar zwart-wit is.
  Bij deze opdracht wordt vooral gelet op vertelling, compositie, overdracht van een idee, eigenheid en het kunnen omgaan met de beperkingen die de opdracht in zich heeft.

  Opdracht 3

  Ontwerp een ‘character’, een hoofdpersoon dus, voor een animatie serie.
  Teken een drietal standen van deze figuur. Geef een beschrijving van de figuur, zijn/haar achtergrond, karakter. (max. 50 woorden)
  Maak een korte tekst voor een tv-gids, waarin je de nieuwe serie aankondigt. (max. 50 woorden)
  Typ de teksten in een document (word).
  Bij deze opdracht kijken we onder meer naar de relatie tussen je beschrijving en je uitwerking van de figuur, het ‘character’, en het globale idee voor de serie.

 • Opdracht 1

  Maak een afbeelding in kleur van het eerste shot (beeld) van een film.
  We willen een interieur, een kamer zien. Je mag je hierbij laten inspireren door je eigen kamer, maar je
  bent hierin volledig vrij, evenals in je keuze van de omstandigheden (tijdstip, personages etc.). Het gaat er
  niet zozeer om of dit shot (nu al) verhalend is, het filmische-aspect is meer bedoeld ter prikkeling van jouw
  fantasie. Materiaalgebruik is traditioneel en daarbinnen naar keuze: stift, potlood, krijt, ecoline, verf etc. Bij
  deze opdracht letten we vooral op het gekozen materiaal (vaardigheid en techniek), compositie, sfeer,
  perspectief (hoe zet je de opdracht ruimtelijk op papier) en camerastandpunt.

  Opdracht 2

  Beschrijf een ‘karakter’ naar verschijningsvorm, naar karaktereigenschappen en naar de rol en functie die dat ‘karakter’ in een (denkbeeldig) verhaal heeft. Geef het ‘karakter’ een naam. Het hoeft geen persoon te zijn, het kan een fabeldier zijn, een fantasie figuur etc. De tekst moet je formuleren in 3 alinea’s. Maak vervolgens een aantal schetsen en kies een definitief ontwerp uit. Geef daarna van je ‘karakter’ drie uitgewerkte getekende beelden: een totaalbeeld, een typische beweging en een gezichtsuitdrukking. Aan de hand van de ontwerptekeningen ga je nu een ruimtelijk beeld maken van dit karakter. Beperk je tot de buste (het hoofd en eventueel een stuk van de schouders). Materiaal keuze en formaat zijn vrij (bijv. klei, plasticine, 3d modelingsoftware, etc.). Maak een 3-tal foto’s of renders van het resultaat. Je mag bij het fotograferen en renderen gebruik maken van licht en schaduwwerking. Je mag geen gebruik maken van software om de foto’s en renders achteraf aan te passen.
  Bij deze opdracht wordt vooral gelet of de kenmerken van het ‘karakter’ zijn terug te vinden in de getekende en plastische verschijning, het ruimtelijk inzicht, kleur en textuurgebruik en de gedetailleerdheid.

 • Graag ontvangen we een gevarieerde selectie uit je beeldende werk zowel in materiaal/techniek als van onderwerp. Denk aan: schetsboeken, tekeningen, strips, animaties, schilderijen, ruimtelijk werk e.d. De commissie kijkt vooral naar je beeldende interesse en mogelijkheden, meer dan naar je vaardigheden. In je Portfolio zien wij graag naast afgeronde werkstukken ook veel schetsen en proceswerk zoals materiaal onderzoek en inhoudelijk onderzoek.

  Tip: Laat in je digitale portfolio niet alleen uitgewerkte, tweedimensionale werken zien. Scan ook eventuele tekeningen, schilderijen, pagina’s uit je schetsboek, of fotografeer werk dat moeilijk scanbaar is (groot, driedimensionaal, tactiel), etc.
 • Graag ontvangen we een link naar een website, je instagram (of een ander vorm online) of een pdf bestand welke je portfolio bevat. Een zipfile met daarin plaatjes (bij voorkeur jpg) is ook toegestaan. Gebruik geen wetransfer of dropbox aangezien deze verloopt of vaak niet toegankelijk is voor ons.

  In je portfolio zien we graag een ruime selectie van je eigen werk en school opdrachten (indien van toepassing). Elk soort beeldend werk is toegestaan, dus ook schetsen of werk wat niet af is. De commissie kijkt vooral naar je beeldende interesse en mogelijkheden, meer dan naar je vaardigheden. In je Portfolio zien wij graag naast afgeronde werkstukken ook veel schetsen en proceswerk zoals materiaal onderzoek en inhoudelijk onderzoek. Ook willen we werk zien wat gemaakt is in een 3D pakket.

  Als je nog geen ervaring met 3D software hebt, geef dan bij je motivatie aan waarom je denkt dat jouw studiekeuze de goede is. Bij je portfolio letten we, behalve op vormgeving en variatie ook op jouw ervaring in 3D-software.

Uploaden opdrachten

Klik op de knop 'start aanmelding' onderaan deze pagina om je documenten te uploaden. Per opdracht kun je 1 bestand uploaden, een link naar een filmpje (bijvoorbeeld op YouTube) moet je aanleveren in een word of pdf bestand!

N.B. Zorg ervoor dat je bestanden klein zijn en gebruik dus gangbare bestandsformaten zoals .jpeg/.png bij stilstaande beelden, .mp4 bij bewegend beeld en .pdf bij tekst. Zorg ervoor dat de link naar je portfolio gemakkelijk te openen is. Gebruik géén one drive of we transfer.

Beoordeling opdrachten

Zodra we jouw opdrachten hebben ontvangen, word je door ons ingedeeld op een van de toelatingsdagen. Je krijgt dan ook te horen wanneer de uitslag van de eerste selectieronde bekend wordt gemaakt en wanneer je (eventuele) gesprek plaats zal vinden.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met de HKU Servicebalie Studentzaken via e-mail sz@hku.nl of telefoon 030-2091540.