Toelating Fine Art and Design in Education (deeltijd)

Voor elke opleiding aan HKU moet je toelating doen. Dit geldt ook voor de deeltijdopleiding Bachelor of Fine Art and Design in Education.
Toelating Fine Art and Design in Education (deeltijd)

Op deze pagina vind je alle informatie betreffende de toelating voor de bacheloropleiding van Fine Art and Design in Education. Lees deze pagina dus goed door!

Toelatingsdocumenten

Voor de toelatingsprocedure vragen wij je een aantal documenten voor te bereiden:

  • Een motivatiebrief van maximaal één A4 waarin je toelicht waarom je de deeltijdopleiding wilt gaan volgen;
  • Je curriculum vitae, maximaal twee A4;
  • Je portfolio met relevant werk;
  • Een kopie van je vooropleidingsdiploma

Klik op de knop 'start aanmelding' onderaan deze pagina om je documenten te uploaden.

Voorselectie

De toelatingsscommissie bekijkt de online dossiers. Kandidaten die niet toelaatbaar zijn ontvangen daarover bericht. Kandidaten die (mogelijk) toelaatbaar zijn worden uitgenodigd voor een toelatingsavond.

De uitslag van de voorselectie ontvang je uiterlijk een week voor de toelatingsavond. De datum staat in het bericht dat je hebt ontvangen.

De toelatingsavond

Dit toelatingsmoment biedt de commissie gelegenheid met je in gesprek te gaan en eventuele toelichting te vragen op de ingezonden toelatingsdocumenten. Er is voor jou gelegenheid om vragen te stellen. Ook ga je tijdens deze toelatingsavond samen met collega-kandidaten aan de slag met het ontwerp van een kunsteducatieve opdracht.

Op deze manier kunnen we jou en jij de opleiding goed leren kennen. Mocht je toelatingsdossier daar aanleiding toe geven, dan kan het zijn dat we je vragen de toelating voor te bereiden, bijvoorbeeld door een aanvulling aan te reiken op je toelatingsdossier. Mocht je daar niets over horen dan geldt dat niet voor jou.

Uitslag

Uiterlijk 3 weken na de toelatingsavond wordt de uitslag je per e-mail medegedeeld.

Meer informatie

Meer informatie over de opleiding en de beoordelingscriteria vind je hier.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met HKU Servicebalie Studentzaken via e-mail sz@hku.nl of telefonisch 030-2091540, bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.