Uitnodiging Master Crossover Creativity

Je bent uitgenodigd voor het online toelatingsgesprek van de Master Crossover Creativity aan HKU.
Op deze pagina vind je meer informatie over het gesprek.
Uitnodiging Master Crossover Creativity

Toelatingsprocedure

De toelatingsprocedure heeft als doel om te kunnen beoordelen of er een goede aansluiting is tussen jouw huidige situatie, je mogelijkheden en je behoeften enerzijds en wat de opleiding van studenten vraagt en te bieden heeft anderzijds. De voorwaarde die we stellen is dat jouw motivatie aansluit bij de inhoud en opzet van het programma, dat je de grenzen van verschillende sectoren over durft te steken en dat je creativiteit benut om domeinen te verbinden om culturele, sociale en economische vernieuwing tot stand te brengen.

Op basis van jouw toelating kijken we of er een match is tussen jouw drijfveren en kwaliteiten en onze leeromgeving. We streven naar een zo divers mogelijke groep van studenten omdat de kruisbestuiving tussen mensen met verschillende achtergronden en perspectieven een belangrijk aspect van de opleiding is.

Toelatingsgesprek en rooster

Het online toelatingsgesprek duurt ongeveer 30 minuten. Kijk in onderstaand rooster bij je studentnummer op welk tijdstip jij het gesprek hebt en de te gebruiken Zoomlink. Het studentnummer staat in het bericht dat je van ons hebt gehad.

Rooster 26 april

Uitslag

Op basis van het toelatingsgesprek en de opdrachten neemt de toelatingscommissie een besluit over je toelating. Het besluit ontvang je binnen 10 werkdagen na je toelatingsgesprek via e-mail.

Verhinderd?

Wil je bij verhindering zo spoedig mogelijk contact opnemen met HKU Servicebalie Studentzaken (aanwezig op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur) telefoon 030-2091540 of sz@hku.nl.