Toelating Product Design

Bedankt voor je aanmelding voor de opleiding Product Design. Voor elke opleiding aan HKU moet je een toelating doen. Dit geldt ook voor Product Design.
Toelating Product Design

Toelatingsopdrachten

We willen je vragen de 3 opdrachten die hieronder staan beschreven te maken en deze binnen de deadline in de mail in te leveren. De toelatingscommissie zal jouw werk bekijken en beoordelen. Hierna volgt een online gesprek met de commissie.

De datum van jouw toelatingsgesprek ontvang je na het inleveren van de opdrachten. Je ontvangt uiterlijk een week voor de gesprekken een uitnodiging.
  • Kies een actuele gebeurtenis of beweging in de maatschappij die jij op dit moment interessant vindt. Maak een ruimtelijk werk waarin we zien hoe jij als product designer geïnspireerd wordt door deze gebeurtenis of beweging. We verwachten tijdens de toelating naast een ruimtelijk werk ook een beeldend vooronderzoek én een uitleg in woorden over de gekozen gebeurtenis/beweging en het hoe en waarom van uitwerking die je gemaakt hebt.

    Tijdens het toelatingsgesprek zal worden gekeken hoe je met deze opdracht bent omgegaan. Dit geeft de toelatingscommissie de mogelijkheid om je beeldende en ruimtelijke niveau te bepalen. Het is dan ook belangrijk dat je hieraan voldoende tijd besteedt.

  • Lever naast de uitwerking van de opdracht ook zoveel mogelijk eigen werk in. Laat zien welke tekeningen, ruimtelijke objecten of foto's je maakt in je vrije tijd of in de teken- of handvaardigheid les.

  • We willen je natuurlijk zo goed mogelijk leren kennen.
    Download de vragenlijst (doc) en vul deze in/aan.

Uploaden Opdrachten

Klik op de knop 'start aanmelding' onderaan deze pagina om je documenten te uploaden. Per opdracht kun je 1 bestand uploaden, een link naar een filmpje (bijvoorbeeld op YouTube) moet je aanleveren in een word of pdf bestand!

N.B. Zorg ervoor dat je bestanden klein zijn en gebruik dus gangbare bestandsformaten zoals .jpeg/.png bij stilstaande beelden, .mp4 bij bewegend beeld en .doc of .pdf bij tekst. Zorg ervoor dat de link naar je portfolio gemakkelijk te openen is.

Toelatingsgesprek

Je ontvangt uiterlijk een week voor het gesprek een uitnodiging via mail. In het gesprek kan je uitleg geven over jouw ontwerpproces, je motivatie en ideeën.

Uitslag

De uitslag wordt binnen 2 weken na het toelatingsgesprek per mail bekend gemaakt.

Contact

Neem bij vragen contact op met de HKU Servicebalie Studentzaken via e-mail sz@hku.nl of telefoon 030-2091540.