Toelating Master Crossover Creativity

Hartelijk bedankt voor je aanmelding voor de Master Crossover Creativity aan HKU. Op deze pagina vind je meer informatie over de toelatingsprocedure.
Toelating Master Crossover Creativity

De toelating

Op deze pagina vind je de toelatingsopdrachten voor het selectieproces van de Master Crossover Creativity. Op basis van de ingeleverde opdrachten wordt een selectie gemaakt van kandidaten die wij uitnodigen voor een online toelatingsgesprek.

De toelatingsopdrachten zijn bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te geven van jezelf, je blik op de wereld, je maatschappelijke fascinaties en je motivatie voor deze studie. Het programma is gebaseerd op het idee dat je leert vanuit je eigen maatschappelijke fascinatie, veranderdrang en kwaliteiten. Dit betekent dat je bij de toelating kan laten zien waar en in welk domein je een verandering teweeg wilt brengen en waarom.

De toelatingsprocedure heeft als doel om te kunnen beoordelen of er een goede aansluiting is tussen jouw huidige situatie, je mogelijkheden en je behoeften enerzijds en wat de opleiding van studenten vraagt en te bieden heeft anderzijds. De voorwaarde die we stellen is dat jouw motivatie aansluit bij de inhoud en opzet van het programma, dat je de grenzen van verschillende sectoren over durft te steken en dat je creativiteit en verbeeldingskracht benut om domeinen te verbinden om culturele, sociale en economische vernieuwing tot stand te brengen.

Op basis van jouw toelating kijken we of er een match is tussen jouw drijfveren en kwaliteiten en onze leeromgeving. We streven naar een zo divers mogelijke groep van studenten omdat de kruisbestuiving tussen mensen met verschillende achtergronden en perspectieven een belangrijk aspect van de opleiding is.

Toelatingsopdrachten

De toelatingsopdracht bestaat uit drie onderdelen.

  • Beschouwing – Motivatie brief (maximaal 2 A4 en document opslaan als .PDF)

    Schrijf een korte beschouwing op de huidige samenleving en de rol die jij daar als Crossover Creativity Professional voor jezelf in ziet weggelegd. Wat is je maatschappelijke fascinatie of drijfveer, wat wil jij veranderen en welke impact wil je maken? Daarnaast lezen we graag wat in jouw ogen de rol van creativiteit kan zijn bij het aanpakken van complexe vraagstukken.

    Maak ook specifiek waarom je toelating doet voor deze master en wat je verwacht van de opleiding: Geef aan hoe jij de drijfveren en kwaliteiten die je meeneemt, wilt verbinden aan het onderwijsprogramma en de leeromgeving van de master. Welke kwaliteiten hoop je te ontwikkelen en wat binnen de master spreekt je daarin aan? Vermeld ook hoe je daar na de master mee aan de slag zou willen.

  • Maak een filmpje van maximaal 3 minuten waarin je je maatschappelijke fascinatie, motivatie en ambities pitcht en waarin je een voorbeeld geeft van een crossover project wat je graag zelf had willen ontwerpen/uitvoeren, dan wel aangeeft op welk project je trots bent.

  • Curriculum vitae (maximaal 2 A4 en document opslaan als .PDF)

We willen je vragen de toelatingsopdrachten die hierboven staan beschreven te maken en deze binnen de deadline in de mail in te leveren.

Klik op button 'meld je aan' onderaan deze pagina om je toelatingsopdrachten te uploaden.

Toelatingsgesprek en uitslag

Nadat we de toelatingsopdrachten hebben ontvangen, word je ingedeeld op de eerst beschikbare toelatingsdatum. De toelatingscommissie beoordeeld de toelatingsopdrachten en besluit of je wordt uitgenodigd voor het online toelatingsgesprek.

Uitslag voorselectie

De uitslag van de voorselectie ontvang je uiterlijk een week voor het eventuele online toelatingsgesprek per e-mail. Als je wordt uitgenodigd ontvang je in de e-mail meer informatie over het gesprek. Het gesprek zal via Zoom plaatsvinden en duurt ongeveer 30 minuten.

Uitslag toelatingsgesprek

Op basis van het gesprek en de opdrachten neemt de toelatingscommissie een besluit of je toelaatbaar bent tot de opleiding of afgewezen wordt. Het besluit van de toelatingscommissie ontvang je binnen 10 werkdagen na je gesprek via e-mail.

Vragen

Heb je nog vragen neem dan contact op met HKU Servicebalie Studentzaken (maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, telefoon 030-2091540 of sz@hku.nl).