Toelating Master Kunsteducatie

Hartelijk bedankt voor je aanmelding voor de Master Kunsteducatie aan HKU. Op deze pagina vind je meer informatie over de toelatingsprocedure.
Toelating Master Kunsteducatie

De toelating

De selectie voor deze opleiding bestaat uit een toelatingsopdracht en (eventueel) een online toelatingsgesprek.

Met de toelatingsopdracht wil de studieleiding je op de volgende punten leren kennen:

 • professionele ambitie
 • leerdoelen
 • schrijfvaardigheid
 • analytisch en reflectief vermogen
 • artistieke of eigen signatuur, ervaring en bronnen van inspiratie
 • ervaring met (kunst)educatie
 • ervaring met interdisciplinariteit

In het toelatingsgesprek gaan we, naar aanleiding van je documenten, met elkaar in gesprek en verkennen we of er een match is tussen jou en de opleiding.

Toelatingsopdrachten

De toelatingsopdracht bestaat uit drie onderdelen.

 • Schrijf een betoog* over je motivatie, professionele ambitie en leerdoelen voor de opleiding Master Kunsteducatie op basis van de volgende punten:

  • je motivatie om voor deze opleiding te kiezen, op basis van je kennis van het opleidingsprogramma van de Utrechtse Master Kunsteducatie
  • je professionele ambitie (wat wil je met deze opleiding bereiken met het oog op je toekomstige beroepspraktijk als docent, kunstenaar, consulent, manager);
  • concrete leerdoelen die voortkomen uit je professionele ambitie (wat wil of moet je leren om je ambitie waar te kunnen maken);
  • verwerk in je betoog minimaal drie actuele literatuurbronnen op het gebied van kunst, educatie, kunsteducatie, en/of management.
  • informatie over je persoonlijke leerstijl en kwaliteiten; wat zijn je sterke kanten, wat zijn je uitdagingen, wat breng je mee, hoe leer jij bij voorkeur, etc.

  Betoog mag maximaal 4 A4 zijn en sla het betoog op als PDF document.

  * Een betoog is een tekst waarin een bepaald standpunt wordt verdedigd m.b.v. argumenten. Als je argumenteert lever je de bewijsvoering die je mening of standpunt onderbouwd. Dat doe je door een logische redenering te gebruiken.

 • Lever een digitaal portfolio (power point presentatie, prezi, etc.) aan. Dit portfolio is een illustratie van je CV en bevat de highlights uit jouw werk die een goed beeld geven van jouw werkzaamheden, inspiratiebronnen, aanpak en interdisciplinariteit.

  Een CV is een droge opsomming van activiteiten die je doet of hebt gedaan. In het digitaal portfolio kun je hier letterlijk meer beeld bij geven. Bijvoorbeeld: in je CV staat dat je van 2015-heden werkt bij een instituut voor nascholingen in de zorg. Wat zijn projecten die jij hebt geleid of materialen die jij hebt ontwikkeld die een goed beeld geven van jouw persoonlijke signatuur in dat werk? Hiervan kun je voorbeelden of voorbeeldmateriaal opnemen in je digitale portfolio.

 • Lever je CV aan waarin je een overzicht geeft van je relevante opleidingen, werkervaring, etc. in omgekeerde chronologische volgorde.

  CV mag maximaal 4 A4 zijn en sla het CV op als PDF document.

  Voor meer info zie: http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/betoog-schrijven

Aanleveren toelatingsopdracht

We willen je vragen de toelatingsopdracht die hierboven staat beschreven te maken en deze binnen de deadline in de mail in te leveren.

Klik op button 'meld je aan' onderaan deze pagina om je toelatingsopdrachten te uploaden.

Toelatingsgesprek en uitslag

Nadat we de toelatingsopdracht hebben ontvangen, word je ingedeeld op de laatste toelatingsdatum. De toelatingscommissie beoordeeld de toelatingsopdracht en besluit of je wordt uitgenodigd voor het toelatingsgesprek.

Uitslag voorselectie

De uitslag van de voorselectie ontvang je uiterlijk een week voor het eventuele toelatingsgesprek per e-mail. Als je wordt uitgenodigd ontvang je in de e-mail meer informatie over het online toelatingsgesprek. Het gesprek zal via Zoom plaatsvinden en duurt ongeveer 30 minuten.

Toelatingsgesprek

In het toelatingsgesprek worden n.a.v. de toelatingsopdrachten je professionele ambitie, motivatie en leervragen besproken.

De uitslag

De uitslag wordt binnen 10 werkdagen na het toelatingsgesprek per mail bekend gemaakt.

Vragen?

Heb je nog vragen neem dan contact op met HKU Servicebalie Studentzaken (maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, telefoon 030-2091540 of sz@hku.nl).