Opdracht Associate Degree Connected Design

Bedankt voor je aanmelding voor de opleiding Associated Degree Connected Design. Voor elke opleiding aan HKU moet je een toelating doen. Dit geldt ook voor de Associated Degree Connected Design.
Opdracht Associate Degree Connected Design

Toelatingsopdrachten

We willen je vragen de 3 opdrachten die hieronder staan beschreven te maken en deze binnen de deadline in de mail in te leveren. De toelatingscommissie zal jouw werk bekijken en beoordelen. Hierna volgt een gesprek met de commissie.

De datum van jouw toelatingsgesprek ontvang je na het inleveren van de opdrachten. Je ontvangt uiterlijk een week voor de gesprekken een uitnodiging.

 • We willen graag van tevoren een beeld hebben van jou als aankomend student bij HKU. Neem ons vooral mee in je motivatie: waarom wil jij deze opleiding volgen?
  De volgende vragen helpen daarbij, uiteraard staat het je vrij meer over jezelf te schrijven als je denkt dat we daarmee een beter beeld van je krijgen.

  Naam, vooropleiding(en), wat verder belangrijk is…

  • Waarom zou je graag deze Ad Connected Design bij HKU willen doen?
  • Wat hoop je er te leren?
  • Wat hoop je ermee te bereiken?
  • Wat vond je geweldig aan een eerdere opleiding, en wat vond je moeilijk?
  • Waar ben je goed in? Waar zit je kracht?
  • Waar ben je minder goed in? Waar loop je tegenaan?
  • Heb je iets kenmerkends voor jou in je werk of in je aanpak van werken?
  • Vind je het spannend of juist leuk om je werk te laten zien?
  • Hoe verwerk jij gekregen feedback in je leerproces?
  • Hoe kom je aan inspiratie, creatieve momenten?
  • Eventueel aanvullend iets wat jij wil delen?

 • Upload jouw portfolio met recent werk.

  Tips:
  Presenteer een portfolio met een divers beeld van je zelfgemaakte werk. Maak wel een selectie! Wij willen zien hoe je ideeën vastlegt, maar ook welke stappen je neemt om tot een eindproduct te komen. Dit kan foto’s, schetsen, collages, foto’s van 3dimensionaal werkfoto’s van je dummy’s/schetsboeken, tekeningen, of filmpjes. Schetsjes, ideeën en onaf werk zijn voor ons net zo waardevol als een ‘af’ werk. Geef ook uitleg over je werk!
 • De toelatingscommissie wil aan de hand van deze thuisopdracht een indruk krijgen hoe jij met de manier van werken in de Ad Connected Design omgaat. Je maakt visualisaties van de essentie van een verhaal voor verschillende doelgroepen.

  De opdracht luidt:
  Maak visualisaties van je huidige opleiding en het onderwijs dat je daar hebt gehad.
  • 1 visualisatie voor aankomende nieuwe studenten en
  • 1 visualisatie voor bezoekende docenten van een andere opleiding.

  Je zorgt dus dat 2 verschillende doelgroepen worden meegenomen in jouw verbeelding:
  • Nieuwe studenten van jouw opleiding. Belangrijk is dan dat je hen laat zien wat belangrijk is in jouw opleiding, en wat er zo leuk is.
  • Docenten van een andere opleiding die geïnteresseerd zijn in jullie school. Belangrijk hier is dat docenten willen weten wat je leert in je opleiding, hoe je les krijgt en jullie met elkaar werken. Je maakt de visualisaties op twee verschillende manieren/technieken, echter kies je zelf welke: in 3D, maquette, schilderij, fotografie, schaalmodel, tekeningen, strip, bewegend beeld enzovoorts. Als je een maquettes, schilderij o.i.d. hebt gemaakt, maak hier dan foto’s van en neem de originelen mee naar de toelating.

Uploaden opdrachten

Klik op de knop 'start aanmelding' onderaan deze pagina om je documenten te uploaden. Per opdracht kun je 1 bestand uploaden of een link naar een filmpje (bijvoorbeeld op YouTube).

Alle te uploaden bestanden mogen per onderdeel niet groter zijn dan 200MB en het zijn Pdf-bestanden.

Toelatingsgesprek

Je wordt uitgenodigd voor een gesprek met een toelatingscommissie van 2 of 3 docenten. De uitnodiging met het tijdstip ontvang je uiterlijk een week voor het toelatingsgesprek. Het gesprek duurt maximaal 15 minuten. De commissie heeft van te voren gekeken naar je toelatingsopdracht.

Uitslag

De uitslag wordt uiterlijk 2 weken na het toelatingsgesprek per mail bekend gemaakt.

Contact

Neem bij vragen contact op met de HKU Servicebalie Studentzaken via e-mail sz@hku.nl of telefoon 030-2091540.