Toelating Ad Digital Media

Bedankt voor je aanmelding voor de opleiding Associate Degree Digital Media.
Voor elke opleiding aan HKU moet je een toelating doen. Dit geldt ook voor de Associate Degree Digital Media.
Toelating Ad Digital Media

Toelatingsopdrachten

De eerste selectieronde bestaat uit het beoordelen van een toelatingsopdracht. Zorg ervoor dat je je opdracht binnen de deadline in de mail inlevert.

 • Het digitale portfolio dat we van jou verwachten, bevat genoeg werk zodat we een goede indruk van je krijgen. Misschien is dit al je werk, misschien is het een strenge selectie. Belangrijk is dat we de diversiteit kunnen zien, dus we moeten kunnen zien dat je gewerkt hebt met verschillende technieken, verschillende media, verschillende verhalen, ...
  Ook zien we graag dat je een of meerdere processen verwerkt in je portfolio, dus niet alleen eindproducten laten zien waar je trots op bent, maar juist een proces dat begint bij de opdracht, het idee, de schetsen, de tussenproducten, testjes, etc..
  Het portfolio kan in verschillende vormen door ons worden ingezien. Onze voorkeur gaat uit naar een zelf samengestelde website, maar kan ook een YouTube kanaal zijn, of Instagram account, zelfs een goed samengestelde .pdf file behoort tot de mogelijkheden. Als het maar digitaal, makkelijk toegankelijk en overzichtelijk is. De link zet je bij punt 4 in de vragenlijst (zie hieronder).

 • Je toelatingsopdracht willen we digitaal ontvangen. Deze kan verwerkt zijn in je portfolio (zorg ervoor dat we aan de naam zien dat dit je toelatingsopdracht is). Het kan ook een apart document zijn dat je via een Cloud service beschikbaar stelt (via een link), of een WeTransfer of iets dergelijks (maar zorg er dan voor dat deze ook lang genoeg beschikbaar is). Al met al,.. jij zult ervoor moeten zorgen dat wij deze opdracht goed en makkelijk kunnen ontvangen en inzien. De link zet je bij punt 5 in de vragenlijst (zie hieronder).

  1. Interview en probleemstelling

  Ga in jouw omgeving op zoek naar iemand die je eigenlijk helemaal niet zo goed kent (een buur, een winkelier, de wijkagent, straatmuzikant) en ga met deze persoon in gesprek over het leven, de maatschappij, .. probeer deze persoon beter te leren kennen. Tracht te achterhalen of er zaken zijn die deze persoon in het eigen leven mist, of waar ze tegen aan lopen of een specifieke problematiek hebben (= jouw ‘probleemstelling’ voor de volgende stap).


  2. Edit en oplossing
  a. Dit gesprek neem je op met een videocamera en monteer je tot een klein item over deze persoon, met zijn/haar problematiek/behoeftes/issues. Het gesprek zelf kan/mag lang duren, maar het filmpje over de persoon mag maximaal 1 minuut duren. Dus probeer tot de kern te komen van wat deze persoon beweegt en dwars zit.
  b. Probeer voor de problematiek van deze persoon een oplossing te vinden als ontwerper van media. Dus zet je creativiteit in om een idee te bedenken waar deze persoon wat aan heeft. We zijn benieuwd waar je mee komt! We dagen je uit om in je creatieve proces innovatief te zijn, betekenis te geven aan wat je ontwerpt en lekker veel te maken om uiteindelijk tot een eindproduct te komen.

  3. Eindproduct en procesverslag
  Leg je hele proces vast, van idee tot eindproduct, van schetsen tot je experimenten. Verwerk dit hele proces tot een overzichtelijk geheel, met foto’s, tussenfases, link naar filmpjes,.. en een uitleg over wat je gedaan hebt in een .pdf file dat we via een link* kunnen inzien.

  *(in de vragenlijst)

 • Wij zijn geïnteresseerd in jouw scholing, interesses, ambitie, manier van werken en hobby’s. Neem onderstaande vragen in de tekst op, dan kunnen we makkelijk vinden wat we zoeken. Probeer helder, eerlijk en puntig te formuleren en uitleg te geven waar nodig. Bij elke vraag/invulveld verwachten we dat je het serieus, goed leesbaar en zo concreet mogelijk omschrijft. De verwijzing naar je Digitale Portfolio is essentieel - als deze niet aanwezig is kunnen we de toelatingsprocedure niet voortzetten.

  1. Naam:
  2. Leeftijd:
  3. Woonplaats:
  4. Link naar jouw digitale portfolio:
  5. Link naar de toelatingsopdracht:

  6. Opleiding(-en) (Diploma in jaar ….?/ nog niet afgestudeerd/ beëindigd zonder diploma in jaar….?)
  7. Werkzaamheden sinds het verlaten van bovengenoemde opleiding (indien van toepassing):
  8. Waarom kies je voor de opleiding Ad Design Digital Media?
  9. Wat verwacht je te gaan leren binnen de opleiding (denk aan technologie/inhoud/context - de pijlers van de opleiding)?
  10. Welke producten/kunstwerken, makers/kunstenaars spreken je aan? (noem voorbeelden, verwijs naar dit werk online)
  11. Welke producten maak je zelf graag binnen en buiten media? (omschrijf deze)
  12. Welke skills binnen de digitale media heb je? (omschrijf deze) En welke vind je lastig?
  13. Heb je ervaring met het werken in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden? Kun je omschrijven wat je rol/functie/taak daarin was (meerdere voorbeelden indien nodig)
  14. Hoe zie je je toekomst voor je? Wat ga je maken, met wie en in wat voor soort praktijksituatie?
  15. Heb je hobby’s?
  16. Eventuele bijzonderheden, of opmerkingen:

Uploaden opdrachten

Klik op de knop 'start aanmelding' onderaan deze pagina om je bestand (in PDF) te uploaden.

Beoordeling opdrachten

Zodra we jouw opdracht hebben ontvangen, word je door ons ingedeeld op een van de toelatingsdagen. Je krijgt dan ook te horen wanneer de uitslag van de eerste selectieronde bekend wordt gemaakt.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met de HKU Servicebalie Studentzaken via e-mail sz@hku.nl of telefoon 030-2091540.