Kunstvakonderwijs toegankelijk maken door het slechten van drempels

Terugblik op succesvolle samenwerking HKU Utrechts Conservatorium en Muziekschool Zeeland.
Kunstvakonderwijs toegankelijk maken door het slechten van drempels
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om aan een conservatorium te gaan studeren. Denk aan leerlingen van wie de ouders niet aan een conservatorium studeerden of leerlingen die ver weg wonen van een conservatorium. Voor deze leerlingen kan het conservatorium aanvoelen als een onbekend instituut met hoge muren. HKU Utrechts Conservatorium is zich hiervan bewust en werkte afgelopen twee jaar samen met Muziekschool Zeeland om drempels te slechten. Door middel van een online lesprogramma kwamen docenten van HKU Utrechts Conservatrorium naar Muziekschool Zeeland toe en maakten zichzelf, hun lesmethodiek en daarmee het conservatorium meer bekend en toegankelijk.

Brug Voor Talent
De samenwerking vond plaats in het kader van Brug Voor Talent. Deze regeling van Fonds voor Cultuurparticipatie biedt kunstvakopleidingen en amateurorganisaties de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Muziekschool Zeeland wilde met de samenwerking het conservatorium bekend maken bij talentvolle leerlingen die verder willen op hun instrument en geïnteresseerd zijn in een studie aan een conservatorium. Voor HKU Utrechts Conservatorium was de samenwerking een prachtige gelegenheid om te werken met een jonge, enthousiaste doelgroep en om te leren van nieuwe lessituaties met leerlingen die nog onbekend zijn met onderwijs op het conservatorium.

Leren van online onderwijs
De samenwerking van HKU Utrechts Conservatorium en Muziekschool Zeeland vond grotendeels plaats in een tijd waarin coronamaatregelen de mogelijkheden voor fysiek onderwijs flink beperkten. HKU Utrechts Conservatorium leerde in rap tempo nieuwe mogelijkheden van online onderwijs kennen. Deze kennis werd direct toegepast in de samenwerking. Docenten van HKU Utrechts Conservatorium gaven online lessen die een verbreding en verdieping boden op het onderwijs van Muziekschool Zeeland. Denk hierbij aan workshops en lessen muziekgeschiedenis, muziektheorie, compositie, maar ook vakken die te maken hebben met mentaal welzijn, zoals studeren zonder stress.

Meer diverse toestroom van studenten
HKU Utrechts Conservatorium ziet graag dat de samenwerking met Muziekschool Zeeland ertoe leidt dat meer leerlingen uit Zeeland zich komende jaren inschrijven voor een conservatoriumstudie, toelating doen en ook toegelaten worden. Zo ontstaat meer diversiteit binnen de schoolmuren. Iets wat ook het onderwijs ten goede komt; meer diversiteit betekent namelijk meer perspectieven, verhalen om te delen en om van te leren.

Slotconcert
Het sluitstuk van de samenwerking is een uniek, eenmalig concert dat op 24 juni wordt uitgevoerd in Goes. Het slotconcert bestaat uit odes die leerlingen van Muziekschool Zeeland zelf schreven voor hun muzikale helden, aangevuld met een driedelige compositie die Anne-Maartje Lemereis, docent Compositie aan HKU Utrechts Conservatorium en stadscomponist van Goes, componeerde op basis van een opdracht die leerlingen zelf formuleerden. Dat alles gespeeld door de talentklas van Muziekschool Zeeland.